Hyödynnä ylijäämämaiden tuonti ja kiviainesten nouto samasta paikasta – uusi ylijäämämaiden vastaanottopiste avattu pääkaupunkiseudulle

Rudus Kierrätyksen ylijäämämaiden vastaanottopaikat palvelevat rakennustyömaita nyt kolmella paikkakunnalla. Uusin ylijäämämaiden vastaanottopiste on avattu Mäntymäkeen Nurmijärvellä vastaamaan pääkaupunkiseudun tarpeisiin. Samoilla toimipisteillä toimivat myös Ruduksen kiviainesten noutopaikat.

Rudus Kierrätyksen ylijäämämaiden vastaanottopisteissä otetaan vastaan rakennuskohteista poistettavia maa-aineksia, joita ei voida hyödyntää kohteessa sellaisenaan. Maa-ainesten vastaanotto ja loppusijoitus ovat luvanvaraista toimintaa; kierrätettäväksi hyväksytään ainoastaan puhdas maa-aines eikä se saa sisältää mitään rakennusjätettä.

Rudus kierrätys ylijäämämaat vastaanottopiste littoinen

Maa-aineksia tuovat kiertoon muun muassa rakennusliikkeet sekä kunnat ja kaupungit. Kierrätettyjä maa-aineksia käytetään pääsääntöisesti maisemoinnin tarpeisiin.

Tuo ylijäämämaat Rudus Kierrätyksen toimipisteille

Puhtaita maa-aineksia otetaan vastaan Rudus Kierrätyksen seuraavilla ylijäämämaiden toimipisteillä, katso yhteystiedot:

Uusi Mäntymäen ylijäämämaiden vastaanottopiste on avattu palvelemaan paremmin pääkaupunkiseudun rakennustyömaita.

Hyödynnä logistinen etusi – ylijäämämaiden tuonti ja kiviainesten nouto samalla kertaa

Puhtaiden maa-ainesten vastaanottopisteissä toimivat myös kiviainesten ottopaikat; Rudukselta löytyy monipuolinen valikoima kiviaineksia. Säästät aikaa ja polttoainetta, kun voit tuoda ylijäämämaat sekä noutaa kiviainekset työmaalle samalla kertaa, samasta paikasta.

Ylijäämämaat vastaanotto ja kiviainesten nouto samasta paikasta

Lisätietoja:

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit