Ekosysteemihotellin laajennus

Vuonna 2014 yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa alkanut Ekosysteemihotelli-pilottihanke sai jatkoa marraskuussa, kun ekosysteemien siirtoja tehtiin toisen kerran Raaseporissa Ruduksen soranottoalueella.

Ekosysteemihotellin laajennus toteutettiin loppusyksystä, jolloin kasvit ovat lepotilassa ja ne kestävät paremmin siirtoja. Valmisteluissa otettiin oppia viime vuodesta ja siirtopaikka rakennettiin aikaisempaa loivemmaksi ja samalla paranneltiin myös vanhaa aluetta. Laajennuksessa kasveja siirrettiin edellisvuotta vähemmän ja työvaiheita yksinkertaistettiin. Jokainen maapaakku kannettiin suoraan kauhassa sijoituspaikkaansa, jotta eri siirtotekniikoiden vaikutus onnistumiseen nähtäisiin.

Onnistunut kokeilu ja ensi kesän seuranta                            

Tämän vuoden sateinen kesä auttoi muutoin paahteessa viihtyviä kasveja juurtumaan paikoilleen ja antoi anteeksi siirron aiheuttamat vauriot. Onnistuneen valmistelun johdosta voidaan olla luottavaisempia kasvien selviämisestä, siirretyt maapaakut saatiin istutettua paikoilleen edellistä kertaa tukevammin. Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijat tutkivat kesällä 2015, miten kasvit ovat selvinneet uudella kasvupaikallaan, ja tulokset ovat olleet hyviä. Onnistumista kuvaaviksi lajeiksi on valittu kangasajuruoho ja uhanalainen hietaneilikka.

Ensi vuonna aloitetaan hyönteisseuranta. Tavoitteena on siirtää kasvien lisäksi koko niitä ympäröivä ekosysteemi hyönteisineen ja muine kasvilajeineen.

Ekosysteemihotelli toi yhteen eri yhteistyötahot

Hanke on koonnut eri asiantuntijoita yhteen ja mahdollistanut uusia yhteistyömahdollisuuksia. Osallistuvina osapuolina ja hyvinä keskustelukumppaneina on ollut mm. Suomen ympäristökeskus, ELY-keskus, Raaseporin ympäristöviranomaiset, Suomen luonnonsuojeluliitto (Ketosirkka-hanke) ja Hyvinkään Tieluiska Oy.

 Lue aiheesta lisää: www.rudus.fi/lumo