Rudus Betoniakatemiasta kattava betonikoulutus

Rudus Betoniakatemia™ nivoo yhteen betonin teoriatiedon ja käytännöt työmailla. Opiskella voi joko avoimissa ryhmissä tai yrityskohtaisesti räätälöidyissä koulutuksissa.
– Koulutuksen jälkeen tietää betonista paljon, lupaa kouluttaja Hannu Timonen-Nissi.

– Me olemme halukkaita tarjoamaan koulutusta. Sen myötä työmaalla osaaminen kasvaa ja murheet pienenevät kaikilla.

Rudus on järjestänyt betonikoulutusta asiakkaille jo vuosikymmeniä. Viime vuonna Rudus koulutti yli 500 asiakkaittensa työntekijää. Lisäksi koulutettiin koko oma henkilökunta sekä suurin osa betoniauton kuljettajista.
– Rudus Betoniakatemia on jäsennetty ja virallistettu versio noista koulutuksista. Alalla ja varsinkin työmailla on selvästi tilausta koulutukselle, Hannu Timonen-Nissi toteaa.
– Me olemme halukkaita tarjoamaan koulutusta. Sen myötä työmaalla osaaminen kasvaa ja murheet pienenevät kaikilla.
Hannu Timonen-Nissi sanoo betonin olevan sikäli ”hankala materiaali”, että se käyttäytyy työmaalla eri olosuhteissa erilailla.
– Koulutuksessa nostetaan esiin, mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja mitkä ovat kulloinkin oikeat työmenetelmät. Haastavissakin olosuhteissa täytyy tietää, mitä tekee.

Betoniakatemia Betonikoulut Hannu Timonen-Nissi

Kuva (yllä): – Oleellista on, että Rudus Betoniakatemia yhdistää teorian ja työmaan, kouluttaja Hannu Timonen-Nissi sanoo.


Kattava ja monipuolinen koulutuskokonaisuus

Alalla ja varsinkin työmailla on selvästi tilausta betonikoulutukselle.

Rudus Betoniakatemian kaikille avoimia koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea. Koulutuksesta voidaan räätälöidä yrityskohtaisia tilaisuuksia asiakkaiden tarpeen mukaisesti joko asiakkaan, Ruduksen tai muissa tiloissa.
Rudus Betoniakatemian monipuolinen sisältö koostuu 12 eri osiosta, joita voidaan yhdistellä eri tavoin.  
Kukin osio kestää noin puolitoista tuntia. Hannu Timonen-Nissi suosittelee, että kerralla opiskeltaisiin kaksi osiota – juuri enempää tietoa ei pysty yhdellä istumalla omaksumaan.
Koska kyseessä on tutkinto, siihen liittyy myös koe. Sen läpäistyään saa todistuksen.
– Opintomateriaaleissa runko on sama, mutta opetusta viilataan aina opiskelijoiden mukaan. Esimerkiksi näkökulma rakennusvalvojille on hieman erilainen kuin suunnittelijoille. Vaikka keskiössä onkin toiminta työmaalla, ei opiskelijalla tarvitse olla omaa työmaakokemusta, Hannu Timonen-Nissi sanoo.
Myös Ruduksen oma henkilökunta osallistuu koulutukseen.
– Jopa laskuttajat halusivat mukaan!
Osioiden perusaineisto on saatavilla myös verkossa.
– Eihän meillä ole mitään syytä pantata tietoa, vaan päinvastoin.

– Opiskelijat ovat kiittäneet sitä, että opetus ei ole liian teoreettista, vaan kansantajuista, lähellä omaa päivittäistä työtä.


Rudus pro janne helander 2

SRV:n projektipäällikkö Janne Helander: "Erittäin asiantuntevaa – Rudus Betoniakatemian esitysten asiantuntevuus ansaitsee täydet 5/5 pistettä.
– Koulutuksesta sai suoraan hyötyä työntekoon. Meille annettiin esimerkiksi tarkat neuvot siitä, miten, mihin ja milloin tulee lämpölangat asentaa valuun, jotta lopputulos on onnistunut betonin sitoutumisen ja kovettumisen alkamisen kannalta."

Lue koko juttu täältä:


Betoniakatemia yhdistää teorian ja työmaan – uutta toimintaa luomassa

Hannu Timonen-Nissin mukaan Rudus Betoniakatemia kaltaista ja yhtä kattavaa betonikoulutusta ei ole tarjolla muilla tahoilla.
– Oleellista on, että Rudus Betoniakatemia yhdistää teorian ja työmaan, hän sanoo.
Timonen-Nissi on ollut Ruduksella kolme vuosikymmentä ja hänellä on 1. luokan betonityönjohtajan pätevyys. Hän siis tietää, miten työmailla betonin kanssa toimitaan. Monilla rakennusliikkeillä ei ole enää omia työntekijöitä betonivaluja varten, vaan se työ ostetaan ulkopuoliselta urakoitsijalta. Nyt onkin noussut esiin halu siitä, että näiltä tekijöiltä toivottaisiin todistus Rudus Betoniakatemiasta. Se on mielestäni hyvä ajatus ja sitouttaa tekijöitä, Hannu Timonen-Nissi sanoo.
Hän korostaa kuitenkin koulutuksen vapaa-ehtoisuutta, sillä Rudus ei ole virallinen koulutustaho.
– Rudus Betoniakatemia on saanut hyvän vastaanoton. Viime vuonna pidimme jo muutaman kurssin ja saimme erinomaista palautetta: asteikolla 1–5 saimme keskiarvoksi yli 4.
– Opiskelijat ovat kiittäneet sitä, että opetus ei ole liian teoreettista, vaan kansantajuista, lähellä omaa päivittäistä työtä ja kouluttajat puhuvat opiskelijoiden kanssa samaa kieltä.


Rudus betoniakatemia logo pysty

Rudus Betoniakatemian sisältö

Perustutkinto

 • Betoni materiaalina
 • Rasitusluokat
 • Betonin jälkihoito
 • Betonin lujuuden- ja lämmönkehityksen hallinta
 • Talvibetonointi
 • Laadunhallinta

Jatkotutkinto

 • Betonilattiat
 • Betonin kuivuminen
 • Kuitubetonirakenteet
 • Säänkestävät betonit
 • Betonin valinta
 • Eri rakenneosien betonointi

Kouluttajana Hannu Timonen-Nissi.

Lue lisää Rudus Betoniakatemian sivuilta:

Kouluttaja Hannu Timonen-Nissi
Puh. 040 058 9161
hannu.timonen-nissi@rudus.fi

SRV:n projektipäällikkö Janne Helander:

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit