Logistiikkakeskuksen 50 tunnin suurvalu sujuvasti Vihreä Betonilla

Kesko rakennuttaa logistiikkakeskusta Hyvinkäälle. Toukokuussa valettiin automaatiovaraston paalulaatta, johon Rudus toimitti 3 600 kuutiota Vihreä Betonia. Vähähiilinen rakentaminen on kaikkien osapuolten arvojen mukaista, ja työmaalla valu sujui erinomaisesti suunnitelmien mukaan.

Kesko rakennuttaa Hyvinkäälle 85 000 neliömetrin kokoisen logistiikkakeskuksen Onnisen ja K-Auton käyttöön. Logistiikkakeskus valmistuu vaiheittain vuosien 2025–2030 aikana. Keskolle investointi on yli 300 miljoonaa euroa.
Haahtela toimii projektinjohtajana ja päätoteuttajana. Kreate vastaa projektin maarakennus- ja perustusurakasta.


Katso video:


Toukokuussa työmaalla oli vuorossa yli kaksi vuorokautta kestänyt valu.
– Valoimme automaatiovaraston paalulaatan, joka oli kooltaan 4 400 neliötä ja paksuudeltaan 400–900 milliä, kertoo Kreaten betonityönjohtaja Lauri Sirviö.

Vihreä betoni logistiikkakeskus 01 950x500

Kuva: – Vihreä Betonin massan työstettävyys oli työmaalla hyvä. Voimme suositella sitä kaikenlaisille työmaille, tosin talviset olosuhteet antavat omat haasteensa. Vihreä Betoni on hyvä tapa pienentää rakentamisen päästöjä, toteavat Kreaten työpäällikkö Mika Ojala ja vastaava työnjohtaja Pasi Kinnunen.


Keskon mukaan toiminta ympäristön hyväksi on sekä Keskon että konsernin yhteistyökumppaneiden yhteinen tehtävä. Keskon toimintaohjeiden mukaisesti kaikkien yhteistyökumppaneiden tulee pyrkiä edistämään toiminnassaan ilmastonmuutoksen hillintää ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
– Vihreä Betonin käyttö olikin lähtöisin tilaajan vaatimuksista. Sitä käyttämällä kompensoitiin hiilidioksidipäästöjä. Vihreisiin ja kierrätettäviin materiaaleihin panostaminen on tärkeää myös Kreatelle, Sirviö lisää.

Vihreä Betonin käyttö oli lähtöisin tilaajan vaatimuksista.

Vihreä betoni logistiikkakeskus 17 950x500

Kuva: Kreaten tekemä betonointisuunnitelma sekä eri osapuolten ammattitaitoiset työntekijät varmistivat mittavan valun onnistumisen. Vihreä Betonin pumppaus sujui ilman ongelmia.


Massat tehokkaasti mobiilitehtaalta

Kreaten laatiman betonointisuunnitelman mukaisesti mittava valu tehtiin kahden pumpun ja kymmenen ammattilaisen voimin.
– Hyvä suunnittelu on kaiken perusta. Valu ei voi pysähtyä missään tilanteessa, joten sen toteuttamista suunniteltiin useita viikkoja. Muun muassa pumppujen sijainneilla, yöllisten valujen valaistuksella, miehistön ympärivuorokautisella ruokahuollolla ja kokonaisvaltaisella varautumisella mahdollisten häiriötilanteiden varalle varmistimme valun onnistumisen kellon ympäri. Työn suoritusta varten pidimme myös Ruduksen kanssa useita palavereita, Kreaten projektista vastaava työnjohtaja Pasi Kinnunen kertoo.

Vihreä betoni logistiikkakeskus 26 950x500

Kuva: Rudus Express -mobiiliasema oli seitsemän minuutin ajomatkan päässä työmaasta. Näin betonin kuljetus vaati vähemmän kapasiteettia ja lyhyt matka vähensi osaltaan kuljetuksen aiheuttamia päästöjä.


Ruduksen mobiilitehdas on perustettu seitsemän minuutin toimitusmatkan päähän työmaasta.
– Mitä lyhyempi kuljetusmatka, sen vähemmän tarvittiin kuljetuskapasiteettia. Yöaikaan valua tehostettiin parilla kuormalla tunnissa Konalan asemalta, joka toimi myös vara-asemana. Kaikkiaan valu sujui kokonaisuudessaan hyvin, juuri kuten olimme sen suunnitelleet, Sirviö kertoo.
– Työmaalla tarkkailimme sekä hiertämisen että suojauksen aloittamisen ajankohtaa. Vihreä Betonin lujuudenkehitys on alkuun hitaampaa. Lämpötilaloggereista saadun datan mukaan lujuudenkehitys alkoi noin 24 tuntia kuluttua valun aloituksesta. Tämän jälkeen Vihreä Betoni kehittyy kuin verrokkibetoni. Sinänsä massan työstettävyys oli hyvä.

Hyvä suunnittelu on kaiken perusta. Valu ei voi pysähtyä missään tilanteessa.

Betonin päästöt lähes puolta pienemmät

Logistiikkakeskuksella valettu massa oli Vihreä Betoni #32 S3 C30/37 GWP.55 eli kyseessä on hyvinkin vihreä betoni, jossa sideaineina on Finnsementin kehittämä vähähiilinen Kolmossementti ja masuunikuona. Käytetyn betonin hiilidioksidipäästöt ovat jopa 45 prosenttia vastaavaa verrokkibetonia pienemmät.
– Vihreä Betoni on ratkaisu, jolla tilaajat ja urakoitsijat pystyvät konkreettisesti vaikuttamaan hiilijalanjälkeensä, toteaa Ruduksen mobile fleet johtaja Antti Virtanen.

Vihreä betoni logistiikkakeskus 25 950x500

Kuva: Ison, 4 400 neliön laatan valu Ruduksen Vihreä Betonilla sujui erinomaisesti suunnitelmien mukaan 50 tunnissa Hyvinkään työmaalla, jossa Kreate vastaa Keskolle rakennettavan logistiikkakeskuksen maanrakennus- ja perustusurakasta. 


Rudus ja Finnsementti tekevät tiivistä yhteistyötä tuotekehityksessä tavoitteena entistä vähähiilisemmät tuotteet ja ratkaisut.
Finnsementin pari vuotta sitten lanseeraaman Kolmossementin vastaanotto on ollut Finnsementin myyntipäällikkö Jukka Tuohinon mukaan hyvä, sillä markkinassa on selkeästi tilausta uudelle, vähähiiliselle tuotteelle.
– Pienellä muutoksella saadaan suuri vaikutus nopeasti rakentamisen päästöihin, kun vaihdetaan korkeamman päästön omaava sementti yhden luokan alaspäin olevaan sementtiin, jolloin päästöt vähenevät merkittävästi, Tuohino toteaa.
– Vähähiilisten sementtien osuus kasvaakin Suomen rakentamisessa samalla kun suurempien päästöjä tuottavien sementtien myynti vähenee. Tässäkin tapauksessa tilaajan toiminnan keskiössä on vastuullisuus, joten asiakas valitsi Vihreä Betonin ja Kolmossementin.

Ruduksen mobiilitehdas on perustettu seitsemän minuutin päähän työmaasta.

”Hyvä valinta”

Lauri Sirviön mukaan Vihreä Betoni oli hyvä valinta lämpimillä keleillä valettaessa massiivilaattoja pienemmän lämmöntuoton ansiosta.
– Vihreä Betonin talvikuukausien valut vaativat tarkkaa ennakkosuunnittelua ja -laskelmia. Vihreä Betoni ei sovellu joka valuun, etenkään talvisaikaan, Antti Virtanen huomauttaakin.
– Hyvinkään työmaalla valu meni kokonaisuudessaan erinomaisesti. Kreaten kanssa yhdessä hyvin suunniteltu kokonaisuus toteutui, kuten halusimmekin.

Vihreä betoni logistiikkakeskus 03 950x500

Kuva: Finnsementin myyntipäällikkö Jukka Tuohino (vas) ja Ruduksen mobile fleet johtaja Antti Virtanen kiittävät eri osapuolten yhteistyötä. – Työmaalla näkyi betonoinnin hyvä suunnittelu ja ennakointi sekä kaikkien toimijoiden välinen tiimityö.


Virtasen mukaan tässäkin valussa oli kokonaisuudessaan tärkeätä huomioida koko ketjun hyvä yhteistyö.
– Mobiilitehdas toimitti haluttua, toimivaa ja vähähiilistä betonia läheisessä yhteistyössä urakoitsijan kanssa valukohteeseen, joka on etukäteen tarkasti suunniteltu. Tätä valua oli Rudukselta suunnittelemassa useat eri tiimit, Virtanen kertoo.
– Yhteistyö Ruduksen kanssa toimi valussa erinomaisesti, suuret kiitokset siitä heille, Kreaten edustajat sanovat.


vihreää betonia

Lisätietoja:

 • Rudus Oy
  Antti Virtanen, mobile fleet johtaja
  050 518 8004, antti.virtanen(at)rudus.fi
 • Kreate Oy
  Mika Ojala, työpäällikkö
  040 486 6833, mika.ojala(at)kreate.fi


Automaatiovaraston paalulaatan valu

 • Rudus toimitti 3 600 kuutiota Vihreä Betonia
 • Betonin sideaineina Finnsementin kehittämä vähähiilinen Kolmossementti ja masuunikuona
 • laatan koko 4 400 m2, paksuus 400–900 mm
 • betoni toimitettiin läheiseltä Rudus Express -mobiilitehtaalta
 • valun kesto 50 tuntia

Rudus toimittanut myös:

 • Kaivonrenkaita
 • Kiviaineksia

Keskon logistiikkakeskus, Hyvinkää

 • Tulevat käyttäjät Onninen ja K-Auto
 • Rakentaminen alkoi 2022, valmistuu vaiheittain 2025–2030 aikana
 • Laajuus 82 000 neliömetriä
 • Projektinjohto ja päätoteuttaja: Haahtela
 • Maarakennus- ja perustusurakka: Kreate
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: RE-Suunnittelu
 • Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu

Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Juho Kuva

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit