Joutteen perhosniitty

Oulun Joutteen alue on vanha soranotto- ja maanläjitysalue. Soranoton seurauksena alueelle on muodostunut lampi ja maantäyttötoiminnan myötä lammen viereen kumpare. Kaksi vuotta läjitysalueen viimeistelyn jälkeen alue on ollut puoliavoin niittyalue, jossa kasvaa runsas kukka- ja heinäkasvillisuus. 

Kesällä 2013 luontoasiantuntijoiden kanssa tehdyn maastokäynnin yhteydessä havaittiin, että alueelle on muodostunut suurruohoniitty. Kukkaloiston keskellä tavallisten päiväperhosten laji- ja yksilömäärät olivat suuret.

Tyypillisesti tuotantoalueiden maisemointivelvoitteena on istuttaa mäntyjä sekä luiskata alueen reunat kaltevuuteen 1:3. Maisemointivelvoitteeseen saatiin muutos siten, että alue säilyy perhosniittynä.

 

Kuvat: Jarmo Nieminen