Positiivista palautetta Rudus Betoniakatemian koulutuksille

Rudus betoniakatemia logo pysty

Viime vuoden lopussa käynnistyneet Rudus Betoniakatemian koulutukset ovat olleet suosittuja.

Tähän mennessä koulutuksiin on osallistunut reilut 150 henkilöä. Kokonaisuudessaan koulutus on saanut arvosanaksi 4,5/5. Kaikkiaan on suoritettu jo tuhannen moduulia eli keskimäärin 6 moduulia / henkilö.

Palautteissa nousi esiin erityisesti koulutuksen käytännönläheisyys ja hyvät esimerkit sekä kouluttaja Hannu Timonen-Nissin ammattitaito, kokemus ja selkeys. Koulutuksen sisältö ja hyödyllisyys itselle arvioitiin myös hyväksi.

Käytännönläheinen koulutus valutyön, suunnittelun ja valvonnan ammattilaisille

Koulutus pohjautuu käytännön betonityöhön, betonin ominaisuuksiin, valuolosuhteisiin sekä haasteisiin työmailla. Mielenkiintoiseksi koulutuksen tekee teorian ja työmaan yhdistäminen käytännönläheiseksi kokonaisuudeksi, joka antaa koulutukseen osallistujille valmiudet toimia haasteellisissakin tilanteissa.

Moduulipohjaisessa koulutustarjonnasta voi poimia joko itselleen sopivat kokonaisuudet tai vaihtoehtoisesti suorittaa koko tutkinnon. Yrityksille järjestetään myös räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia. Betoniakatemia on tarkoitettu valutyön, suunnittelun ja valvonnan ammattilaisille.

Rudus Pro Betoniakatemiasta positiivista palautetta

Kuva (yllä): Koulutuspäivän päätteeksi suoritetaan koe opituista asioista. Destian koulutustilaisuus Vantaalla tammikuussa 2019. 


Betonityön onnistunut lopputulos vaatii taitoa

Koulutuskokonaisuuden suunnittelu lähti alan ja työmaiden tarpeista. Betonityöt ostetaan usein ulkopuolisilta urakoitsijoilta, eikä rakennusliikkeiltä välttämättä löydy omia työntekijöitä betonivaluja valvomaan. Urakoitsijoilta ja työn valvojilta suunnittelua unohtamatta vaaditaan ymmärrystä betonista materiaalina, betonityöstä ja sääolosuhteista, jotka kaikki vaikuttavat onnistuneeseen lopputulokseen.

Rudus on järjestänyt koulutuksia asiakkailleen jo vuosikymmeniä ja haluaa nyt myös olla mukana kouluttamassa alalle uusia betonityön taitajia, jotta rakentamisen laatuun voidaan olla nyt ja jatkossa tyytyväisiä.

Lisätietoja:

Kouluttaja Hannu Timonen-Nissi
Rudus Oy
Puh. 040 058 9161
hannu.timonen-nissi@rudus.fi 

Kevään 2019 koulutukset ilmoitetaan pian.

Seuraa Betoniakatemian sivuilta sekä Ruduksen Facebook- ja LinkedIn -kanavissa. Lisää koulutuksia tulossa eri puolille Suomea.

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit