Portaat portaiden tekniset tiedot2

Portaiden tekniset ominaisuudet

Portaiden tekniset ominaisuudet kuten muun muassa ääneneristys, palokesto, suunnittelukäyttöikä ja rasitusluokat näet ohessa. Kaikkia porrastyyppejä valmistetaan oikealle tai vasemmalle kiertäviä.

Portaiden ääneneristys

Valmiissa kohteissa mitattujen portaiden askeläänitasolukujen perusteella suosittelemme seuraavia ratkaisuja: Puolen kerrosvälin E1 ja E11 -portaiden ääneneristystä parannetaan neopreenikumien avulla, samoin kuin E9-portaat, joiden nousumäärä on pienempi kuin kahdeksan nousua. Kaikkien muiden portaiden liitokset voidaan usein toteuttaa perinteisillä tavoilla ilman neopreenikumeja.

Portaiden palokesto

Vakioportaiden paloluokka on R60, paitsi sivupalkkiportaiden R30. Portaita voidaan valmistaa myös muihin paloluokkiin.

Portaiden suunnittelukäyttöikä ja rasitusluokat

Sisäportaat valmistetaan 100 vuoden suunnittelukäyttöikään rasitusluokassa XC1 ja ulkoportaat 50 vuoden suunnittelukäyttöikään rasitusluokassa XC3, XC4 ja XF3. Emme suosittele liukkaudentorjuntasuolojen käyttöä jään ja lumen poistamiseen porrasaskelmilta, koska suolat pitkään käytettynä rapauttavat betonia. Sellaisten portaiden askelmien pintamateriaaliksi, jotka ovat voimakkaassa suola- ja pakkasrasituksessa (XF4), suosittelemme luonnonkiveä.

Mittatoleranssit

Porraselementit: Normaali luokka, Betonikeskus ry:n julkaisu Betonielementtien toleranssit 2011.

Pintaluokitus

Suomen Betoniyhdistys ry:n julkaisu BY 40 2003 Betonirakenteiden pinnat/luokitusohjeet:

  • Hiotut pinnat: luokka HIOM (matta)
  • Pesubetonipinnat; luokka PES-A
  • Muottia vasten valetut elementtipinnat; luokka MUO-A
  • Telatut pinnat; luokka TEL-A

Toiminnan laatu

Rudus Elemento –tuotteiden valmistus on sertifioitu ISO 9001:2008 -laadunhallintajärjestelmästandardin ja ISO 14001:2004 -ympäristöjärjestelmästandardin mukaisesti ja ne täyttävät OHSAS 18001:2007 työterveys ja -turvallisuusspesifikaation vaatimukset.


Tiedot ja työkalut porrassuunnittelun avuksi: