Nimitysuutisia Ruduksessa marras-joulukuussa 2020

Kierrätys | Petri Mälkiä liiketoimintajohtajaksi

Petri Mälkiä on nimitetty 1.1.2021 alkaen Kierrätyksen liiketoimintajohtajaksi. Petri siirtyy vuoden alussa Kierrätys-liiketoimintaan nykyisestä Rudus Kiviaines Etelä-Suomen tuotantojohtajan tehtävästä. Petriltä löytyy kokemusta myös Kierrätys-liiketoiminnasta, missä hän työskenteli ennen Kiviaines-liiketoimintaan siirtymistä.

Kierrätyksen liiketoimintajohtaja Jani Pieksemä siirtyy 15.1.2021 toisen työnantajan palvelukseen.
Ruduksesta kiitetään Jania ansiokkaasta työstä ja toivotetaan mitä parhainta jatkoa.


CRH Finland Services Oyj | IT-johtaja nimitys

Antti Nurmi on nimitetty 1.12.2020 alkaen IT-johtajaksi CRH Finland Services Oyj:n palveluksessa. Antti jatkaa samassa tehtävässä, mihin hänet nimitettiin ´väliaikaisena´ maaliskuussa 2020.

CRH Finland Services Oyj tuottaa erilaisia hallintopalveluja CRH-konsernin suomalaisille tytäryhtiöille.


RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit