Betoroc-betonimurskeen jätestatus poistui

Ruduksen kehittämä ja CE-merkitty betonimurske, Betoroc®, on laadukas kierrätystuote, ´ei enää jätettä´ sekä ympäristökestävään rakentamiseen todennetusti hiilinegatiivinen.


Odotettu asetus betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisestä tuli voimaan syyskuussa 2022 suoraviivaistaen käytäntöjä sekä edistäen betoniteollisuudesta ja rakennustyömailta syntyvän purku- ja ylijäämäbetonin jatkokäyttöä.

Uusiokiviaines, Betoroc®-murske, syntyy betonin ja tiilen kierrätyksen lopputuotteena. Jätestatuksen poistuttua sitä voidaan tilata ja käyttää pitkälti luonnonkiviaineksen tapaan ilman aiemmin jäteluonteeseen liittyviä hyväksymismenettelyjä.


Betoroc-murskeen käyttökohteet

EEJ-Betoroc -murskeella voidaan korvata parhaita luonnon sora- ja kalliomurskeita rakenteiden kantavissa ja jakavissa kerroksissa sekä käyttää erilaisissa täyttötöissä. EEJ-Betorocia voidaan käyttää myös raaka-aineena tuotteiden valmistuksessa.

EEJ-Betoroc-murskeita voidaan käyttää VNa 466/2022 mukaisissa käyttökohteissa, kuten esimerkiksi:

  • talonrakentamisessa
  • maanrakentamisessa
  • viherrakentamisessa kiviaineksena

 

Rakentaja, huomioithan seuraavat ohjeet:

  • EEJ-Betoroc -mursketta ei saa sijoittaa pohjaveden pinnan alapuolelle.
  • Käytettäessä EEJ-Betoroc -mursketta vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella tai muuhun vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella, etäisyyden pohjaveden pintaan tulee olla pysyvästi vähintään 2 metriä.
  • Murskeen läpi suotautuvan tai huuhtoutuvan veden pH-arvo on noin 11, mikä on huomioitava, kun käytetään betonimursketta korroosiolle alttiiden muiden rakenteiden tai pintavesien välittömässä läheisyydessä.
  • EEJ-Betorocin soveltuvuus suunniteltuun rakentamiskohteeseen on arvioitava käyttökohdekohtaisesti.

Betoroc-murskeiden käytön hyödyt

Parempi rakenteellinen kantavuus:

Tutkimuksissa tehtyjen havaintojen perusteella mm. tien rakennekerrokset, joissa on Betoroc-mursketta kantavassa tai jakavassa kerroksessa, saavuttavat 13-15 vuoden jälkeen rakentamisesta noin 15-25 prosenttia suuremman kantavuuden kuin tavallisella kiviaineksella rakennetut rakennekerrokset.

Ympäristöystävällisempi tuote:

EEJ-Betoroc -murske pystyy sitomaan jopa puolet sementin valmistuksessa aiheutuneista hiilidioksidipäästöistä. Betoroc-murske toimii siis hiilidioksidinieluna. Tämä pienentää Betorocin hiilijalanjäkeä merkittävästi: Betoroc-murske on todennetusti hiilinegatiivinen tuote.
Kierrätystuotteilla voidaan korvata ja säästää neitseellisiä luonnonmateriaaleja sekä vähentää materiaalimenekkiä.

Kustannushyöty:

Betoroc-murskeella on mahdollisuus saavuttaa jopa kolmanneksen kustannushyöty perinteiseen kiviainekseen verrattuna.

Betoroc -murske täyttää VNa 466/2022 mukaisen ympäristökelpoisuuden ja on CE-merkitty Rakennustuoteasetuksen 305/2011, standardin SFS-EN 13242 sekä SFS 5884:2022 mukaisesti.

Betoroc-murskeiden saatavuus

Betoroc-murskeiden varastotilanne eri toimipisteillä elää vastaanotettavan betoni- ja tiilijätteen määrän mukaisesti.
EEJ-Betoroc -murskeiden valmistus pääsi käynnistymään syyskuussa 2022 voimaan tulleen uuden asetuksen jälkeen. EEJ-Betorocin saatavuus laajemmin kierrätyksen toimipisteillämme kasvaa vuoden loppuun mennessä.


Lisätietoja: