Helsinki-Vantaan asematasolla yli 5 100 neliön laatan kertavalu

Mallisuoritus erityisissä olosuhteissa.

Mittava valu oli logistiikaltaankin vaativa: työmaalle toimitettiin 120 kuutiota betonia eli melkein 20 autokuormaa tunnissa ja vartijat saattoivat betoniautot pumpuille.
– Betonin toimitusvarmuus ja -nopeus pitivät täydellisesti ja valu jälkitöineen sujui suunnitellusti, sanoo betonitöiden vastaava työnjohtaja Jarmo Grön Destialta.

Helsinki-Vantaalla on käynnissä lentoaseman historian suurin laajennushanke. Finavian noin miljardin euron investoinnin ansiosta Helsinki-Vantaa pystyy laajennuksen valmistumisen jälkeen palvelemaan 30 miljoonaa matkustajaa vuodessa.
Kehitysohjelmaan liittyen lentokentän asematasoa laajennetaan Finavian ja Destian allianssilla.

Lentokenttäurakka 2

Kuva (yllä): Helsinki-Vantaan lentoaseman asematasolla valettiin lokakuun loppupuolella yli 5 100 neliön laatta kertavaluna lentokoneiden seisontapaikaksi. Asematason laajennus toteutetaan Finavian ja Destian allianssina vuosina 2015-2020. Valmisbetonin toimittajana on Rudus.


Destian urakka sisältää lentoasemalla tehtäviä lentoaseman laajennukseen liittyviä asematason ja rullausteiden infratöitä noin 45 hehtaarin alueella. Työt käynnistyivät syksyllä 2015.
– Nyt on menossa Urakkaosa 4, porttialue 37–39:n laajennus. Tämän viimeisen osuuden työt aloitettiin toukokuussa 2019 ja kaikki saatiin tehtyä suunnitelmien mukaan. Koko asematason laajennus on valmis 2020, Destian projektipäällikkö Janne Korkalainen kertoo.
– Suurin haaste on ollut lentokoneiden seisontapaikkojen betonilaattojen toteutus. Laatat ovat lähes kokonaan lämmitettäviä ja näin ollen niitä ei voi betonoida pienissä osissa, Jarmo Grön toteaa.

Betonivalu ei ole mikään nopeuskilpailu, lopputulos ratkaisee.

Kertavaluna yli 1 500 kuutiota

Urakkaosa 4:ssä valetaan kaikkiaan 20 000 neliötä betonilaattaa. Tämän vuoden aikana siitä valettiin 7 900 neliötä. Lokakuun lopussa tehtiin suurin kertavalu eli 5 160 neliötä. Laatta on 280 mm paksu eli betonia tarvittiin 1 526 kuutiota. Rudus on toimittanut valmisbetonin sekä tähän että aikaisempiinkin urakkaosiin.
– Säiden kannalta suurvalu saatiin tehtyä viime tingassa. Sateen vuoksi valua jouduttiin siirtämään, mutta sitten valupäiväksi osui ihanteellinen hieman kostea ilma. Nyt valuissa alkoi talvitauko ja huhtikuussa jatketaan. Ensi vuonna valetaan neljä palaa, mutta ne kaikki ovat tätä valua paljon pienempiä, Janne Korkalainen toteaa.

Suurin haaste on ollut lentokoneiden seisontapaikkojen betonilaattojen toteutus.

– Aikaisemmissa urakkaosissa lentokonepaikat valettiin yksittäisinä laattoina. Betonin ja asfaltin väliin tarvitaan saumakumia ja sauman liikkuminen on aina vähän herkkä asia. Nyt tämä koko 20 000 neliön alue saadaan toteutettua yhtenä kokonaisuutena ja saumakumia asennettaan vain ison laatan ympärille, Jarmo Grön kertoo.

Lentokenttäurakka valu

Kuva (yllä): Noin puolen jalkapallokentän kokoinen valu tehtiin neljällä pumpulla, joilla jokaisella oli oma valuryhmänsä.


Tasavarmaa laatua

Asematason laajennuksessa käytettävän betonin pitää kestää kemiallisia aineita kuten sulfaatteja kerosiinia, glykolia, kaliumasetaatteja ja kaliumformaatteja. Betonin rasitusluokat ovat XC4, XD3, XF4, XA2 50v ja betonin valmistuksessa on käytetty SR-sementtiä.
– Rudus betonin toimittajana vastaa laadusta eli varmistaa, että vaaditut laatuvaatimukset täyttyvät. Ruduksen omasta ehdotuksesta perustettiin väliaikainen laboratorio työmaan portille ja jokaisen betonikuorman ilmamäärät mitattiin siinä, Jarmo Grön kertoo.

Lentokenttäurakka laadunvarmistus 1
Lentokenttäurakka laadunvarmistus 2

Kuvat (yllä): Rudus sijoitti valun ajaksi laboratorion työmaan portille, jossa jo varmistettiin, että betonissa ei ole mitään riskitekijää eli yhtään kuormaa ei saatettaisi turhaan työmaalle. Betoni oli hyvin tasalaatuista: Rudus toimitti työmaalle noin 200 betonikuormaa, joista vain yhdessä oli huomauttamista.


Työmaa sijaitsee lentokentän turvatarkastetulla alueella. Betoniautot joutuivat kulkemaan lentokoneiden rullausteiden poikki. Turvallisuussyistä vartijat saattoivat jokaisen betoniauton pumppujen viereen 700 metrin päähän – ja hyvin tiukassa tahdissa.
– Jo portilla siis varmistettiin, että betonissa ei ole mitään riskitekijää eli yhtään kuormaa ei saatettaisi turhaan työmaalle.
– Ruduksen toimittama betoni oli todella tilatun mukaista ja tasalaatuista. Työmaalla otettiin vastaan noin 200 betonikuormaa, joista vain yhdessä oli huomauttamista, Jarmo Grön sanoo.

Lentokenttäurakka sijainti 1
Lentokenttäurakka sijainti 2

Kuvat (yllä): Helsinki-Vantaan kehitysohjelman Urakkaosa 4, porttialue 37–39:n laajennuksen työmaa sijaitsee lentokentällä turvatarkastetulla alueella aivan terminaalirakennusten vieressä. Betoniautotkin kulkivat rullausteiden poikki vartioiden saattamina.


Huolellista ennakkosuunnittelua

Helsinki-Vantaan lentoasema toimii normaalisti koko urakan ajan.
– Tämä vaatii erittäin huolellista ennakkosuunnittelua kuljetusreittien, pumppauspaikkojen ja odotusalueiden suhteen, koska tilaa on rajoitetusti. Lisäksi työ- ja lentoturvallisuuden varmistaminen vaatii normaalia työmaata enemmän toimenpiteitä ja huolellisuutta, Jarmo Grön sanoo.

Lentokenttäurakka jarmo grön

Kuva (yllä): – Asematasolla liikkuu lentokoneita ja monet eri toimijat tekevät työtään. Ennakkosuunnittelu on ensiarvoisen tärkeää ja näissä olosuhteissa toleranssit poikkeamille ovat erittäin pienet joka asiassa, betonitöiden vastaava työnjohtaja Jarmo Grön Destialta toteaa.


Allianssin osapuolet sopivat jo hyvissä ajoin Urakkaosa 4:n kehitysvaiheessa, että selkeä noin 5 000 neliön alue toteutetaan yhdellä laatalla. Näin saatiin muun muassa saumoja vähennettyä ja 21 kilometriä lämmitysputkea asennettua helpommin.
– Kaikkien osapuolten kanssa suunniteltiin ja sovittiin asiat tarkasti etukäteen. Ruduksen kanssakin istuttiin yhteiseen pöytään useamman kerran ja käytiin kaikki betonin toimituksiin ja valun työvaiheisiin liittyvät asiat tarkasti läpi. Kaikki tiesivät varmasti, miten kukin valun aikana toimii, Jarmo Grön korostaa.

Vain lopputulos ratkaisee

Lokakuisessa valussa oli neljä pumppua ja jokaisella oma valuryhmänsä. Aikataulun mukaisesti pumput tulivat paikoilleen aamulla kello kahdeksan, ensimmäiset betoniautot olivat laboratoriolla 8.30 ja yhdeksältä valu alkoi rullata täydellä painollaan. Megalattiat Oy vastasi laattojen betonointitöistä.
– Valupäivänä ei työmaalle sallittu betoniautojen lisäksi muuta ajoliikennettä, Jarmo Grön sanoo.

Hyvä ennakkosuunnittelu on kaiken perusta. Lentoaseman olosuhteissa toleranssi kaikkiin poikkeamiin on erityisen pieni.

Betonit oli toimitettu iltakymmeneen mennessä, ja laatan sahaus ruutuihin oli valmis seuraavana iltana.
– Mutta betonivalu ei ole mikään nopeuskilpailu, lopputulos ratkaisee. Jokaiseen valuun on myös suhtauduttava vakavasti sen koosta huolimatta, Jarmo Grön korostaa.

Lentokenttäurakka iltavalu

Kuva (yllä): Valu sujui suunnitelmien mukaan: työ alkoi aamukahdeksalta ja viimeiset valut oli tehty illalla kello 22. Betonia toimitettiin parikymmentä autokuormaa tunnissa.


Sekä Grön että Korkalainen korostavat eri toimijoiden yhteistyön merkitystä.
– Hyvä ennakkosuunnittelu on kaiken perusta. Lentoaseman olosuhteissa toleranssi kaikkiin poikkeamiin on erityisen pieni. Tämä valu osoitti, että kaikki toimijat olivat paneutuneet aiheeseen täydestä sydämestään.

Lentokenttäurakka tasoitus
Lentokenttäurakka leikkaus
Lentokenttäurakka valmis

Helsinki-Vantaan lentoaseman asematason laajennus

  • Finavian ja Destian allianssi
  • Rakennusaika 2015-2020
  • Infrarakentamisen pääurakoitsija: Destia Oy
  • Laajuus noin 45 hehtaaria
  • Rudus toimittanut valmisbetonia tähän mennessä yli 30 000 kuutiota ja loppu-urakan tarve tulee olemaan noin 4 000 kuutiota

Lisätietoja:

Rudus Oy
Myyntijohtaja Antti Virtanen
Betoni- ja kivimateriaalit Etelä-Suomi
050 518 8004
antti.virtanen@rudus.fi 

Destia Oy

Työmaapäällikkö Jarmo Grön
0400 820695
jarmo.gron@destia.fi 

Projektipäällikkö Janne Korkalainen
0400 974499
janne.korkalainen@destia.fi 


Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat&video: Olli Urpela

 

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit