Rudus Betoniakatemian koulutusmoduulien 1-12 sisällöt

Rudus betoniakatemia logo pysty

Tutustu alla Betoniakatemian kunkin koulutusmoduulin sisältöön.

Perustutkinto:

 • Moduuli 1. Betoni materiaalina
 • Moduuli 2. Rasitusluokat
 • Moduuli 3. Betonin jälkihoito
 • Moduuli 4. Betonin lujuuden- ja lämmönkehityksen hallinta
 • Moduuli 5. Talvibetonointi
 • Moduuli 6. Laadunhallinta

Jatkotutkinto:

 • Moduuli 7. Betonilattiat
 • Moduuli 8. Betonin kuivuminen
 • Moduuli 9. Kuitubetonirakenteet
 • Moduuli 10. Säänkestävät betonit
 • Moduuli 11. Betonin valinta
 • Moduuli 12. Eri rakenneosien betonointi

Moduuli 1. Betoni materiaalina


Betonin osa-aineet

 • Sideaineet
 • Runkoaineet
 • Lisä- ja seosaineet 

Tuoreen betonimassan ominaisuudet

 • Raekoko
 • Notkeus
 • Työstettävyys
 • Koossapysyvyys
 • Tiivistyvyys 

Kovettuneen betonin ominaisuudet

 • Käyttöikä
 • Rakenteellinen lujuus
 • Rasitusluokka
 • Muut mahdollisesti vaadittavat ominaisuudet
  • Kulutuskestävyys
  • Vesitiiveys
  • Tiheys
  • Pinnan laatu

Kovettumisen aikaiset ominaisuudet

 • Sitoutumisen ajankohta
 • Lämmönkehitys
 • Lujuudenkehitys
 • Kutistuminen 


Moduuli 1. Betoni materiaalina kuuluu koulutuspaketteihin:

 • Perustutkinto
 • Räätälöidyt

Moduuli 2. Rasitusluokat


Menettelytavat

 • Betoninormien mukaiset rasitusluokat ympäristöolosuhteiden mukaan
 • Siltabetonien P-lukumenettelyn mukaiset rasitusluokkaryhmät siltarakenteiden ja muiden väyläympäristön betonirakenteiden betonille

Rasitusluokkien asettamat vaatimukset betonille

 • Lujuus
 • Sideainemäärä
 • Seosainemäärä
 • Vesisementtisuhde
 • Ilmamäärä / P-luku


Moduuli 2. Rasitusluokat 
kuuluu koulutuspaketteihin:

 • Perustutkinto
 • Räätälöidyt

Moduuli 3. Betonin jälkihoito


Halkeilun/betonin kutistumisen syntyminen

Riskitekijät halkeilulle

 • Betonilaatu
 • Olosuhteet
 • Työn suoritus

Betonin kutistuminen

 • Plastinen kutistuma
 • Kuivumiskutistuma

Jälkihoidon tarkoitus

Jälkihoitokeinot

 • Jälkihoitoaineet
 • Vesikastelu
 • Peittäminen

Jälkihoidon kesto


Moduuli 3. Betonin jälkihoito
kuuluu koulutuspaketteihin:

 • Perustutkinto
 • Räätälöidyt

Moduuli 4. Betonin lujuuden- ja lämmönkehityksen hallinta


Lujuudenkehitys

 • Jäätymislujuus
 • Muotinpurkulujuus
 • Jännityslujuus
 • Kuormituslujuus
 • Lopullinen lujuus

Lämmönkehitys

 • Lujuuden kehityksen kannalta riittävä lämpötila
 • Maksimilämpötila
 • Lämpötilaerot
 • Kylmäsillat
 • Tarvittavat toimenpiteet

BetoPlus-palvelun käyttö valuissa

 • Ennakkolaskenta
 • Työnaikainen todentaminen


Moduuli 4. Betonin lujuuden ja lämmönkehityksen hallinta kuuluu koulutuspaketteihin:

 • Perustutkinto
 • Räätälöidyt

Moduuli 5. Talvibetonointi


Milloin?

Talvibetonoinnin toimenpiteitä

 • Betonin valinta
 • Valutilan lämmitys
 • Suojaus

Erityisesti huomioitava

 • Jäätymislujuuden saavuttaminen
 • Lämpötilojen ja lämpötilaerojen hallinta
 • Kylmäsillat
 • Varautuminen muuttuviin olosuhteisiin

Betonin lujuudenkehityksen nopeuttaminen

 • Betonilaatu
 • Valutilan/rakenteen lämmitys
 • Rakenteen suojaus

Pakkasbetonin käyttö

 • Edut
 • Rajoitukset


Moduuli 5. Talvibetonointi kuuluu koulutuspaketteihin:

