Olympiastadionin perusparannustyölle RIL-palkinto

Vuoden Silta -tunnustus Vekaransalmen sillalle

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin tunnustuspalkinto, RIL-Palkinto 2020, on myönnetty Olympiastadionin perusparannustyölle. Tunnustuspalkintokohteen valitsi SITRAn yliasiamies Jyrki Katainen lopulta kolmen finalistin joukosta. Kaikkiaan ehdotuksia kilpailuun osallistui 15.

Palkittuun kohteeseen kulminoituu paljon ´poikkeuksellista´: mittava hanke, mikä on vaatinut paljon erilaista osaamista sekä uuden ja vanhan materiaalin ja teknologian yhteensovittamista, sekä ollut myös haastava kokonaisuus suunnittelun ja johtamisen osalta.

Rudukselta sydämelliset onnittelut molempien kohdepalkintojen saajille ja toimijatahoille.

Rudus toimitti ´11 stadionin tornin´ verran valmisbetonia

Mittava hanke vaati mittavat ja vaativat betonivalut. Yhtä massiivisia betonirakenteita harvemmin tehdään talonrakentamisessa. Lisäksi hankkeessa rakennettiin pääosin paikalla eli työ oli hyvin käsityövaltaista. Esimerkiksi betonirakenteiden vahvistaminen ja julkisivun pilareiden manttelointi ovat haastavia toteutuksia, eikä vastaavaa samassa laajuudessa oltu siihen mennessä Suomessa tehty, kerrottiin pääurakoitsija Skanska Talonrakennus Oy:n taholta loppuvuodesta 2017.

Helsingin olympiastadion eteläpääty Olympiastadion tulee täyttämään kansainväliset vaatimukset ja se mahdollistaa suurelle yleisölle sekä tapahtumajärjestäjille uuden ajan palvelut.

Iso osa Olympiastadionin työmaalla käytetyistä betonilaaduista oli ei tyypillisimpiä betonilaatuja, erikoisbetoneita, kuten itsetiivistyviä betoneita, eri väribetoneita, korkealujuusbetoneita ja erikoisia lisäaineita vaatineita betonimassoja. Ilman tiivistä yhteydenpitoa ja sujuvaa yhteistyötä urakoitsijan kanssa haastavien valujen onnistunut toteuttaminen olisi ollut mahdotonta. Ruduksen tekniset työmaa- ja asiantuntijapalvelut olivat tässäkin kohteessa erittäin tärkeässä ja arvostetussa roolissa.

Betonitoimitusten sujuvuus oli ehdoton, ja betonia toimitettiin neljältä Ruduksen betonitehtaalta. Isoimmissa valuissa betonia tuotiin työmaalle usealta pääkaupunkiseudun valmisbetonitehtaalta ja mittavan kalustomäärän turvin. Logistiikan hallintaan auttoi myös tuolloin ensimmäistä kertaa käytössä ollut mobiilisovellus, MobileJobSite, jonka avulla työmaalla nähtiin reaaliajassa betoniautojen lähestyminen.

Kaiken kaikkiaan Rudus toimitti kohteeseen noin 35 000 kuutiota valmisbetonia.

Vuoden Silta on Vekaransalmen silta

RILin kohdepalkinnoista Vuoden Silta -tunnustus myönnettiin Vekaransalmen sillalle.

Valintaperusteluissa korostui tasapainoinen kokonaisuus: perinteisen vesirakentamisen osaamisen ja hillityn onnistuneen esteettisen siltaratkaisun yhdistyminen.

Vekaransalmen sillan havainnekuva väylävirasto

Kuva: Vekaransalmen sillan havainnekuva, Väylävirasto


Rudus toimitti Vekaransalmen siltaan valmisbetonit. Betonia toimitettiin vuosien 2018 ja 2019 aikana yhteensä yli 7 000 m3 Imatran ja Savonlinnan valmisbetoniasemilta. Vekaransalmen sillan rakenne, sekä sen sijainti tuulisessa salmessa korkealla veden yllä asettivat omat haasteensa betonin vaadituille ominaisuuksille. Sillan betonisen kannen valu suoritettiin yhtäjaksoisesti aloittamalla valutyö sillan molemmilta rannoilta yhteensä kolmella betonipumppuautolla. Kannen valutyö kesti viisi vuorokautta ja valmisbetonia siihen meni yli 2 000 m3.

Kohteessa seurattiin säännöllisesti valettujen rakenteiden lämmön- ja lujuudenkehitystä ja mm. korkeat pilarit valettiin osittain erittäin haastavissa olosuhteissa talvella ja helteisenä kesänä 2018. Myös kannen betonilaadun varmistamiseksi tehtiin paljon ennakkosuunnittelua ja -kokeita yhdessä GRK Infra Oy:n työmaahenkilöstön kanssa. Onnistunut lopputulos vaati hyvää yhteistyötä ja suunnittelua kaikkien toteutukseen osallistuneiden osapuolten kesken.


RIL-Palkinnolla tuodaan rakennusinsinöörien työtä ja työn tuloksia myönteisesti suuren yleisön tietoisuuteen.
Vuoden silta -palkinnolla RILin sillat ja erikoisrakenteet tekniikkaryhmä nostaa sillanrakennustaidon tasoa ja tunnettuutta maassamme.


Lue lisää Rudus Prosta:


Kuvat: Rudus Oy ja Väylävirasto

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit