Vihreä Betoni pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä

vihreää betonia

Betonin kasvihuonepäästöjä pyritään pienentämään korvaamalla sementtiä muun teollisuuden sivuvirroista saatavilla korvaavilla sideaineilla. Vihreä Betonin resepti on tehty pienempää ympäristökuormitusta ajatellen, kuitenkin betonin muut erinomaiset ominaisuudet säilyttäen.

– Betoni on maailman käytetyin jalostettu rakennusmateriaali sen kestävyyden, pitkäikäisyyden ja edullisuuden ansiosta. Yhteiskunnalle välttämättömänä rakennusmateriaalina sen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on tärkeää, toteaa Ruduksen ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki.

Vihreä betoni rudus rauhamäki

Kuvassa Terhi Rauhamäki, Rudus: Asiakkaamme ovat olleet erittäin kiinnostuneita Vihreä Betonista, ja kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti.


– Vaatimukset rakennuskohteiden kasvihuonepäästöjen vähentämiselle ovat tiukentuneet voimakkaasti ja tulevat entisestään tiukentumaan erilaisten sitoumusten ja lainsäädännön kautta. Ympäristöasiat ja tuotteiden hiilijalanjälki ovat nousseet myös merkittäviksi hankintakriteereiksi rakennushankkeissa.

Voiko vihreä olla vielä vihreämpää?

Rudus vihreä betoni ramboll lahdensivu2

Kuvassa Jukka Lahdensivu, Ramboll: Infrarakentamisessa on oleellista, että rakennusmateriaaleihin sitoutunut hiilijalanjälki on vähäinen.


Tähän tarpeeseen Rudus kehitti jo yli kymmenen vuotta sitten Vihreä Betoni -tuoteperheen. Se tarjoaa rakentajille vähähiilisen vaihtoehdon betonin lujuudesta tinkimättä. Vihreä Betonin resepti on tehty pienempää ympäristökuormaa ajatellen, kuitenkin betonin muut erinomaiset ominaisuudet säilyttäen.

Vihreä Betonissa sementtiä korvataan muun teollisuuden sivuvirroilla. Tällaisen betonin hiilijalanjälki on jopa 60 % pienempi kuin tavallisella betonilla.
– Lentotuhkaa ja masuunikuonaa on käytetty sementin korvaavina sideaineina jo pitkään hillitsemään massiivisissa betonivaluissa hydrataatiolämpöjen liiallista nousua, toteaa Rambollin johtava asiantuntija Jukka Lahdensivu. Vihreä Betonissa on sama periaate, mutta tavoitellaan ensisijaisesti pienempää ympäristövaikutusta.


Monet asiakkaamme haluavat ennakoida tulevia vaatimuksia ja vähähiilisten tuotteiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti.
Terhi Rauhamäki, ympäristöpäällikkö, Rudus

Positiivisia yllätyksiä

Vihreä Betonin kehitystyön yhteydessä betonin nopea kuivuminen yllätti kehittäjänsä positiivisesti: Vihreä Betoni voi kuivua jopa nopeammin kuin vastaava normaali betoni. Myös kuivumiskutistuma osoittautui pieneksi, kertoo Ruduksen kehityspäällikkö Mika Autio.

Rudus vihreä betoni tuulivoima

Ja vaikka Vihreä Betonin päästösäästö on suuri, lopputuloksena on kuitenkin normaalin lujuusluokan betoni. Käytössäkään Vihreä Betoni ei juuri poikkea vastaavasta normaalista betonista: se on niin helppokäyttöistä, että käyttäjä ei huomaa eroa, kertoo Mika Autio.


Vihreä betoni lehti ikoni

Vihreä Betoni -nimi kertoo sen päästösäästöstä:

  • Vihreä Betoni GWP.85 – CO2-päästö on 15 % pienempi kuin vastaavalla normaalilla betonilaadulla
  • Vihreä Betoni GWP.70 – CO2-päästö on 30 % pienempi kuin vastaavalla normaalilla betonilaadulla
  • Vihreä Betoni GWP.55  CO2-päästö on 45 % pienempi kuin vastaavalla normaalilla betonilaadulla
  • Vihreä Betoni GWP.40 – CO2-päästö on 60 % pienempi kuin vastaavalla normaalilla betonilaadulla

Uusin tuotteemme on Nopeammin kovettuva vihreä betoni. Sen CO2-päästö on huomattavasti normaalia betonia pienempi ilman merkittävästi hitaampaa lujuudenkehitystä.

Vihreä betoni rudus mika autio

Kuvassa Mika Autio, Rudus: Hiilidioksidipäästöt ovat yhä useammin yksi kriteereistä rakennushankkeiden kilpailutuksissa.


Seosaineiden hitaampi lujuudenkehitys ja sideaineoptimointi vaikuttavat lujuuden kehittymiseen. Esimerkiksi Vihreä Betoni GWP.70 voi lämpimissä olosuhteissa käyttää normaalin betonin tavoin, sillä se kovettuu lopulliseen lujuuteensa vain hieman hitaammin kuin normaali betoni. Vihreä Betoni GWP.40 toimii puolestaan hitaamman kovettumisensa vuoksi parhaiten erikoisratkaisuksi massiivisiin rakenteisiin kuten sillankansiin tai holvien palkkeihin.

Vihreä betoni graafi

Kuvassa Vihreän betonin lujuudenkehitys: Vihreän betonin loppulujuus on yhtä korkea tai korkeampi kuin normaalin betonin.


Merkittäviä vihreitä vaikutuksia isoissa rakenteissa

– Toimisto- ja asuinkerrostalorakentamisessa rakennuksen runkoon sitoutuneen hiilijalanjäljen osuus on noin 60 % koko rakennuksen sitoutuneen hiilen hiilijalanjäljestä. Julkisivut ja yläpohja mukaan lukien sitoutuneen hiilen osuus on jo noin 80 %, sanoo Rambollin johtava asiantuntija Jukka Lahdensivu.
– Sitoutuneen hiilen määrään vaikuttaa eniten energiaintensiivisten materiaalien käyttö, tyypillisesti betonirakenteet sekä lämmöneristeet.

Rudus vihreä betoni sairaala

– Infrarakentamisessa merkittäviä ilmastovaikutuksia voi muodostua mm. pohjavahvistuksista, jossa hyödynnetään energiaintensiivisiä rakennusmateriaaleja, lisää ryhmäpäällikkö Taavi Dettenborn Rambollista.

– Rakentamisvaiheen kesto on tyypillisesti lyhyt verrattuna rakennuksen käyttövaiheeseen, joten ns. hiilipiikki muodostuu lyhyellä ajanjaksolla. Aktiivisen rakennustoiminnan seurauksena hiilipiikki voi valtakunnan tasolla olla todella merkittävä, toteaa Dettenborn.

Ekologisesti kestävällä infralla pyritään turvaamaan luontoarvojen, biodiversiteetin ja ekosysteemipalvelujen säilyminen tai parantuminen sekä edistämään kestävää liikkumista.
Taavi Dettenborn, ryhmäpäällikkö, Ramboll

Vihreää betonia onkin suositeltavaa käyttää erityisesti massiivisissa valuissa, sisälle tehtävissä betonirakenteissa sekä elementtirakenteissa.

Rudus vihreä betoni ramboll dettenborn

Kuvassa Taavi Dettenborn, Ramboll: Aktiivisen rakennustoiminnan seurauksena hiilipiikki voi valtakunnan tasolla olla todella merkittävä.


Vihreä Betoni

  • Rudus Vihreä Betonin ympäristökuormitus on tavallista pienempi, tuotteesta riippuen 20 %, 40 % tai jopa 60 % matalampi kuin vastaavalla normaalilla betonilla
  • Vihreä Betonin loppulujuus on yhtä korkea tai korkeampi kuin normaalin betonin
  • Vihreä Betonia on saatavilla kaikissa rasitusluokissa, kaikkialla Suomessa
  • Ruduksen BetoPlus-palvelun avulla voidaan arvioida betonirakenteiden lujuuden- ja lämmönkehitystä erilaisissa valuolosuhteissa jo ennen valua
Vihreä betoni logo vaaka

Lisätietoja:

Rudus Oy
Kehityspäällikkö Mika Autio
020 447 4030
mika.autio@rudus.fi


Tutustu lisää Vihreän betonin tuotesivuilla:

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit