Tervetuloa {{ storeName }}

Aseta tuotteiden toimitusosoite:

Toimitusosoite:

Ekosysteemihotelli Raaseporissa

Raaseporin tuotantoalueelle perustettiin syksyllä 2014 ekosysteemihotelli, jonne voidaan siirtää uhanalaisia ekosysteemejä turvaan suunnitellun Vt 25 levennyksen alta.

Rudus Oy:n, SYKEn (Suomen ympäristökeskus) ja muiden alan asiantuntijoiden yhdessä kehittämä ekosysteemihotellin pilottihanke on onnistunut hyvin. Ekosysteemihotellin ideana on, että esimerkiksi infra- ja talonrakennuksen työmailta siirretään harvinaisia ja jopa uhanalaisia kasveja ekosysteemeineen ”hotelliin”, josta ne voidaan aikanaan siirtää takaisin alkuperäiselle paikalleen. Osa jäisi myös soranottoalueelle eli lajit saisivat uuttakin elintilaa. Hotellia voidaan hyödyntää myös ottoalueen jälkihoidossa.

Ensimmäinen ekosysteemihotelli perustettiin viime syksynä Länsi-Uudellamaalla Raaseporiin, jossa Valtatie 25:lle rakennettava levennys jättäisi alleen arvokkaita harjulajiston esiintymiä.

Valtatien läheisyydessä sijaitseva Ruduksen soranottoalue soveltuu hyvin kokeilualueeksi. Kun toimenpiteisiin tarvittavat viranomaisluvat ja hyväksynnät oli saatu, alueelle siirrettiin 20 mätästä marraskuussa 2014, jolloin kasvit olivat lepotilassa ja hyönteisten seuraava sukupolvi talvehti maassa.

Mättäät siirrettiin pyöräkuormaajalla soranottoalueen reunaluiskaan tehdyille tasanteille. Muun muassa erittäin uhanalainen hietaneilikka ja silmällä pidettäväksi luokiteltu kangasajuruoho olivat hotellin ensimmäisiä ”asukkaita”.

Vauhtia kompensaatioille

Ekosysteemihotellin elämää on seurattu perustamisesta lähtien. Tulokset kasvien ja hyönteisten osalta ovat hyvin lupaavia. Kasvit kukoistavat uusilla kasvupaikoilla, mutta ne ovat vallanneet myös uudestaan ne alueet, joista kasveja on siirretty. Ekosysteemien siirtoa on siis perusteltua jatkaa.

Pilottihankkeessa saadaan kokemuksia myös toimivista työtavoista ja -välineistä sekä testataan kasvupaikan soveltuvuutta.

Ekosysteemihotellit sopivat hyvin yhteen Ruduksen LUMO-ohjelman tavoitteisiin eli luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.

Rudus Oy:n näkemyksen mukaan ekosysteemihotellien kokeilu on yksi keino edistää luontoarvojen kompensaatiomenettelyjen käyttöönottoa Suomessa. Kompensoinnilla tarkoitetaan, että esimerkiksi rakentamisen vuoksi heikentyneitä luonnonarvoja korvataan konkreettisilla toimilla joko paikan päällä tai muualla. Kompensaatio voi olla tulevaisuuden keino parantaa uhanalaisten lajien tilannetta. Samalla se voi mahdollistaa yhteiskunnalle tärkeiden rakennushankkeiden toteuttamisen.

Ekosysteemihotellin onnistunut pilotti johtaa toivottavasti paitsi uusiin hankkeisiin myös lainsäädännöllisten ja muiden edellytysten luomiseen kompensaatioille. Näin ne saataisiin Suomessa laajasti käyttöön.

Pitkällä tähtäimellä ekosysteemihotellit voivat avata uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia.