Jokikunnostukset

Suomessa on paljon virtavesiä, jotka kaipaavat kunnostusta. Jokien, purojen ja koskien kunnostus on toimintaa, jolla pyritään muuttamaan vesistön tilaa paremmaksi.

Jokikunnostukset Fiskarsinjoen talkoot Ruduksen kutusora

Jokien kunnostus keskittyy usein koskipaikkoihin, ja tavoitteena on useimmiten palauttaa kaloille suotuisat olosuhteet ennallistamalla aiemmin perattuja virtapaikkoja. Ruduksen tuotevalikoimassa on tähän tarkoitukseen soveltuvaa kutusoraa sekä poikaskiviä. Kutusoraa voidaan käyttää kalojen kutusoraikon tekoon. Kutusoraikon materiaalin on oltava riittävän karkearakeista ja kuohkeaa, jotta mäti säilyy siellä talven yli. Keväällä soraikosta kuoriutuville poikasille on tärkeää löytää läheltä karkearakeista ja huokoista kivikkopohjaa, jonka suojiin ne voivat mennä viettämään ensimmäisen elinvuotensa.

Rudus on ollut yhteistyökumppanina vuoden 2014 aikana Hollolan purokunnostuksessa sekä Fiskarsinjoen kunnostuksessa. Vuoden 2015 aikana tehtiin yhteistyötä muun muassa Kaakon jokitalkkari -hankkeessa.

Lue lisää jokitalkkari-hankkeesta:


Jokikunnostukset Fiskarsinjoen talkoot Ruduksen kiviaines toimitus

Rudus mukana WWF:n virtavesihankkeessa - vaelluskaloille kalateitä rakentamassa

Rudus Oy on mukana WWF:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen virtavesihankkeessa, jossa uhanalaisille vaelluskaloille rakennetaan kahden padon ohi kulkevat luonnonmukaiset kalatiet Siuntion Kirkkojokeen syksyllä 2018. Rudus lahjoittaa hankkeeseen tarvittavan kiviaineksen.

Alueen kalateiden arvioidaan olevan vaelluskalojen suojelussa valtakunnallisesti tärkeitä, ja ne kuuluvat kansalliseen kalatiestrategiaan. Kyseessä on lisäksi WWF:n kaikkien aikojen suurin virtavesihanke Suomessa.

 

Wwf rudus virtavesi yhteistyöhanke 2018 vaaka

Lue Rudus Prosta:

Lisätieto WWF:n sivuilta:


Rudus mukana wwf virtavesihanke siuntionjokeen laskeva kirkkojoen lempansån kosket munksin alapato

(Kuva: WWF Suomi)