HITU-hanke tutkii biolentotuhkan käyttöä betonissa

HITU-hankkeessa mikronisoidaan voimalaitoksilta peräisin olevaa biolentotuhkaa sekä tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää sitä betonituotteissa. Potentiaalisimpia betonituotteita testataan oikeissa ympäristöissä.

Kymenlaaksossa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK) käynnissä olevan HITU-hankeen tavoitteena on biohiilen ja -lentotuhkan mikronisointi sekä uusien hyödyntämissovelluksien löytäminen käsitellyille materiaalille. Lisäksi tavoitteena on mikronisointilaitteiston kehittäminen paremmin tutkimuskäyttöä palvelevaksi.
Biohiilen ja -lentotuhkan mikronisointi tarkoittaa niiden hienontamista alle 10 μm:n kokoluokkaan.

Rudus on mukana hankkeessa kahden muun rahoittajan kanssa. Suurin rahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Ruduksen laatu- ja kehitysjohtaja Mika Tulimaa toimii hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.
– Haluamme olla alusta lähtien mukana, kun tutkitaan biolentotuhkaan liittyviä asioita. Kivihiilipohjainen energiantuotanto Suomessa loppuu näillä näkymin vuoteen 2030 mennessä ja sen jälkeen ei uutta kivihiilipohjaista lentotuhkaa enää synny. Näin ollen tarvitaan korvaavia vaihtoehtoja, jotta betonin ympäristökuormitusta voidaan pienentää, Mika Tulimaa sanoo.

Hitu hanke

HITU-hanke kestää vuoden 2020 loppuun.
– Tässä vaiheessa kysymys on perustutkimuksesta. Toiveena on, että biolentotuhkaa voisi luokittaa eli tehdä siitä eri lajitteita edullisesti siten, että biolentotuhka voisi toimia tehokkaana seosaineena. Näin biolentotuhka voisi korvata nykyisin käytettävää kivihiilen lentotuhkaa. Voimalaitoksilta peräisin olevan biolentotuhkan tuotanto ei kuitenkaan ole samalla tasolla kuin hiilen poltosta syntyvän lentotuhkan, joten biolentotuhka voisi korvata vain osittain nykyisen lentotuhkan käytön, Mika Tulimaa sanoo.

Tty tutkimushanke betonin lujuuteen liittyen rudus mika tulimaa

Kuva (yllä): Ruduksen laatu- ja kehitysjohtaja Mika Tulimaa toimii HITU-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.


Hankkeen myötä on jo valmistettu mikronisoitua biolentotuhkaa sisältävää betonia ja testattu sen ominaisuuksia.
Tuhkan lisäksi hankkeessa mikronisoidaan myös biohiiltä ja selvitetään sille parhaita mahdollisia teknisiä käyttökohteita. Valmistetulla teknisellä hiilellä on mahdollista korvata fossiilisia, kivihiilipohjaisia materiaaleja.

HITU-hanke eli Biohiilen ja -lentotuhkan mikronisointi ja materiaalisovellukset Kymenlaaksossa

  • 1.8.2018 - 31.12.2020
  • Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk
  • Painoalat: Metsä, ympäristö ja energia
  • Päärahoituslähde: EAKR-rahoitus
  • Rahoittajat: Rudus Oy, Kotkan Energia Oy
  • Muut hankkeen kumppanit: Kymenlaakson liitto, Kouvola Innovation Oy, Stora Enso Oyj, Carbons Finland Oy ja Xamk Oy
  • Kokonaisbudjetti: 352 720 €

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit