Elementtiporras on turvallinen jo tehtaalla

Betonielementtiportaan valmistus ja logistiikka on tarkkaan hiottu prosessi, jonka laadun mittarina turvallisuus on aivan keskeinen. Ruduksen Tuusulan tehtaalla ja sieltä lähtevissä toimituksissa tämä on arkipäivää.

Porraselementtitehtaassa käy normaali torstaikuhina. Tekeillä on suoria ja kierreporrassyöksyjä eteläsuomalaisten talotyömaiden tarpeisiin. Hiontalinjoilla liikkuu eteenpäin erivärisiä askellankkuja, joihin arkkitehti tai urakoitsija on valinnut tutun mosaiikkibetonipinnan, toisinaan värillisenä.
– Asuinrakentamisen kiivas tahti on pitänyt meidät kaikki kiireisinä jo pitkään, mutta turvallisuudesta emme voi tinkiä. Toimitusvarmuus ja laatu ovat lupauksemme, joista pidämme kiinni. Tuotantotiloissa työpisteet ja kulkuväylät ovat tarkoin harkittuja vaarojen välttämiseksi, kertoo Ruduksen porraselementtien suunnittelupäällikkö Ilkka Kuusi.

Rudus rappuelementti 2

Kuva (yllä): Jouko Suontausta (kesk) valvoo, kun Jani Lahtinen (vas) ja Rauli Mölkänen (oik) valavat tasolla varustettua porraselementtiä.


Kuusi kertoo pääosan portaista valmistettavan uudisasuntotuotantoon. Asuntoja valmistuu Suomeen tällä hetkellä vuodessa 40 000 vuodessa, mikä näkyy tasaisena kysyntänä myös Tuusulan tehtaalla. Lasteja lähtee tontilta päivittäin usein tunnin tarkkuudella aikataulutetuin toimituksin.

Rudus rappuelementti 4a

Kuva (yllä): Petri Sorvisto lastaa porraselementtejä kymmenien vuosien kokemuksella.


Kello yhdeltätoista Vesa Lemmelä Oy:n avolavakuormuri kurvaa pihaan valmiina ottamaan kyytiin kolme nippua suoria porrassyöksyjä, jotka YIT:n Klaukkalan asuinkerrostalotyömaa on tilannut. Viirinlaakson asuinrakennus ja matkakeskus on rakenteilla oleva 60 asunnon kerrostalo, jonka alakertaan tulee liiketilaa. Kohteen rakennuttajana toimii Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy.

Rudus rappuelementti 5b

Kuva (yllä): Mikko Ukkonen Vesa Lemmelä Oy:stä sitoo porraselementtikuorman huolella.


Kymmentonninen kuorma on sidottava huolella, mihin ammattitaitoiselta kuljettajalta menee puolisen tuntia. Kalusto on mitoitettu optimaaliseksi: kuusi syöksyä samaan kyytiin, mutta vain kuusi - enempää ei laki salli. Sillä määrällä työmaalla riittää päiväksi asennettavaa.

Ammattilainen nostaa oikein

Ennen kuin porrassyöksy on valmis nostettavaksi kuorma-auton kyytiin, sen täytyy käydä läpi monta suunnittelu- ja tuotantovaihetta.
– Kaikki lähtee projektikohtaisesta suunnittelusta. Arkkitehtisuunnittelussa tulevat jo lyödyiksi lukkoon porrasmalli ja päämitat. Kun rakennushanke etenee, suunnittelukriteerit tarkentuvat. Urakoitsijan suunnitteluohjaus tähtää kustannustehokkuuteen – teollisessa tuoteosavalmistuksessa on vastaava tavoite. Mosaiikkibetoni on yksi yleisimmin käytetyistä porraspinnoitteista. Värejä on saatavissa useita vaihtoehtoja, ja julkisissa kohteissa ulkonäkö korostuu enemmän. Sellaisissa kohteissa valkoiset ja mustat mosaiikkibetonit ovat suosiossa, Ilkka Kuusi kertoo.

Rudus rappuelementti 3

Kuva (yllä): Ilkka Kuusi vastaa Ruduksen porraselementtien suunnittelusta.


Oli porrasmalli ja -pinnoite mikä tahansa, turvallisuusajattelu on aina mukana. Se näkyy jo suunnitteluvaiheessa, etenkin nostotavan valinnassa ja elementin raudoituksen suunnittelussa. Portaan turvallinen kääntäminen ja siirtäminen tuotannossa vaatii usein erilliset nostopisteet asennusvaiheen nostoankkureiden lisäksi. Mitä isompi elementti on kyseessä, sitä vaativampaa on sen käsittely.

Turvallisuusajattelu on aina mukana.

Nostopisteiden määrään vaikuttaa elementin nostotapa. Pisteiden paikka määrittyy sen mukaan, että nostorasitus kohdistuu mahdollisimman lähelle nostettavan elementin painopistettä. Varsinkaan kierreporrassyöksyissä painopisteen määrittäminen ei ole ihan helppo tehtävä sen enempää suunnittelussa ja valmistuksessa kuin työmaallakaan.
– Jos porraselementti on hankalan muotoinen, kokeneelta kaverilta menee ehkä tunti huolehtimiseen siitä, että porras nousee ilmaan oikeassa asennossa. Kokematon saattaa tuhrata samaan koko päivän. Nosturikuskin ammattitaitoa taas on se, ettei nosta liian äkkinäisesti. Pienikin töytäisy kiinteään esteeseen saattaa rikkoa isonkin kiven, se kävisi kalliiksi, pohtii työmaapäällikkö Asko Takala YIT:ltä.

Rudus rappuelementti 6

Kuva (yllä): Juho Jussila YIT:ltä ja Mikko Ukkonen purkavat porraselementtikuormaa.


Takala luotsaa edellä mainittua Viirinlaakson asuinrakennus ja matkakeskuksen työmaata, yhtä viimeisistään. Ura kerrostalorakentajana alkoi jo 1980-luvun alussa.
– Nykyinen turvallisuusajattelu näkyy edistyksenä myös porrassyöksyjen rakenteellisissa yksityiskohdissa ja elementtien käsittelyssä työmaalla. Kun aloitin rakentajana, elementtien nostolenkit olivat epäluotettavampia ja nostoihin käytettiin jonkun kyläsepän takomia nostorautoja. Nyt nostoon kuormasta varastoon käytetään aina liinoja ja erillisiä nostoelimiä asennustyössä, Takala kertoo.

Asiansa osaava porraselementtivalmistaja tekee tuotteensa mahdollisimman yhteensopivaksi ja mitoiltaan virheettömäksi.

Varastointikin on tarkkaa

Asko Takala pitää täysin keskeisenä porraselementtien korkeaa laatua. Se tarkoittaa hänelle suunnitelmienmukaisuutta: että saadaan mittatarkasti sitä, mitä on kuvista todettu ja sen perusteella tilattu.
– Kaikkea ei voi siltikään ottaa suunnitelmissa huomioon. Jokainen tontti on erilainen, ja työmaan on huolehdittava siitä, että kuorma voidaan purkaa ja tuotteet varastoida turvallisesti, hän tähdentää.

Rudus rappuelementti 7a

Kuva (yllä): Työmaapäällikkö Asko Takala YIT:ltä on seurannut ilahtuneena turvallisuusajattelun kehittymistä, mikä näkyy myös turvallisempina nostoina.


Viirinlaakson asuinrakennus ja matkakeskuksen työmaan tontti on hänen mukaansa logistisesti kaikkea muuta kuin helppo. Varastointitilaa on minimaalisesti, mutta kuitenkin sen verran, että porraselementtejäkin mahtuu säilytettäväksi muutaman päivän tarpeisiin.
– Painoa syöksyilläkin on sen verran, että varastointipeti on pohjustettava kunnolla. Sen ymmärtää, sillä tontin maaperä on vetelää savea, jota on paikoitellen yli 30 metrin paksuisena kerroksena, Takala kertoo.

Asko Takala pitää täysin keskeisenä porraselementtien korkeaa laatua. Se tarkoittaa hänelle suunnitelmienmukaisuutta.

Hän kehuu elementtiryhmänsä ammattitaitoa, jota tarvitaan sekä silloin, kun kuorma puretaan turvallisesti myöhempää porraselementtien asennusvaihetta odottamaan.
– Tunnissa pätevä ryhmä saa yhden elementin paikalleen, Takala arvioi.

Itse syöksyn asennus ei vie kuin vartin, loppu koostuu siitä, kun elementti on kiinnitettävä muihin rakenteisiin. Kun elementti on puolen kerroksen korkuinen, kuten Takalan työmaalla Klaukkalassa, se kiinnitetään ylä- ja vastaavasti alapäästään erilliseen lepotasoelementtiin.
– Toimitamme kohteisiin vain porrassyöksyt, emme lepo- tai kerrostasolaattoja. Tämä on meille vakiintunut käytäntö, vaikka osaamista meiltä löytyisikin laajemman kokonaisuuden hallintaan, Ilkka Kuusi selvittää.

Rudus rappuelementti 1b

Kuva (yllä): Kari Inkinen viimeistelee portaan pintavalua.


Asiansa osaava porraselementtivalmistaja tekee joka tapauksessa tuotteensa mahdollisimman yhteensopivaksi ja mitoiltaan virheettömäksi. Tähän auttaa tietomallinnus ja viimeisen päälle fiilattu, turvallinen tuotantoprosessi. Näin saadaan tuote, joka saa työmaan tilaamaan samasta osoitteesta toisen ja kolmannenkin kerran.

 

Lue lisää tuotteista:

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit