Turvallisuuspaketti kertoo, ohjaa ja motivoi

– Ruduksen turvallisuustyön työkaluja

Ruduksen työturvallisuustiimi kokoaa kuukausittain työturvallisuuden infopaketin, jonka sisältö käsitellään eri toimipisteissä pienryhmien kesken. Hyvät käytännöt laitetaan kiertoon ja vaaratilanteet ovat yhteiseksi opiksi.

Murskaimen moottorin laakeri kuumeni ja alkoi savuta. Mitä sitten tehtiin?
Muun muassa tämän kertoo Ruduksen toukokuun turvallisuuspaketti. Parinkymmenen sivun powerpoint-esitys on sisällöltään saman tyyppinen joka kuukausi. Ensin esitellään CRH-konsernista eri puolilta maailmaa tulleita turvallisuushälytyksiä ja hyviä käytäntöjä, sitten Ruduksen omia asioita toimialoittain sekä kaikille yhteisiä asioita ja lopuksi ympäristötiimi tuo omia ajankohtaisia asioitaan esiin.

Rudus työturvallisuuden infopaketti turvapuisto 1
Rudus-turvapuisto 05

Kuvituskuvia, Rudus Oy Turvapuisto.


Muoto on sama, mutta sisältö muuttuu – ja asiaa riittää!
– Ruduksella tehdään vuosittain noin kolme tuhatta turvallisuushavaintoa, jotka kaikki käsitellään. Lisäksi olemme mukana rakennus- ja rakennustuotealan työturvallisuuden erilaisissa työryhmissä ja nostamme esiin sitä kautta tietoomme tulleita hyviä käytäntöjä ja vaaratilanteita, Ruduksen betoni- ja kivimateriaalit -toimialan työturvallisuuspäällikkö Keijo Toropainen kertoo.

Turvallisuuspaketti on hyvä työkalu työturvallisuudesta kertomiseen.

Turvallisuuspaketin tieto jaetaan koko henkilökunnalle, joten kaikkien ei tarvitse keksiä asioita itse.

Enemmän työturvallisuushavaintoja, oppia ja positiivista asennetta

– Turvallisuuspaketti on hyvä työkalu työturvallisuudesta kertomiseen. Vaaratilanteen tapahtumista ja seurauksista on tiivis selostus ja sen jälkeen kerrotaan, miten vastaava tilanne ehkäistään jatkossa. Tieto jaetaan koko henkilökunnalle, joten kaikkien ei tarvitse keksiä asioita itse, Ruduksen työturvallisuuden asiantuntija Lasse Heikkinen sanoo.
– Ja tietysti me jaamme myös positiivisia asioita. Itse asiassa nyt alkuvuodesta on saatu positiivisia havaintoja paljon enemmän kuin ennen, Heikkinen lisää.

Turvallista työympäristöä osataan arvostaa.

– Tämä ehkä kertoo siitä, että työntekijät ovat alkaneet tehdä enemmän havaintoja ja myös mielellään kertovat niistä. Työnjohdon kannalta on ollut hyvä oivallus kannustaa ihmisiä tekemään havaintoja ja nostamaan niitä esiin, sanoo Ruduksen betonituotteiden työturvallisuuspäällikkö Juha Lehikoinen.

Tullaan tutuiksi lasse heikkinen turvapuistorasteilla 1

Turvallista työympäristöä osataan arvostaa

– Tehdään mekin noin!

Keijo Toropainen kaivaa arkistoistaan tiedon, kuinka kauan turvallisuuspaketteja on tehty ja yllättyy vähän itsekin:
– Tietokoneellani on kansioita vuodelta 2014 eli ainakin sieltä asti on paketteja tehty. Tosin paketti on muuttanut muotoaan. Pienryhmätyöskentely on tullut mukaan ja paketti on kaikkien katseltavissa tehtaiden info-tv:ssä. Nyt tuntuu siltä, että pakettia jo oikein odotellaan ja se on oleellinen osa tehtaitten kuukausipalavereita, Toropainen sanoo.

Rudus työturvallisuus infopaketti

Kuva (yllä): Esimerkkejä kulloinkin ajankohtaisista aiheista mitä kuukausittain jaettava sekä läpikäytävä turvallisuuspaketti voi sisältää.


– Paketti käydään läpi työntekijöiden ja aliurakoitsijoitten kanssa, mutta tv-monitori tuo oman lisänsä. Onhan se motivoivaa katsoa positiivisia asioita omalta työpaikaltaan, Juha Lehikoinen sanoo.
– Tästä on myös seurannut myönteinen ilmiö, kun eri toimipaikat tavallaan haastavat toisiansa. Kun jollain tehtaalla havaitaan, että vastaavanlaisessa toimipaikassa on oivallettu ja tehty jotain uutta työturvallisuuden edistämiseksi, niin se sama tehdään pian omallakin tehtaalla eli otetaan mallia. Kaikkihan haluavat olla hyviä omassa työssään, Keijo Toropainen sanoo.

Työntekijät ovat alkaneet tehdä enemmän havaintoja ja myös mielellään kertovat niistä.

– Suomessa työturvallisuuteen liittyvä yhteistyö ja toimintakulttuuri ovat jo oikein hyvällä tasolla. Turvallista työympäristöä osataan arvostaa, Lasse Heikkinen sanoo.

Mitä sitten tehtiin?

Vastaus jutun alussa esitettyyn kysymykseen:
Murskain pysäytettiin ja kuumentunut osa ruiskutettiin hiilidioksidisammuttimella palon syttymisen estämiseksi. Moottori vaihdettiin.

Mahdollisena vaarana oli, että palon päästessä syttymään se olisi voinut levitä ja aiheuttaa suuriakin tuhoja.
Korjaavina toimenpiteinä tarkkaillaan koneiden ja laitteiden kuntoa sekä tehdään huoltoja ennakoiden, jotta vältyttäisiin vastaavilta tapauksilta.

Rudus työturvallisuuden infopaketti turvapuisto 4

Lisätietoja:


Rudus-turvapuisto


Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Rudus Oy, Rudus-turvapuisto

 

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit