Ruduksen uusi LUX-lattiabetoni – näyttävä design-lattia helposti

Rudus on kehittänyt uuden ratkaisun vaativiin betonilattioihin.

LUX-lattiabetoni kutistuu kuivuessaan erityisen vähän, mikä on hyvä ominaisuus varsinkin laajoissa lattiapinnoissa.

LUX-lattiabetonilla saadaan edustava ja yhtenäinen lattiapinta. Betonin valmistuksessa on käytetty puhdasta SR-sementtiä, jonka ansiosta betoni on tasalaatuista ja kuivuessaan kutistuu erityisen vähän. Näin ollen vältytään pintahalkeamilta.
Koska LUX-lattiabetonin kuivumiskutistuma on pieni, voidaan sillä valaa suuriakin laattoja. Saumavälit jäävät harvoiksi, mikä parantaa rakenteen kestävyyttä ja lisää lattian näyttävyyttä.
LUX-lattiabetoni on ensiluokkainen pohja erilaisille design-lattioille. Betonin kosteana säilyvä pinta helpottaa jatkotyöstöä kuten sirotteiden käyttöä – sirote tarttuu ja levittyy pintaan paremmin.

Lux lattiabetoni ruduspro 920x580px uusi kuva

LUX-lattiabetoni tervetullut

Tieto uudesta LUX-lattiabetonista on otettu alalla innostuneesti vastaan.
– Betonin käyttö on lisääntynyt ilahduttavasti kohteissa, joissa betonin estetiikalla ja jämäkällä luonteella on päärooli. Esimerkiksi vaativissa betonilattioissa monoliittinen paikallavalu on korvannut erilaiset laattaratkaisut. Viime aikoina arkkitehtonisissa vaativissa betonilattioissa on käytetty SR-sementtiä. Se soveltuu niihin erityisesti, jos pinta viimeistellään sirotepinnoitteella ja halutaan minimoida kutistumasta johtuvaa pinnan halkeilua, toteaa tutkija, TkT Anna Kronlöf Eurofins Expert Services Oy:stä.
– Halkeilemattomuus on lattiapäällysteestä riippumatta betonilattioiden tärkeimpiä ominaisuuksia, lisää hankintapäällikkö Jouni Arola Jatke Oy:stä.
– Maalatuissa sekä massa- tai mattopinnoitteisissa lattioissa betonin kuivumiskutistumisesta johtuvat halkeamat ovat epäesteettisiä puhumattakaan niiden vaikutuksesta rakenteen kestävyyteen. Betonin kutistumaa voidaan rajoittaa parhaiten pienentämällä vesimäärää. SR-sementin pieni vedentarve vähentää betonin kutistumista ja halkeilua, Arola sanoo.

Megalattiat Oy:n toimitusjohtaja Juha Virneksen mukaan tilaajat haluavat sirotelattian olevan kulutusta kestävä, siisti ja halkeilematon.
– Oikea betoni oikeisiin olosuhteisiin. SR-sementti on suositeltavin vaihtoehto lattiabetoniin ja –valuihin, Juha Virnes sanoo.

Lux 950x580px kuvituskuva1

Jäykkää ja isorakeista lattiabetonia

LUX-lattiabetonissa käytetään karkeaa sementtilaatua. Sen ansiosta betonissa voidaan käyttää pienempää vesimäärää. Näin betonin kutistuvan osan, sementtipastan, osuus betonireseptissä jää pienemmäksi. Tarvittaessa betonin kanssa voidaan käyttää myös kutistumaa kompensoivaa lisäainetta.
Parhaimman lopputuloksen kannalta kannattaa aina käyttää mieluiten jäykkää ja isorakeista lattiabetonia. Suurempi pastamäärä kasvattaa betonin kutistumaa.
Ruduksen asiantuntijat neuvovat sopivan laadun valitsemiseksi XD- ja XS-rasitusluokissa. Suolarasitetuissa olosuhteissa SR-sementtipohjaisessa betonissa voidaan tarvittaessa käyttää silikaa seosaineena betonin tiiveyden ja suolarasituksen kestävyyden parantamiseksi.
LUX-lattiabetonia saa sekä sisälattia- että ulkokäyttöön soveltuvana, pakkasen kestävänä versiona. Suositeltava käyttölämpötila on kuitenkin yli 15° C. Betonin sitoutuminen hidastuu merkittävästi viileässä.

Jälkihoidosta huolehdittava

Betoni on jälkihoidettava eli suojattava ja pidettävä kosteana lujuudenkehityksen alkuvaiheen aikana. Jälkihoito vaikuttaa merkittävästi betonilattian lopulliseen laatuun. Liian aikainen kuivuminen voi heikentää lujuutta ja kulutuskestävyyttä sekä lisätä kutistumaa ja halkeiluriskiä.
Erityisesti tuulisissa olosuhteissa pinnan kuivuminen aiheuttaa plastista kutistumaa, jonka suuruus voi olla jopa kymmenkertainen kuivumiskutistumaan verrattuna.
Pinnoitettavien lattioiden jälkihoitoa on jatkettava vähintään seitsemän vuorokautta ja kulutusrasitettujen lattioiden kaksi viikkoa.
Lattiapinnoitteita käyttäessä kannattaa selvittää pinnoitteen vaatima suhteellinen kosteus ja mittauttaa se ammattitaitoisella henkilöllä.

Lux 500x300px kutistumavertailu

Kuva (kaavio): SR-sementtipohjaiset lattiabetonit pärjäävät erinomaisesti kuivumiskutistuman vertailussa. SR-sementillä voidaan saavuttaa jopa 30 % pienempi kuivumiskutistuma yleisempiin sementtilaatuihin verrattuna.


LUX-lattiabetonin tekniset tiedot

  • Sideaineet: SR-sementti (CEM I 42.5 N - SR3) ja Pika Sementti (CEM I 52.5 R)
  • Notkeusluokat: S2-S4
  • Maksimiraekoot: #8 mm, #16 mm, #32 mm
  • Lujuusluokat: C25/30 – C35/45
  • Rasitusluokat: X0, XC1-4 50 tai 100V, tarvittaessa myös XF1 ja XF3-luokat säänkestävällä versiolla

Lisätietoja:

Lux-lattiabetoni logo pysty 270x270px

Rudus Oy
Kehityspäällikkö Mika Autio
020 447 4030
mika.autio@rudus.fi 

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit