Rudus Erikoispumppaus vie betonin perille

Ruduksella vahva kokemus korkeaan rakentamiseen

Rudus on panostanut vahvasti korkean rakentamisen ratkaisuihin. Valmisbetonin osalta Rudus tarjoaa tehokkaan kokonaispaketin: erikoispumppaukseen soveltuvan kaluston, ammattitaitoiset tekijät sekä tasalaatuisen, vaatimusten mukaisen valmisbetonin.

Korkea rakentaminen yleistyy Suomessa kasvukeskusten uusilla asuinalueilla. Yksi tällainen on Helsingin Kalasatama, jonka ytimeen SRV rakentaa kahdeksan tornitalon kokonaisuuden. Nyt on rakenteilla torneista kolmas, Kojamon Lumo Kodit Oy:lle tuleva Lumo One. Rakennukseen tulee 31 kerrosta ja korkeutta 120 metriä. Kyseessä on siis varmasti korkeaa rakentamista.

Rudus korkea rakentaminen betoni 1

Kuva: Korkeaa rakentamista Kalasatamassa: marraskuussa valettiin Lumo One -asuinkerrostalon ydinkuilua 24. kerroksen korkeudella, kaikkiaan kerroksia tulee 31. Kuiluun tulee sekä hissi että porraskuilu. Urakoinnista vastaa SRV ja rakennus tulee Kojamon Lumo Kodit Oy:n omistukseen.


– Mielestäni korkea rakentaminen alkaa 10. kerroksen jälkeen, jolloin olosuhteet muuttuvat jo radikaalisti ja 17. kerroksen jälkeen tulee lisää vaatimuksia, sanoo SRV:n työmaapäällikkö, paikallavalettavien betonitöiden työnjohtaja Mika Kuukkanen.

Mika Kuukkasen mukaan runko on lähes kokonaan valmisbetonia, jota kohteeseen menee noin 7 500 kuutiota. Rudus toimittaa valmisbetonin ja vastaa myös sen pumppaamisesta korkeaan rakentamiseen soveltuvalla erikoispumppaamisen kalustollaan.

Rudus on panostanut erikoispumppauksen kalustoonsa, käytössä on Suomen kattavin pumppauskalusto. 

Yhteistyöhön mahdollisimman aikaisin

Mika Kuukkanen korostaa, että varsinkin vaativassa korkean rakentamisen kohteen toteuttamisessa on tärkeää päästä aloittamaan työnsuunnittelu tulevien tekijöiden kanssa.
– Saadaan useampi pää yhteen ja saavutetaan varmimmin sovittu lopputulos. Työnsuunnittelu korostuu, koska tiettyjä ratkaisuja pitää hyväksyttää myös ulkopuolisella tarkastajalla. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös resurssien, materiaalien ja kaluston saatavuus. Tämän kaltaisiin kohteisiin ei löydy materiaalia suoraan hyllystä, Mika Kuukkanen toteaa.

Rudus korkea rakentaminen betoni 2

Kuva: Rudus toimittaa Lumo One -rakennuksen työmaalle valmisbetonin ja vastaa myös sen pumppaamisesta korkeaan rakentamiseen soveltuvalla erikoiskalustollaan. SRV:n työmaapäällikkö Mika Kuukkasen mukaan kaikki valut tehdään erityisen vaativina.


– Myös Rudukselta tuleva pumppukalusto ja pumppaajat vähentävät yhden välikäden. Tilaajan kannalta on helpompaa, kun pulmia ratkotaan vain yhden toimijan kanssa – jolla on myös intressi hoitaa sekä betonimassa että pumppaus hyvin, Mika Kuukkanen toteaa.

– Erikoistyö kuten korkea rakentaminen vaatii huolellisen suunnitelman ja toteutuksen oikeilla välineillä sekä oikeat betonit. Rudus tarjoaa tämän kokonaispalvelun. Onkin erittäin tärkeää, että tilaaja ja Rudus ovat yhteistyössä jo suunnitteluvaiheessa, sanoo Ruduksen valmisbetoniliiketoiminnan tekninen asiantuntija Max Vuorio.

Myös Rudukselta tuleva pumppukalusto ja pumppaajat vähentävät yhden välikäden.

Kokemusta kuunnellaan

Ruduksella on kokemusta ja referenssejä korkean rakentamisen kohteista. Se on yhteistyöyrityksen myötä ollut mukana myös Pietariin valmistuvan 87-kerroksisen Gazpron Towerin betonitoimituksissa. Suomessa Ruduksen kaikilla korkean betonirakentamisen tekijöillä on jo kertynyt kokemuksia eri projekteista. Parhaimmillaan betonia on siirretty puolen kilometrin verran.
– Ruduksen kokemus korkean rakentamisen betonimassasta on ensiarvoisen tärkeää. Etenkin tässä tapauksessa, kun Rudus oli mukana jo Kalasataman kahdessa aiemmassa tornissa, Mika Kuukkanen sanoo.

Rudus korkea rakentaminen betoni 3

Kuva: Valu tehdään korkealla ja ahtaissa olosuhteissa, mutta tuulisuojaseinät pitävät paikan lämpimänä.


– Kokemusta on kuunneltava, mutta on myös uskallettava kyseenalaistaa ja haastaa toimintatapoja, jotta saataisiin uusia käytäntöjä alalle. Esimerkiksi nyt rakenteilla olevan rungon kiertoa nopeutettiin verrattuna aikaisempiin torneihin. Näin saadaan loppupään aikataulua lyhyemmäksi. Runko-, muotti- ja työtaparatkaisut ovat muuttuneet sekä betonin toimitusten tehostamiseksi otettiin käyttöön lauantain betonivalut, Kuukkanen kertoo.

Myös Max Vuorio korostaa kokemuksen merkitystä.
– Vahva kokemus korkeaan rakentamiseen takaa ammattitaitoisen suunnittelun ja toteutuksen. Ilman sitä on mahdollista, että betonilaatu ei sovellu käytettävään pumppauskalustoon tai päinvastoin.

Ruduksen laskentaohjelmilla voidaan todentaa, miten massa käyttäytyy eri korkeuksiin pumpattaessa.

Laadunkin pitää olla korkealla

– Betonimassan on täytettävä rakenteeseen suunnitellut vaatimukset sekä työmaan vaatimukset työstettävyyden, pumppauksen sekä muiden ominaisuuksien osalta. Laadunvalvonta on tärkeää ja Ruduksella on kokemusta varmasta laadunvalvonnasta koko projektin osalta, Max Vuorio toteaa.

Rudus korkea rakentaminen betoni 4

Kuva: Lumo One -asuintorni kohoaa Kalasatamassa jo valmiina olevien kahden muun tornin naapuriin. Ahdas tontti ja ympärillä oleva kaupunkirakenne asettavat erityisiä vaatimuksia myös logistiikalle. Valmisbetonia toimitettiinkin työmaalle myös lauantaisin.


– Ruduksen laskentaohjelmilla voidaan todentaa, miten massa käyttäytyy eri korkeuksiin pumpattaessa. Miten esimerkiksi raekoon muutos tai massan elastisuus vaikuttaa vastustukseen ja pumppauspaineeseen. Nämä voidaan todentaa jo ennakkoon ja välttää ongelmat pumppauksessa. Näin voimme olla työmaan apuna valujen suunnittelussa, lisää Ruduksen valmisbetonin pääkaupunkiseudun myyntipäällikkö Antti Mönkkönen.
– Massan laatuun vaikuttaa tietysti raaka-aineet. Rudus käyttää valmisbetonin valmistamiseen omaa kiviainesta ja konsernin tuottamaa sementtiä. Näin voimme tarvittaessa helposti räätälöidä hyvinkin spesifin betonimassan, Mönkkönen lisää.

Vahva kokemus korkeaan rakentamiseen takaa ammattitaitoisen suunnittelun ja toteutuksen.

Betonipumpulla pitää olla tehoa

Rudus on panostanut erikoispumppauksen kalustoonsa, käytössä on muun muassa Pohjoismaiden suurin mobiiliautopumppu ja Suomen kattavin pumppauskalusto.

Mika Kuukkanen korostaakin, että korkeassa rakentamisessa betonipumpulla pitää olla tehoa ja linjan tulee olla pumpusta tulevan paineen kestävä.
– Ongelmia tulee, jos valetaan holvia sadan metrin korkeudessa ja pumpusta loppuu teho. Lennosta ei voi sellaista asiaa korjata, Antti Mönkkönen toteaa.
– Linja pitää myös aina puhdistaa oikein ja huoltaa, Kuukkanen muistuttaa.

Rudus korkea rakentaminen betoni 5

Kuva: – Ruduksen kokemus korkean rakentamisen betonimassasta on ensiarvoisen tärkeää. Etenkin tässä tapauksessa, kun Rudus oli mukana jo Kalasataman kahdessa aiemmassa tornissa, SRV:n työmaapäällikkö Mika Kuukkanen sanoo.


Mönkkösen mukaan korkeassa rakentamisessa pumppukaluston valintaan ja sijoittamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lumo One T1 –työmaalla on käytössä niin sanottu itsekiipeävä jakelupuomisto, joka etenee talon rungon mukaan neliön suuruista linjaa pitkin holvilta holville.
– Muottikaluston etuna on nopeus. Aina ei tarvitse nostaa muotteja alas, vaan riittää kun aukaistaan muottilukot, muotti livutetaan auki ja sen jälkeen voidaan kiivetä ylöspäin, Mika Kuukkanen kertoo.

Lumo Onen runko nousee suunnitellussa aikataulussaan. Rakentaminen alkoi huhtikuussa 2020 ja nykyisen arvion mukaan rakennus valmistuu elokuussa 2022.


Rudus Erikoispumppaus

  • betoni pumppauslinjaa pitkin suoraan valukohteeseen
  • lisää joustavuutta, nopeuttaa valua, vähentää työvoiman tarvetta
  • MX 32 -jakelupuomin operointialue 3 600 m2
  • valunopeus yli 40 m3/h/pumppausyksikkö
  • korkeissa kohteissa jakelupuomisto voi olla itsekiipeävä ja ulottua 200-300 metrin korkeuteen
  • ketjutuksen ansiosta siirtomatka satoja metrejä, myös kulmien taakse
  • Rudus Erikoispumppauksen kokonaisratkaisu: nykyaikainen ja kohteeseen räätälöity korkeapainepumppu, pumppauslinja ja jakelupuomisto, korkealaatuinen betoni sekä pumppauksen ammattilaiset

Tutustu lisää:

Ruduksella on monipuoliset ratkaisut korkeaan rakentamiseen: alla olevasta linkistä pääset artikkeliin julkisivuratkaisuista ja lähiviikkoina kerromme korkea rakentamiseen soveltuvista betonielementeistä.


Yhteystiedot:


Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Olli Urpela

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit