Hakamäentielle betonisilta

Helsingissä Maantie 100 Hakamäentien uudistaminen on ruuhkauttanut liikennettä jo vuosia. Viimeisiä erillisurakoita on Metsämäen ylikulkusillan uusiminen Ilmalassa, lähellä Hartwall Arenaa. Graniittirakennus Kallio Oy:n urakka alkoi vuonna 2015 ja silta valmistuu joulukuussa 2016.

– Vanhan sillan purku oli aika haasteellinen alku urakalle. Lisäksi koko urakan ajan on pitänyt ottaa huomioon sillan alla kulkeva rautatieliikenne, työmaapäällikkö Risto Laakkonen GRK:lta toteaa.

Uudella sillalla on pituutta 270 metriä ja leveyttä 16 metriä. Se on rakenteeltaan teräsbetoninen jännitetty palkkisilta.

– Tilaaja antoi vaihtoehdoksi myös teräsrakenteisen sillan, mutta betonisilta oli kuitenkin taloudellisempi vaihtoehto, Risto Laakkonen sanoo.

Rudus toimitti työmaalle valmisbetonia kaikkiaan noin 5 500 kuutiota ja 60 betonista kaide-elementtiä.

– Kannen betonointiin tarvittiin 3 960 kuutiota betonia. Kansi tehtiin kertavaluna ja se onnistui hyvin, Laakkonen toteaa.

Vanha silta oli tullut elinkaarensa päähän 40-vuotiaana. Nyt sillan betonin laskettu käyttöikä on 100 vuotta.

Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Uudenmaan ELY-keskus tiiviissä yhteistyössä Liikenneviraston rautatieosaston, radan kunnossapitäjien ja Finrail Oy:n kanssa. GRK toteuttaa sillan ST-urakkamuotoisena, jossa urakoitsija vastaa suunnittelusta ja rakentamisesta. GRK:n pääsuunnittelijana toimii Ponvia Oy. Urakkahinta on 7,9 M€.

– Urakkasummaan nähden tämä on ollut aika työteliäs urakka, mutta lopputulokseen voi olla tyytyväinen, Risto Laakkonen toteaa.

Vanhasta sillasta puretut betonit toimitettiin Rudukselle ja ne hyödynnettiin Betoroc-murskeen raaka-aineena. Betoroc on Ruduksen tuotteistama CE-merkitty uusiotuote, joka syntyy betonin ja tiilen kierrätyksen lopputuotteena. Betoroc korvaa infrarakentamisessa luonnon kiviaineksia.

Hakamäentie, Metsämäen ylikulkusilta

  • Rudus toimitti noin 5 500 m3 betonia ja 60 betonista kaide-elementtiä
  • Puretun sillan betonit hyödynnettiin Betoroc-murskeen raaka-aineena

Lisätietoja:
Myynti-insinööri Antti Mönkkönen, p. 050 442 4548
www.rudus.fi/betoni
www.rudus.fi/betoroc