Ruduksen valmisbetonin ja betonituotteiden päästöt pystytään laskemaan tarkasti

Ruduksella on käytössään tarkka ja luotettava EPD-työkalu, jolla pystytään laskemaan luotettavasti valmisbetonin ja betonituotteiden ympäristövaikutukset. Laskennan perusteella Rudus antaa omille tuotteilleen ns. Self-Declaration -selosteen, joka on täysin vertailukelpoinen muiden vastaavien ympäristöselostusten kanssa. Ainoa ero on, että se on itse laskettu ja sitä ei ole verifioitu ulkopuolisen toimesta.

– Ruduksen Self-Declaration -selosteet ovat yhtä tarkat ja luotettavat kuin ulkopuolisten konsulttien laatimat ympäristöselosteet. Käytämme omaa, meille räätälöityä laskentaohjelmaamme. Se on esiverifioitu mikä tarkoittaa sitä, että työkalussa käytettävät arvot on tarkastanut virallinen kolmas osapuoli eli verifioija. Ruduksen tarvitsee laskennassaan vain sisällyttää betoniensa ja muiden tuotteidensa raaka-aineiden määrät ja muut valmistukseen liittyvät muuttujat, kuten energiankulutus. Käytössä on CRH-konsernin asiantuntemus, mikä antaa Rudukselle vahvaa etumatkaa pienempiin toimijoihin nähden, kertoo Ruduksen laatu- ja kehitysjohtaja Mika Tulimaa.

Lentokenttäurakka sijainti 1

Kuva: Ruduksella on käytössään tarkka ja luotettava EPD-työkalu, jolla pystytään laskemaan luotettavasti valmisbetonin ja betonituotteiden ympäristövaikutukset.


Ruduksen Self-Declaration -seloste on täysin vertailukelpoinen muiden vastaavien ympäristöselostusten kanssa.

Asiakkaalle luotettavaa tietoa

Ruduksen Self-Declaration -selosteissa voidaan tarvittaessa laskea valmisbetonin ja betonituotteiden koko elinkaaren aikana aiheutuvat ympäristövaikutukset.
– Self-Declaration ilmoittaa hyvin yksityiskohtaisesti esimerkiksi päästöjen, raaka-aineiden, energiankäytön, vedenkäytön, jätteiden käsittelyn ja kierrätyksen aiheuttamat yhteispäästöt, Tulimaa toteaa.

Betoni kiertää pihakivien raaka-aineeksi 1

– Asiakkaan kannalta oleellista on, että asiakas voi luottaa annettuun selosteeseen ja uskallan tämän taata, Tulimaa toteaa. – Meillä on oma Self-Declaration -tiimi, joka on koulutettu tekemään selosteita. Näin voimme ylläpitää laskennan oikeellisuuden selosteissamme.
– Tällaiset ”epäviralliset” ympäristöselosteet tulevat olemaan jatkossa tärkeä ja hyvä vaihtoehto, koska selosteiden virallistaminen eli verifiointi ja rekisteröinti on aina erillinen kustannus valmistajalle. Ja asiakashan lopulta maksaa tämän kustannuksen tuotteen hinnassa. Uskon, että asiakkaittemme kokemuksien karttuessa ympäristöasioissa ja materiaaleja koskevissa päästöasioissa, tällaisten Self-Declaration -selosteiden merkitys tulee kasvamaan.

Käytössä on CRH-konsernin asiantuntemus, mikä antaa Rudukselle vahvaa etumatkaa pienempiin toimijoihin nähden.

Materiaalien vertailu vaikeaa

– Haasteena on se, että eri materiaalien ympäristövaikutusten vertaaminen on vaikeaa tasavertaisen tiedon puutteessa. Me voimme laskea betonin ympäristövaikutuksen hyvinkin tarkasti, mutta saadaanko muista materiaaleista vastaavia laskelmia, Tulimaa kysyy.

Betoniputket asennus

– Asiakkaan on lisäksi hyvä etukäteen miettiä, missä yksikössä hän selosteen tiedot tarvitsee, jotta eri materiaalien laskelmat olisivat vertailukelpoisia. Muun muassa kunnallistekniikan betoniputkissa ei ole järkevää verrata tuotteita painon mukaan, vaan putken halkaisijan ja juoksumetrien mukaan. Metrejähän maahan laitetaan.

Asiakkaan kannalta oleellista on, että asiakas voi luottaa annettuun selosteeseen.


Lisätietoja:

Rudus Oy
Laatu- ja kehitysjohtaja Mika Tulimaa
050 581 5016
mika.tulimaa(at)rudus.fi


Tutustu lisää:


RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit