Rudus työpaikkana2 banneri

Rudus työpaikkana

Yhteenkuuluvuus ja monimuotoisuus

Koe minkälaista arki on välittävässä ja muita kunnioittavassa työporukassa

Haluamme olla työpaikka, joka on hyvä jokaiselle ruduslaiselle. Tällaisessa työpaikassa jokainen voi olla täysin oma itsensä ja tulla hyväksytyksi sellaisenaan kuin on. Arvostamme työyhteisön monimuotoisuutta ja pidämme tärkeänä, että jokainen tuntee kuuluvansa joukkoon ja kokee, että häntä kunnioitetaan, kuunnellaan ja kohdellaan oikeudenmukaisesti. Meille on tärkeää, että jokainen ruduslainen sitoutuu luomaan osallistavan ja arvostavan työympäristön. 


Yhteenkuuluvuuden ja monimuotoisuuden painopisteet Ruduksella

Ymmärrämme, että yhteenkuuluvuuden ja monimuotoisuuden eteen on tehtävä töitä joka päivä. Ruduksella olemme sitoutuneet monimuotoisemman ja osallistavamman työelämän edistämiseen. Vuodesta 2021 olemme määrittäneet 4 painopistealuetta vahvistamaan yhteenkuuluvuutta ja monimuotoisuutta:

  • Sitoudumme yhteenkuuluvuuden ja monimuotoisuuden edistämiseen
  • Vahvistamme ymmärrystä ja osaamista yhteenkuuluvuus ja monimuotoisuus asioissa
  • Työkulttuurimme on osallistava
  • Henkilöstörakenteemme on monimuotoinen

Teemme töitä näiden osa-alueiden vahvistamiseen koko Ruduksen porukan voimin.

Rudus työpaikkana painopisteet 1200x300

Konkreettisia toimenpiteitä yhteenkuuluvuuden ja monimuotoisuuden eteen

Rudus edistää työyhteisön yhteenkuuluvuutta ja monimuotoisuutta monin käytännön toimenpitein – muutenhan se ei toteutuisi. Työkulttuurimme perustuu tasa-arvoiseen kohteluun, emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää.

Vuonna 2023 keskityimme erityisesti:

  • Kouluttamaan henkilöstöä tähän aiheeseen liittyen kattavasti. Meillä on erittäin pitkät perinteet eettisen koulutuksen järjestäjänä. Erityisen tärkeäksi koulutusteemaksi nostimme arvostuksen/kunnioituksen.
  • Kartoitimme työpaikkojemme tiloja monimuotoisuuden näkökulmasta.
  • Tasa-arvon nimissä ja työntekijämme hienosta aloitepyynnöstä päätimme pidentää ei-synnyttävän vanhemman palkallista vapaata (ylitämme työehtosopimusten määräykset).
  • Rekrytointi-ilmoitusten uudistamiseen kiinnittämällä huomioita neutraaliin kieleen ja minimoimalla perinteistä ”vaatimuslistaa”. Haluamme olla kiinnostava työnantaja kaikenlaisille hakijoille ikään, sukupuoleen tai taustaan katsomatta.
Rudus työpaikkana crh

Rudus työpaikkana

Tähän porukkaan haluan kuulua

Jos ruduslaisia pitäisi kuvata yhdellä sanalla olisi se ”auttavainen”. Ruduksella toimitaan mentaliteetilla ”ketään ei jätetä yksin – apua saa aina”. Välittäminen muista näkyy toisten tukemisena ja kannustamisena. Olemme kiinnostuneita siitä, mitä työkavereillemme kuuluu. Meidän porukassa ei turhaan tärkeillä vaan jeesataan kaveria ja pidetään yhtä.

Rudus työpaikkana porukkaan 1200x450

Ruduslaiset laittavat homman pelaamaan

Kyse ei ole vain siitä, mitä voit saada kuulumalla porukkaamme, vaan myös siitä, mihin asioihin voit vaikuttaa. Ruduksella tehdään töitä itseohjautuvasti ja kannetaan vastuu omasta työstä. Meillä on sitouduttu hoitamaan työt loppuun asti. Ruduslaisille mikään ei ole mahdotonta ja asiat ratkaistaan aina – oli tilanne mikä tahansa. Uskomme siihen, että jokainen voi omalla tekemisellään olla mukana vaikuttamassa Ruduksen menestykseen. Hyvin tehty työ on ruduslaisille ylpeyden aihe.

Rudus työpaikkana homma pelaamaan 1200x500

Jotain ihan erilaista vai jotain mitä voi muuallakin tehdä

Ruduksella tarvitaan sekä käden taitajia, että pitkälle koulutettuja asiantuntijoita. Meitä ruduslaisia on Suomessa noin 950 ja toimintamme kattaa koko Suomen alueen sekä Viron ja Pohjois-Ruotsin. CRH konsernimme kautta löytyy työmahdollisuuksia myös muualta maailmasta. Olitpa sitten kokenut ammattilainen, joka etsii uusia haasteita, tai vastavalmistunut, joka haluaa aloittaa uransa, meillä on tarjolla jokaiselle jotakin.

Rudus työpaikkana jotain erilaista 1200x450

Tutustu lisää:

Tuleville osaajille Rudus tarjoaa kesätöitä sekä mahdollisuuden alan työharjoittelun ja opinnäytetyön tekemiseen.