Ruduksen porrassuunnittelu takaa asiakkaalle parhaat portaat

Porrassuunnittelu innoittaa tekijöitään. Ruduksen porrassuunnittelu toimii niin asiakkaiden, tuotannon kuin myynninkin tukena. Asko Kaarakainen ja Atte Pasanen toimivat porraselementtien suunnittelijoina Suonenjoella. – Mielenkiintoista ja vaihtelevaa hommaa, tuotannon puolella näkee oman työnsä tuloksen.

Rudus Elemento -porraselementtejä valmistetaan Ruduksen Tuusulan Sammonmäen ja Suonenjoen betonituotetehtailla. Tuusulassa työskentelevän suunnittelupäällikkö Ilkka Kuusen tiimissä on neljä porraselementtien suunnittelijaa, joista kaksi, Asko Kaarakainen ja Atte Pasanen, toimivat Suonenjoella.
– Olemme sekä porrassuunnittelijoita että konsultteja, mikä Rudukselle alan markkinajohtajan asemassa onkin luontevaa, Asko toteaa.

Rudus porrassuunnittelu atte pasanen ja asko kaarakainen

Kuva (yllä): Ruduksen porrassuunnittelijat Atte Pasanen (vas) ja Asko Kaarakainen tekevät tiivistä yhteistyötä sekä keskenään että Suonenjoen betonitehtaan tuotannon kanssa.
– Vaikka tiiminä tehdään, niin työ on sinänsä hyvin vapaata ja tehtävät vaihtelevia, Asko sanoo.


Suunnittelusta myös kustannustehokkuutta

Porraselementtien suunnittelu tehdään aina kohdekohtaisesti arkkitehtisuunnitelmien pohjalta. Hyväksyntäkierroksen jälkeen tehdään tuotantopiirustukset kohdekohtaisten suunnitelmien mukaisesti.

Tuotannossa on tiettyjä porrastyyppejä, mutta varsinaista sarjatuotantoa ei ole, eikä mitään valmisteta varastoon.
– Porraselementeissä on paljon muuttujia, esimerkiksi nousukorkeudet räätälöidään usein ”perusportaisiinkin”, Asko kertoo.
– Arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat luottavat Ruduksen suunnittelijoihin. Usein meiltä kysytäänkin neuvoa, miten jokin porraskohde kannattaa toteuttaa ja todella mielellämme tietoa annammekin, Asko sanoo.
– Kun pääsemme ajoissa mukaan suunnitteluun, voidaan vielä helposti vaikuttaa siihen, että suunnitelmat ovat Ruduksen tuotantoon sopivia ja kustannustehokkaita, Atte lisää.

Rudus porrassuunnittelu suunnittelija ja työnjohto tarkastavat yhdessä

Kuva (yllä): Tuttu tilanne betonitehtaan puolella: suunnittelijat ja työnjohto tarkistavat yhdessä, että portaiden betonielementit ovat suunnitelmien mukaiset. 


Käytännön esimerkkinä Asko ja Atte kertovat eräästä kohteesta, johon oli suunniteltu vaikeasti toteutettavat portaat. Asuntoja oli jo myyty ennen portaiden tuotantoa eli suunnitelmiin ei enää voitu vaikuttaa.
– Aikaisemmalla ja ammattitaitoisella suunnittelunohjauksella oltaisiin saatu lähes vastaavat, mutta paremmin toimivat portaat kustannuksiltaan puolta edullisemmin.

Olemme sekä porrassuunnittelijoita että konsultteja, mikä Rudukselle alan markkinajohtajan asemassa onkin luontevaa.

Porrassuunnittelijat toimivat läheisessä yhteistyössä myös porraselementtien myyjien kanssa – asiakkaan parhaaksi.
– Kun jo myyntivaiheessa voimme tarjota asiakkaalle ratkaisua, joka sopii hyvin Rudus Elementon tuotantoon, on toteutuskin sujuvampaa ja kustannuksiltaan tehokkaampaa. Toisaalta voimme vielä tarjousvaiheessa antaa arkkitehtikuviin muutosehdotuksia, joilla saadaan toivottu lopputulos helpommin ja halvemmalla.

Luotettavaa pari- ja tiimityöskentelyä

Asko tuli Suonenjoen betonituotetehtaalle suunnittelijaksi yhdeksän vuotta sitten toimittuaan sitä ennen 11 vuotta Kuopiossa vaativissa rakennesuunnittelun tehtävissä. Nyt hän vastaa Suonenjoen porrassuunnittelusta, vaativista erikoissuunnitelmista ja myynnin sekä asiakkaiden konsultoinnista.

Rudus porrassuunnittelu tarkastettu porras valmiina kohteeseen

Kuva (yllä): – Tämä on hyvä! Suunnittelijat Atte Pasanen (vas) ja Asko Kaarakainen sekä työnjohtajat Asla Halonen ja Tapio Nikulainen hymyssä suin valmiiden porraselementtien äärellä.


Asko on myös kouluttanut Suonenjoella työskentelevät suunnittelijat tehtäviinsä.
– Uskoisin, että ulkopuolisilla ei ole käsitystä, mitä tämä homma on. En minäkään tänne tullessani aavistanut, kuinka pitkään ja hyvin täällä viihdynkään. Porrassuunnittelijan työ ei ole pelkkää piirtämistä, päinvastoin. Haasteita ja niiden myötä mielenkiintoa riittää myös kokeneelle rakennesuunnittelijalle. Tämä on jatkuvaa kehitystyötä – myös oman itsensä kannalta, Asko sanoo.

Jo suunnitteluvaiheessa voidaan vaikuttaa työturvallisuuden edistämiseen myös työmaalla.

Attekin tuli kesätöihin Rudukselle, tosin ensin valmisbetonin puolelle. Opiskelujen aikana hän siirtyi porrassuunnitteluun Askon ohjaukseen ja valmistuttuaan työpaikka vakinaistettiin neljä vuotta sitten.
– Käymme useasti tuotannon puolella ja työnjohdon kanssa sovitaan, millä spekseillä erikoiselementit kulloinkin toteutetaan. Teemme tiivistä yhteistyötä ja katsomme, että elementit saadaan tehtyä kustannustehokkaasti ja turvallisesti.
– Ja onhan se hyvä nähdä omat suunnitelmansa valmiina porraselementteinä, Atte sanoo.
– Eli meillä suunnittelu ei ole yksinäistä hommaa, vaan Aten kanssa toimitaan parina yhdessä keskustellen ja sparraten, Asko lisää.

Työturvallisuus ulottuu suunnittelusta työmaalle

Porraselementit ovat usein hyvinkin painavia ja geometrialtaan monimuotoisia, joten niiden käsittelyssä täytyy työturvallisuuteen kiinnittää erityistä huomiota.
– Jo suunnitteluvaiheessa voidaan vaikuttaa työturvallisuuden edistämiseen, mikä lisää turvallisuutta myös työmaalla. Esimerkiksi iso elementti voidaan toteuttaa pienemmissä osissa, jolloin elementtien kuljettaminen, siirtely työmaalla ja asentaminen on helpompaa.
– Työ vaatii suunnittelijalta tarkkuutta. Esimerkiksi on huolehdittava, että elementeissä on nosto-osat ja portaan painot merkattu oikein, Asko toteaa.

Erikoissuunnittelu keskittyy Suonenjoelle, joten betonituotetehtaalla on tarvetta osaavalle rakennesuunnittelijalle.

Tiimi kaipaa täydennystä

Rudus porrassuunnittelu valmistettu porras on suunnitelmien mukainen

Asko ja Atte haluavat aloittaa työpäivän aamulla seitsemältä yhdessä työnjohdon kanssa ja ”työntouhussa ollaan liukuvasti” noin kello kolmeen iltapäivällä.
– Yleensä pyritään tekemään hommat niin, että työ joko tulee valmiiksi tai ei ainakaan jää pahasti kesken. Uudesta hommasta on hyvä aamulla aloittaa, Asko sanoo.
– Vaikka tiiminä tehdään, niin työ on sinänsä hyvin vapaata. Tehtävät ovat vaihtelevia ja joskus työpäivät menevätkin niin äkkiä, että harmittaa, Asko myhäilee.

Erikoissuunnittelua vaativat tehtävät keskittyvät Suonenjoelle.
– Minäkin aikoinaan tulin vähän katsomaan, mistä on kyse. Asko koulutti minut tehtäviini, tykästyin ja jäin. Täällä on hyvät työtoverit ja tekemisen meininki. Koko ajan tehdään töitä yhdessä, jeesiä annetaan ja saadaan, kenenkään ei tarvitse olla yksin hommiensa kanssa, Atte toteaa.

Lisätietoja:

Suunnittelupäällikkö Ilkka Kuusi
Rudus Oy, Betonituotteet, Elemento-portaat
040 7177 398
ilkka.kuusi@rudus.fi 


Rudus Elemento -portaat

Rudus Elemento -porraselementtien valikoimaan kuuluu 18 eri vakioporrastyyppiä, joiden lisäksi portaita valmistetaan myös erikoismitoitettuna tilaajan ja arkkitehdin toiveiden mukaisesti. Askelmien pintavaihtoehtoina ovat mosaiikkibetoni, pesubetoni, muottipinta, uritettu betoni ja luonnonkivi. Rudus Elemento -porraselementit toimitetaan asennus- ja käyttövalmiina liitos- ja asennussuunnitelmineen.

 

 


Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Jesse Karjalainen

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit