Rudus esitteli yhteiskuntasitoumustaan kansainväliselle yleisölle YK:ssa New Yorkissa

Suomi osallistui heinäkuussa YK:n pääkonttorissa New Yorkissa järjestettyyn kestävän kehityksen foorumiin. Päätapahtumassa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen esitteli Suomen kestävän kehityksen mallia, joka liittyy YK:ssa syksyllä 2015 sovittuihin koko maailmaa koskeviin yhteisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja toimintaohjelmaan, Agenda 2030. Suomi raportoi omasta aloitteestaan ensimmäisten maiden joukossa ohjelman toimeenpanemiseksi.

Suomi järjesti foorumin yhteydessä YK:n edustustossa keskustelutilaisuuden, johon osallistuivat myös sitoumuksen tehneet: Rudus, Espoon kaupunki, S-ryhmä, Kepa ry ja Kehys ry. Paikalle saapui täysi salillinen edustajia jäsenmaista, yrityksistä, edustustoista, järjestöistä, YK:n järjestöistä sekä mediasta. Tilaisuudessa avattiin Suomen ainutlaatuista, kaikkia yhteiskunnan osapuolia osallistavaa, kestävän kehityksen mallia. Ruduksen Betoni- ja kivimateriaalien kaupallinen johtaja Ville Routama esitteli keskustelutilaisuudessa Ruduksen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta (Sitoumus 2050) ja kertoi siihen liittyen myös LUMO-hankkeista.

Ruduksen puheenvuoro herätti kiinnostusta ja muiden maiden edustajat halusivat tietää, miksi yksityinen yritys on antanut näin merkittävän lupauksen lisätä ja turvata luonnon monimuotoisuutta.

Routama toi puheenvuorossaan esiin, miten Rudus on hyötynyt järkevästi suunnitelluista jälkihoidoista taloudellisesti, miten viranomaisyhteistyö on nykyään avoimempaa sekä usealla tasolla tapahtuvaa, ja yhteistyön tuomista uusista kehitysideoista. Routama esitteli LUMO-hankkeita ja kertoi, että ne ovat olleet opettavaisia, hyödyllisiä ja nostaneet alueiden arvoa. Lopuksi, Routama puhui luonnon monimuotoisuuden mahdollistavista uusista liiketoimintamahdollisuuksista esimerkkinä ekosysteemihotelli.

Kokonaisuudessaan keskustelutilaisuus sai erittäin positiivisen vastaanoton ja kansainvälinen yleisö oli tyytyväinen kuulemaansa. Tilaisuudessa nousivat erityisesti esille sukupuolten välinen tasa-arvo, naisten asema, ihmisoikeuskysymykset sekä luonnon monimuotoisuus.

Lisätietoja:

Ympäristöministeriön tiedote 15.7. Ministeri Tiilikainen esittelee Suomen kestävän kehityksen mallia YK:ssa

Kestävää kehitystä –sivuston tiedote 22.7. Suomalaisille yrityksille, järjestöille ja kaupungille huippuvastaanotto Suomen sivutapahtumassa YK:n korkean tason viikolla

www.rudus.fi/lumo