Soramontusta luontonähtävyydeksi - luonnonhoito etenee yhteistyöllä

Rudus Oy ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry ovat hoitaneet yhteistyössä Hyvinkään Suomiehen ”soramonttua” neljänä vuonna. Luonnonhoidon toteutuksesta on vastannut Uudenmaan piirin Ketosirkka-hanke, joka työllistää työttömiä luonnonhoitajiksi. Alue on saanut uuden monimuotoisemman ilmeen lisäksi luontopolun, joka toteutettiin yhteistyössä Hyvinkään kaupungin kanssa.

”Hyvinkäällä Suomiehessä soranottotoiminta on loppunut eli tässä on kyse alueen maisemoinnista”, kertoo Ruduksen ympäristöinsinööri Ilkka Ojalehto.

Hyvinkään suomies soramontusta luontonähtävyydeksi12

”Tavoitteena on luoda paahdeympäristöjä sekä keto- ja niittyelinympäristöjä. Niiden lajit ovat Suomessa uhanalaisia, koska maatalousympäristöt ovat muuttuneet eikä esimerkiksi karjaa enää pidetä laitumilla. Alueelle on toivotaan asettuvan muun muassa perhosia ja lintuja kukkaniittyjä perustamalla. Sinne on myös tehty ”koteja” pistiäisille eli niin sanottuja lahopuuaitoja.”

Hyvinkään suomies soramontusta luontonähtävyydeksi 13

”Ongelmaksi näillä avoimilla alueilla muodostuvat haitalliset vieraslajit, jotka valtaavat alaa pienemmiltä kukkivilta kasveilta. Siksi Ketosirkka-hankkeemme työntekijät ovat poistaneet suuria määriä vieraslajeja, kuten lupiinia ja kurtturuusua. Myös pensaita ja puita on poistettu tietyistä paikoista varjostamasta ja uuden luontopolun vaiheilta. Tänä vuonna ryhmä oli töissä yli 60 päivää, joista suurin osa meni lupiinin poistamiseen,” Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Ursula Immonen sanoo.

Hyvinkään suomies soramontusta luontonähtävyydeksi 2

Hyvinkään kaupunki teki Suomieheen vuonna 2017 luontopolun, jonka hoitamista on jatkettu tänäkin kesänä. Alueella käyneiden retkeilijöiden kommentit ovat olleet myönteisiä. Aluetta on kehuttu jopa jylhäksi! Uusympäristössä oleva luontopolku on osa Hyvinkään kaupungin luontopolkuhanketta ja se lienee ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Hyvinkään suomies soramontusta luontonähtävyydeksi 9

Rudus Oy jatkaa maisemoinnin tukemista Hyvinkään kaupungin Luontopolkukummina vielä kahden vuoden ajan.
”Yhtiömme jälkihoitovelvoitteet alueella päättyvät jo toukokuussa 2019. Vaikka velvoitteita ei enää tämän jälkeen ole, haluaa Rudus Oy huolehtia alueen jälkihoidon onnistumisesta ja varmistaa, että mm. kylvetyt paahdealueiden kasvilajit lähtevät hyvin kasvuun,” toteaa Ojalehto ja jatkaa: ”Alueella tullaan seuraavan kahden vuoden aikana tekemään luontopolkukummin vastuulla olevien hoitotöiden lisäksi mm. alueen avoimena pitämiseen, männiköiden harvennukseen ja vieraslajien torjuntaan liittyviä töitä.”

Hyvinkään suomies soramontusta luontonähtävyydeksi 5

”Tälle työlle tarvitaan jatkoa vielä parin vuoden päästäkin,” korostaa Immonen ”sillä ilman rahoitusta ja työn jatkamista nyt tehty työ valuisi hukkaan, kun lupiinit saisivat rauhassa vallata alueen.” Immonen heittääkin pallon kunnille vieraslajien torjuntasuunnitelmista ja ainakin osittaisesta rahoituksesta: ”Kunnilla on maanomistajina myös lain mukaan velvollisuus omilla maillaan torjua haitallisia vieraslajeja.

Hyvinkään suomies soramontusta luontonähtävyydeksi 3

Molemmat yhteistyökumppanit kehuvat työntekijöitä, jotka ovat tänä vuonna tehneet töitä erityisen ahkerasti! Tästä on hyvä jatkaa taas ensi vuonna. Uudenmaan piiri tallensi työntekoa myös videolle (kesto noin 5 min.):

Lisätiedot:

Ilkka Ojalehto 
ympäristöinsinööri, Rudus Oy
050 320 7752
www.facebook.com/RudusLumo/ 
www.rudus.fi/lumo 

Ursula Immonen
toiminnanjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
044 258 0598
www.sll.fi/uusimaa 

 

Hyvinkään suomies soramontusta luontonähtävyydeksi 11

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit