Rudukselle kunniamaininta kansainvälisessä kestävän kehityksen kilpailussa

Rudus Oy sai eurooppalaisen kiviainesjärjestön UEPG:n arvostetussa kestävän kehityksen kilpailussa kunniamaininnan sarjassa, jossa arvioitiin paikallista sidosryhmäyhteistyötä. Rudus osallistui kilpailuun vuosia kestäneellä hankeella, jossa Hyvinkäällä sijaitseva Suomiehen vanha soranottoalue muutettiin virkistysalueeksi ja arvokkaiden avomaaympäristön lajien elinympäristöksi.

UEPG:n kestävän kehityksen kilpailun voittajat julkistettiin 20.11.2019 Brysselissä. Rudus oli mukana sarjassa, jossa korostettiin kiviainestoimijan yhteistyötä paikallisten asukkaiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Kaikkiaan kahdeksan hanketta oli kilpailemassa sarjan voitosta, jonka sai De Dekker Groep Hollannista.

Hyvinkään Suomiehen alueella soranotto alkoi 1960-luvulla ja päättyi vuonna 2014. Rudus teki alueen maisemoinnissa ja käyttötarkoituksen muuttamisessa läheistä yhteistyötä usean toimijan kuten Hyvinkään kaupungin viranomaisten, Suomen luonnonsuojeluliiton, työvoimaviranomaisten ja eri alojen opiskelijoiden kanssa.

Alueelle rakennettiin luontopolku yhteistyössä Hyvinkään kaupungin ja kaupunkilaisten kanssa. Se kulkee jylhässä maisemassa yhdistäen autenttiset, muinaiset muodostelmat, alueen mytologian ja siitä innoituksensa saaneen taiteen.

Suomies maisema
Suomies opaste

Kuvat (yllä): Hyvinkään Suomiehen alue on muuttunut soranottoalueesta luontonähtävyydeksi ja kiinnostavaksi ulkoilualueeksi. Rudus sai hankkeesta kunniamaininnan eurooppalaisen kiviainesjärjestön UEPG:n kestävän kehityksen kilpailun sarjassa, jossa arvioitiin paikallista sidosryhmäyhteistyötä.


Alueen jälkihoito työllisti pitkä-aikaistyöttömiä vuodesta 2015 alkaen. Soranottoalueelle kylvettiin paahdekasveja, hyönteiset saivat hotellin taiteellisesta lahopuuympäristöstä ja pohjavettä suojeltiin uusilla kasvukerroksilla.
– Suomiehen hanke kuuluu Rudus LUMO -ohjelmaan, jonka tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta. LUMOn periaatteisiin kuuluu nimenomaan yhteistyö eri toimijoiden kuten viranomaisten ja luontoalan ammattilaisten sekä soranottoalueiden asukkaiden kesken. Meiltä kaikilta ruduslaisilta LUMO vaatii sitoutumista luonnonsuojelullisiin toimenpiteisiin työturvallisuuden edistämisen tapaan, toimitusjohtaja Mikael Fjäder Rudus Oy:stä toteaa.
– Kansainvälinen tunnustus kannustaa meitä jatkamaan tätä tärkeää työtä, jossa voidaan yhteistyössä kehittää myös uusia, tuloksellisia toimintamalleja, Fjäder lisää.

Suomiehestä tuli laaja virkistysalue, joka otettiin käyttöön vuonna 2017. Se on avoin ja kaikille ilmainen.
Ruduksen jälkihoitovelvoite on päättynyt, mutta Rudus jatkaa alueen ylläpitotöitä vapaaehtoisesti ainakin seuraavat kaksi vuotta alueen luontopolkukummina.

Hyvinkään suomies soramontusta luontonähtävyydeksi 3
Hyvinkään suomies soramontusta luontonähtävyydeksi 13

Rudus menestynyt aikaisemminkin

Kilpailu on järjestetty aikaisemmin vuosina 2016, 2013 ja 2010 eli palkinnot jaettiin nyt neljännen kerran. Rudus on menestynyt erittäin hyvin kovassa kisassa aikaisemminkin. Vuonna 2016 Rudus voitti Biodiversiteetti-sarjan LUMO-ohjelmallaan ja vuonna 2013 Terveys ja turvallisuus -sarjan Rudus-turvapuisto -hankkeella.
Tämänkertaiseen kilpailuun otti osaa kaikkiaan 53 yritystä.

Lisätietoja:

Ilkka Ojalehto
ympäristöasiantuntija, Rudus Oy
050 320 7752
ilkka.ojalehto@rudus.fi 


Rudus Pro -uutisia:


Suomies jättiläisen jalanjäljen rakentaminen

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit