Syvälahtien talon perustuksille rakennettiin kestävä pohja murskeella ja sepelillä

Roope Syvälahden perheen Tuusulan messutalon alle kerrostettiin mursketta ja sepeliä oikeisiin kohtiin. Näin saatiin talon perustuksille vakaa pohja, joka pitää kosteuden poissa talon rakenteista. Katso, mitä kiviaineksia tuli mihinkin kerrokseen.

Erilaisten sepeli- ja murskekerrosten tehtävä talon perustuksissa ja kosteuden hallinnassa

Murskeen tehtävä talon perustuksissa on täyttää rakennuspohja vakaalla ja hyvin kantavalla edullisemmalla kiviaineksella. Murskeessa on hieno kiviaines mukana, jolloin se tiivistyy hyvin kantavaksi pohjaksi. Murskeita käytetään eri kokoisia eri kerroksissa.

Sepelin tehtävä talon perustuksissa on toimia olennaisena osana talon kosteudenhallintaa. Sepelin raekoko on sen verran iso, että vesi ei pääse kapillaarisesti nousemaan ylöspäin talon rakenteisiin.

Kapillaarikatkosepeli estää maaperässä olevan kosteuden nousun talon rakenteisiin. Sepelistä on hieno kiviaines poistettu seulomalla tai pesemällä. Kun sepelistä poistetaan hieno kiviaines, ei kosteus pysty siirtymään siinä ylöspäin. Siksi sepelikerroksen päälle asennetaan kerros kapillaarikatkosepeliä katkaisemaan kosteuden nousu.

Salaojasepelin tehtävä on ohjata maaperän kosteus salaojaputkiin. Salaojasepelistä on seulomalla poistettu hienoaines. Tämä on tärkeää, jotta hieno kiviaines ei tuki salaojaputkia.

Salaojasepelillä ja kapillaarikatkosepelillä varmistat rakenteiden pysymisen kuivina ja ehkäiset ennakolta erilaisten kosteusvaurioiden synnyn.

 

Näin Ruduksen murske- ja sepelikerrokset koottiin Syvälahtien messutalon alle:

 

  • Lähtötilanteessa Tuusulan kunta oli teettänyt maaperätutkimuksen, vetänyt vesi- ja muut liittymät tontin rajalle sekä rakentanut raakapohjan louheella.
  • Maanrakennusurakoitsija kaivoi syvät kaivannot viemäreille ja vesijohdolle. Putkistojen ympärillä käytettiin suojahiekkana Rudus kivituhkaa. Suojahiekka suojaa putkia karkeammalta kiviainekselta, jonka terävät kivet saattavat rikkoa putkia. Putkistokaivantojen loppuun täyttö eli ympärystäyttö tehtiin 0-32 mm murskeella.
  • Rakennekerroksia rakennettiin erikokoisilla Ruduksen murskeilla salaojakorkoon asti: Pohjan louheen päälle tuli 0-90 mm murske, välimurske ja lopuksi 0-32 mm murske.
  • Salaojat asennettiin salaojasepeliin.
  • Anturoiden alle tehtiin hyvin kantava kapillaarikatkokerros 16-32 mm sepelillä. Sepelistä on seulomalla poistettu hienoaines, joten se estää maaperän kosteuden kapillaarisen nousun talon rakenteisiin ja pitää talon kuivana ja terveenä.
  • Anturoiden ja sokkelin valamisen jälkeen maanrakennusurakoitsija jatkoi asentamalla vesieristyksen sokkeliin sekä sadevesiputket ja routaeristykset talon ympärille. Sen jälkeen tehtiin sepelitäyttö hienolla sepelillä (5-16 mm).
  • Lopuksi oli vuorossa vielä sokkelin sisätäyttö. Sokkelin pohjalle tulee mahdollisesti kerros mursketta. Sen päälle tuodaan hienompi sepeli (esim. 5-16 mm), jolla estetään haitallisen kosteuden nousu rakenteisiin.

 

 

Kivituhka ja sepeli toimitettiin suoraan tontille. Kivituhka ja sepeli toimitettiin suoraan tontille.

Talon alle koottiin rakennekerrokset murskeesta ja sepelistä. Talon alle koottiin rakennekerrokset murskeesta ja sepelistä.

Sokkelin sisätäyttö tehtiin sepelillä Sokkelin sisätäyttö tehtiin sepelillä, joka estää maaperän kosteuden nousun talon perustuksiin.

Sokkelin ulkopuolelle asennettiin routaeristys ja tehtiin täyttö sepelillä. Sokkelin ulkopuolelle asennettiin routaeristys ja tehtiin täyttö sepelillä.

Rudus Kotipolku