Tervetuloa {{ storeName }}

Aseta tuotteiden toimitusosoite:

Toimitusosoite:

Ruduksen vastuullisuuden tavoitteet ja tunnusluvut

Ruduksen vastuullisuuden tavoitteet määrittelevät tason ja suuntaviivat toiminnalle. Tavoitteet on laadittu yhteistyössä yhtiön eri liiketoimintojen kanssa ja niitä seurataan säännöllisesti.

Ruduksen työturvallisuustavoitteet

Kaikki turvallisuustavoitteet koskevat sekä omia että aliurakoitsijoiden työntekijöitä.

Ruduksen turvallisuustavoitteet vuodelle 2019 ovat:

1. Nolla tapaturmaa –tavoite, ei kuolemantapauksia, ei vakavia tapaturmia

Jokainen työ voidaan suorittaa turvallisesti vaarantamatta ihmishenkiä. Voimme hyväksyä vain turvallisen tavan tehdä töitä. Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -periaatteeseen.

2. Jokaiselle annetaan 12 tuntia työturvallisuuskoulutusta vuonna 2019

Koulutuksella viestimme työturvallisuuden tärkeydestä ja annamme ohjeita oikeaan toimintaan. Tutkimusten mukaan työturvallisuuskoulutuksen määrä korreloi suoraan työturvallisuustuloksen kanssa.

3. Vaaratilanteista ja turvallisuushavainnoista oppiminen

Kirjaamme kaikki vaaratilanteet ja opimme niistä kuten tapaturmistakin. Tavoitteemme on kirjata vähintään 3000 vaaratilannetta, joka vastaa n. 80 kpl / 100 000 työtuntia.

4. Aktiivinen osallistuminen työturvallisuusasioihin

Rudus järjestää työntekijöilleen ja urakoitsijoilleen mahdollisuuden vaikuttaa oman työympäristönsä turvallisuuteen. Tavoitteena on, että kaikki tuotannollisissa töissä työskentelevät omat ja urakoitsijoiden henkilöt osallistuvat pienryhmätyöskentelyyn vähintään kerran neljännesvuosittain.

5. Matkapuhelimien turvallinen käyttö on vuoden 2019 painopistealue
Turvallisuuden painopistealueena vuodelle 2019 kiinnitämme erityistä huomiota matkapuhelimien turvalliseen käyttämiseen toimipisteissämme sekä liikenteessä.

6. Johdon työturvallisuuskeskustelu (SLI)

Yhtiön johto käy toimipisteissä vuoden mittaan säännöllisesti ja käy johdon turvallisuuskeskustelun (SLI) toimipisteen henkilökunnan kanssa:

  • Toimitusjohtaja, COO, alue- ja tuoteryhmäjohtajat, vähintään 10 krt. / vuosi
  • Hankinta-, talous-, myynti-, kehitysjohtajat, vähintään 4 krt. / vuosi

Ruduksen ympäristötavoitteet

Ruduksen ympäristötavoitteet vuodelle 2019 ovat:

1. Energiatehokkuutta parannetaan kaikilla toimipaikoilla

Energian kulutusta seurataan kaikilla toimialoilla toimipistekohtaisesti soveltuvaa tuoteyksikköä kohti kuukausittain. Toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään jatkuvasti. Myös vedenkulutusta seurataan toimipistekohtaisesti.

Rudus Oy on liittynyt Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017-2025. Sopimuksessa on asetettu 8 %:n energiansäästötavoite vuosikulutukselle sopimuskauden loppuun mennessä. 

2. Kierrätystä ja materiaalitehokkuutta edistetään kaikilla toimipaikoilla

Syntyvien jätteiden määrää ja laatua seurataan toimipistekohtaisesti. Valmisbetoni- ja betonituoteliiketoiminnoissa keskitytään ylijäämäbetonin minimoimiseen ja kierrättämiseen. Kivipohjaisista rakennusmateriaaleista sekä tarpeettomista maa-aineksista valmistetut uusiotuotteet korvaavat luonnon neitseellisiä kivi- ja maa-aineksia.

3. Ruduksen työntekijät toimivat aina ympäristövastuullisesti

KKaikki työntekijät ovat tietoisia toimintaa koskevien lupien ja ohjeiden sisällöstä. Jokaisen Ruduksen työntekijän ja alihankkijan on suoritettava toimintaamme räätälöity ympäristöturvallisuuskorttikoulutus. Työntekijät noudattavat turvallista toimintatapaa. Työntekijöiden tekemiä ympäristöhavaintoja ja niiden perusteella tehtyjä toimenpiteitä seurataan säännöllisesti.

4. Edistetään luonnon monimuotoisuutta ja turvataan ekosysteemipalvelut

Olemme edelläkävijöitä ja johtavia osaajia Suomessa maanottoalueiden, betonikierrätyksen ja betonituotannon luonnon monimuotoisuuden edistämiseen tähtäävässä maankäytössä, maisemoinnissa ja maiden käytössä maisemointiin. Toimenpiteet luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi esitetään liiketoiminnan toimintasuunnitelmissa.

5. Olemme hyvä naapuri ja luotettava toimija

Teemme aktiivista yhteistyötä naapureiden ja muiden sidosryhmien kanssa.


Sertifikaatit

Toiminnallamme on standardien ISO 9001 mukaisesti sertifioitu laatujärjestelmä, ISO 14001 mukaisesti sertifioitu ympäristöjärjestelmä, ISO 50001 mukaisesti sertifioitu energianhallintajärjestelmä sekä OHSAS 18001 mukaisesti sertifioitu työturvallisuusjärjestelmä.

Sertifikaatit löytyvät verkkosivuilta kohdasta Tuotteet kunkin tuoteryhmän etusivulta Tuotteisiin liittyvää lisätietoa / Sertifikaatit ja DoP.


Raportointi / CRH

CRH:n vastuullisuusraportissa kerrotaan miten CRH:n talouteen, sosiaaliseen vastuuseen ja ympäristöön liittyvää toimintaa johdetaan ja miten toiminta kehittyy. Rudus ja muut CRH:n alla toimivat yhtiöt raportoivat emoyhtiölle vastuullisuusteemoihin liittyviä tunnuslukuja, joita seurataan aktiivisesti.

Tutustu CRH:n vastuullisuusraporttiin sekä CRH-yritysten parhaisiin kehitysprojekteihin.

Lue lisää CRH:n verkkosivuilta:


Rudus on saanut tunnustusta tekemästään vastuullisuustyöstä

Rudus on palkittu Suomessa työturvallisuuskilpailuissa kaikilla toimialoillaan useana vuonna. Esimerkiksi Rudus on voittanut Betoniteollisuuden järjestämän valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun vuosina 2014 ja 2015. Lisäksi Ruduksen tehtaita on palkittu sarjojensa voittajina vuosina 2016 ja 2017. Vuonna 2014 Rudus Oy ja sen myötä kilpailussa voittaneet Ruduksen tehtaat (Kiteen elementtitehdas, Kuopion valmisbetonitehdas sekä Orimattilan betonituotetehdas) valittiin poikkeuksellisesti kokonaiskilpailun voittajaksi johtuen osakilpailuvoittajien tasaväkisyydestä, mutta myös Ruduksen johdolta tulleen tuen ja ohjauksen ansiosta.

Rudus voitti eurooppalaisen kiviainesjärjestön UEPG:n kestävän kehityksen biodiversiteetti-sarjan palkinnon Rudus Lumo -ohjelmallaan syksyllä 2016. Kilpailemassa sarjan voitosta oli yhdeksän hanketta. Palkittu Lumo-ohjelma ja kisassa toisessa sarjassa kilpaillut Ekosysteemihotelli ovat uudenlaisia toimintatapoja. UEPG:n järjestämässä kestävän kehityksen kilpailussa oli kahdeksan sarjaa ja kilpailuun osallistui yhteensä 41 hanketta. Kilpailu on järjestetty aikaisemmin vuosina 2010 ja 2013. Vuonna 2013 Rudus voitti Terveys ja turvallisuus -sarjan Rudus turvapuisto -hankkeella.

Nolla tapaturmaa -foorumin johtoryhmä myönsi vuonna 2013 Lauri Kivekkäälle (Rudus Oy:n toimitusjohtaja 31.12.2016 saakka), Jorma Saari -tunnustuspalkinnon hänen ansioistaan työturvallisuutta edistävässä toiminnassa.