 • Perustutkinto
 • Räätälöidyt

Moduuli 6. Laadunhallinta


Laadunvalvonta tehtaalla

 • Tehtaalla
 • Työmaalla

Laadunvalvonta työmaalla

 • Massan siirto muottiin
 • Nousunopeus
 • Tiivistäminen

Laadunhallinta valun aikana/jälkeen

 • Lämpötilojen hallinta
 • Kosteuden säilyminen

Laadun varmistaminen

 • Laatusuunnitelma
 • Toteutumisen valvonta
 • Dokumentointi


Moduuli 6. Laadunhallinta kuuluu koulutuspaketteihin:

 • Perustutkinto
 • Räätälöidyt

Moduuli 7. Betonilattiat


Betonilattioiden perustyypit

 • Luokitusmerkinnät
 • Laatuvaatimukset
 • Betonilattioiden perustyypit

Lattiabetonin valinta

 • Olosuhteet
 • Betonin valinta
 • Käytettävät työmenetelmät

Betonilattian oikeaoppinen toteutus


Moduuli 7. Betonilattiat kuuluu koulutuspaketteihin:

 • Jatkotutkinto
 • Räätälöidyt

Moduuli 8. Betonin kuivuminen


Kuivumisnopeuteen vaikuttavat tekijät

 • Olosuhteet
 • Rakenne
 • Betonin laatu

Olosuhteiden hallinta

 • Kastumisen estäminen
 • Ympäröivän tilan suhteellinen kosteus
 • Lämpötila

Rakenteen vaikutus kuivumisnopeuteen

 • Paksuus
 • Kerroksellisuus
 • Yhteen / kahteen suuntaan kuivuminen
 • Pinnan "aukaisu"

Betonilaadun vaikutus kuivumisnopeuteen

 • Betonin rakenne
 • Sisäinen kuivuminen
 • Haihdutettavan veden määrä


Moduuli 8. Betonin kuivuminen kuuluu koulutuspaketteihin:

 • Jatkotutkinto
 • Räätälöidyt

Moduuli 9. Kuitubetonirakenteet


Kuitujen käyttö betonissa

 • Historia
 • Käyttökohteet
 • Kantavat / ei kantavat rakenteet

Kuitutyypit

 • Teräskuitu
 • Makrokuitu
 • Mikrokuitu

Kuitujen vaikutus betoniin

 • Lujuus
 • Halkeilun hallinta
 • Pitkäaikaiskestävyys
 • Palonkestävyys

Kuitubetonin valumenetelmät

 • Siirto valukohteeseen
 • Tiivistysmenetelmät
 • Pinnan hierto

Kuitubetonin jälkihoito

Kuitubetonin käytön edut

 • Nopea
 • Voidaan korvata kokonaan perinteinen raudoitus
 • Halkeilun hallitseminen
 • Mahdollistaa suuret yhtenäiset laatat lattiarakenteissa

Kuitubetonilattian suunnittelu

 • Laatan paksuus
 • Laatan muoto
 • Laatan koko
 • Laatan liikkuvuus
 • Lisäterästykset


Moduuli 9. Kuitubetonirakenteet kuuluu koulutuspaketteihin:

 • Jatkotutkinto
 • Räätälöidyt

Moduuli 10. Säänkestävät betonit


Säänkestävien betonien ominaispiirteitä

 • Korkeat sideainemäärät
 • Pienet vesimäärät
 • Lisäaineita runsaasti
 • Työstettävyysongelmat
 • Ilmamäärän ja notkeuden hallinta

Säänkestävien betonien käyttökohteet

 • Pakkasrasitetut rakenteet
 • Pakkas-/suolarasitetut rakenteet

Säänkestävien betonien laatuvaatimukset

 • Kaksi erilaista ohjeistusta
  • XF-rasitusluokat
  • P-luku menettely

Säänkestävyyden osoittaminen

 • Ilmamäärä
 • Suojahuokoisuus
 • Jäädytys-sulatus

 

Moduuli 10. Säänkestävät betonit kuuluu koulutuspaketteihin:

 • Jatkotutkinto
 • Räätälöidyt

Moduuli 11. Betonin valinta


Betonin valintaperusteet

Eri vaiheiden vaatimusten yhteensovittaminen

 • Monesti ristiriitaisia
 • Haettava paras kompromissi huomioiden
  • Saatavilla olevat betonilaadut ja kalusto
  • Olosuhteet
  • Rakenne
  • Valutyöhön käytössä olevat resurssit
  • Työmaan aikataulut


Moduuli 11. Betonin valinta kuuluu koulutuspaketteihin:

 • Jatkotutkinto
 • Räätälöidyt

Moduuli 12. Eri rakenneosien betonointi

 

 • Kovettuneelta betonirakenteelta vaaditut ominaisuudet
 • Rakenteen suuntaus
 • Rakenteen mittasuhteet
 • Muotti
 • Raudoitus
 • Muut mahdolliset varaukset ja haitat
 • Betonoinnissa käytettävissä olevat resurssit
 • Olosuhteet
 • Aikataulu
 • Betonin halkeiluriskit eri rakenteissa


Moduuli 12. Eri rakenneosien betonointi kuuluu koulutuspaketteihin:

 • Jatkotutkinto
 • Räätälöidyt