Rudus Kierrätyksen asiantunteva palvelu ja monipuoliset tuotteet asiakkaiden tarpeisiin

Rudus Kierrätys ottaa asiakkaan tarpeet huomioon aina tapauskohtaisesti. Tämä näkyy esimerkiksi asiakkaan henkilökohtaisessa palvelussa. Asiakkaalle etsitään tehokkaasti kierrätysmateriaaleja hyödyntävä kokonaisratkaisu, joka tuo myös säästöjä rakennuskustannuksiin. Rudus Kierrätys tarjoaa kaikille ammattiasiakkaille heidän tarpeensa mukaisen ratkaisun kiviainesten ja betonimurskeen hyödyntämisestä eri projekteissa. Kuluttaja-asiakkaita palvellaan sujuvasti yhteistyökumppaneiden kautta. 

Yhä useamman yrityksen toiminnassa korostuvat ekologisuus, resurssitehokkuus ja kiertotalous. Rudus Kierrätys tehostaa toimillaan näiden periaatteiden toteutumista.

Rudus Kierrätys auttaa luvat ja dokumentit kuntoon

Betoni- ja tiilijätteen sekä maa-ainesten vastaanotto sekä kierrätys on tarkasti säänneltyä, luvanvaraista toimintaa. Vastuullisena yrityksenä Rudus on sitoutunut noudattamaan täysin kaikkia lakeja ja säädöksiä. Myös kierrätysmateriaalien käyttö vaatii ympäristöluvan tai valtioneuvoston asetuksen 843/2017 eli MARA-asetuksen mukaisen ilmoitusmenettelyn.

Rudus Kierrätys auttaa asiakkaittaan tarvittavien viranomaisdokumenttien hakemisessa.

Kierrätyksen valtakunnallinen kasvukeskuksiin keskittynyt tiheä toimipisteverkosto sekä uusiotuotteiden laaja valikoima on asiakkaan etu

Rudus Kierrätyksen toiminta on valtakunnallista, painottuen pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin. Tiheä toimipisteverkosto mahdollistaa lyhyemmät kuljetusmatkat, mikä vähentää myös kuljetusten aiheuttamia ympäristöhaittoja.

Rudus kierrättää betonia, tiiltä ja lentotuhkaa noin 500 000 tonnia vuodessa. Puhdasta maa-ainesta vastaanotetaan 500 000 tonnia vuodessa. Kierrätyksen vastaanottopisteet tarjoavat hyvää kokonaispalvelua asiakkaille. Panostamme vastaanottopisteiden asionnin helppouteen ja turvallisuuteen.

Ruduksen yli 20 vuoden kokemus rakennusmateriaalien kierrätyksestä näkyy asiakkaalle muun muassa ammattitaitoisena palveluna sekä testattuina tuotteina, joista on jo saatu pitkiä käyttökokemuksia.

Kierrätyksestä saatavia uusiotuotteita on lukuisia eli asiakkaalle löytyy helposti hyviä vaihtoehtoja. Rudus Kierrätyksen asiantuntijat auttavat oikeiden tuotteiden valinnassa.

Tutustu Kierrätyksen tuotteisiin: