Betoroc-betonimurske

Ruduksen kehittämä ja CE-merkitty betonimurske, Betoroc, on laadukas kierrätystuote.


Betoroc-murskeen käyttökohteet

Betoroc-murskeella voidaan korvata parhaita luonnon sora- ja kalliomurskeita rakenteiden kantavissa ja jakavissa kerroksissa sekä käyttää erilaisissa täyttötöissä.

Betoroc-murskeita voidaan käyttää ilmoitusmenettelyllä VNa 843/2017 mukaisissa käyttökohteissa, kuten esimerkiksi:

  • yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät
  • pysäköintialueet
  • urheilukentät sekä virkistys- ja urheilualueiden reitit
  • ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastointikentät ja tiet
  • teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteet

Betoroc-murskeen käytöstä maanrakentamisessa on tehtävä ilmoitus Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Pienissä määrin (ei ammattimaisesti) Betoroc-mursketta on mahdollista käyttää myös kuntakohtaisten ympäristönsuojelu- tai jätehuoltomääräysten mukaisilla ilmoitusmenettelyillä.

Lue lisää Betoroc-murskeista sekä käyttökohteista:

Betoroc-rakenne

Betoroc-murskeiden käytön hyödyt

Tutkimuksissa tehtyjen havaintojen perusteella tien rakennekerrokset, joissa on Betoroc-mursketta kantavassa tai jakavassa kerroksessa, saavuttavat 13–15 vuoden jälkeen rakentamisesta noin 15–25 prosenttia suuremman kantavuuden kuin tavallisella kiviaineksella rakennetut rakennekerrokset.

Betoroc-murske pystyy sitomaan jopa puolet sementin valmistuksessa aiheutuneista hiilidioksidipäästöistä. Betoroc-murske toimii siis hiilidioksidinieluna. Lisäksi, tuotteella on mahdollisuus saavuttaa jopa kolmanneksen kustannushyöty, perinteiseen kiviainekseen verrattuna.

Betoroc -murske täyttää VNa 843/2017 (ns. MARA-asetus) mukaisen ympäristökelpoisuuden ja on CE-merkitty Rakennustuoteasetuksen 305/2011 ja standardin SFS-EN 13242 mukaisesti.

Betoroc-murskeiden saatavuus

Betoroc-mursketta on saatavissa laatuluokissa I, II, III, IV sekä Sr. Tuotetta myydään pääkaupunkiseudulla sekä Rudus Kierrätyksen muissa toimipaikoissa ympäri Suomea. Varastotilanne elää vastaanotettavan betoni- ja tiilijätteen määrän vaihtelun takia. Tämänhetkisen tiedon saatavuudesta saat paikkakunnittain Ruduksen yhteyshenkilöiltä.