Rudus jatkaa ilmastoystävällisiä valintojaan

Neste MY uusiutuvan dieselin käyttö alkaa

Ruduksen Etelä-Suomen työmaapalveluiden ajoneuvot käyvät jätteiden ja tähteiden voimalla. Fossiilisen polttoaineen sijaan kalustoon tankataan Neste MY uusiutuvaa dieseliä. Vähähiilisyys tulee nyt korostumaan kaikessa Ruduksen toiminnassa.

Neste MY uusiutuvan dieselin valmistuksessa käytettävä NEXBTL-teknologia on Nesteen kehittämä ja patentoima suomalainen innovaatio. Sen ansiosta voidaan jalostaa huippulaatuista uusiutuvaa polttoainetta lähes mistä tahansa jätteestä ja tähteestä. Kemialliselta koostumukseltaan Neste MY on täysin vastaava fossiiliseen dieseliin tai polttoöljyyn verrattuna.
– Ruduksella aloitettiin ympäristövastuuohjelman laatiminen viime vuoden lopussa ja ohjelman selkeät tavoitteet tullaan asettamaan tämän vuoden aikana, kertoo Ruduksen betoni- ja kivimateriaalien toimialajohtaja Mikko Vasama.

Rudus nestemy tarra
Rudus nestemy auto liikkeellä

Kuvat: Tämä tunnus kertoo, että ajoneuvo kulkee Neste MY uusiutuvalla dieselillä.


– Vastuullisuus ja ympäristöasiat ovat korostuneet jo pitkään Ruduksen toiminnassa. Olemme olleet monella tavoin myös rakennusalan edelläkävijä, mistä Vihreä betoni, Rudus LUMO -ohjelma ja kierrätysliiketoiminta ovat hyviä esimerkkejä. Nyt käymme koko toimintamme läpi tarkemmin ja vähähiilisyys korostuu jatkossa kaikessa tekemisessä. Uusiutuvien polttoaineiden käyttöönotto on luonnollinen osa tätä prosessia, Vasama toteaa.

Jopa 90 % pienempi hiilijalanjälki.

Vähäpäästöisiä vaihtoehtoja

Rudus Neste MY uusituvan dieselin ensimmäiseksi käyttöön Etelä-Suomen omassa työmaa- ja kuljetuskalustossa.
– Uusiutuvan dieselin käyttöä laajennetaan soveltuvin osin koko Suomeen ja myös työsuhdeautoihin. Tosin yhtiön henkilöautoissa suositaan jo hybridejä ja täyssähköautoja, mutta työmaakalusto ja raskaampi kalusto liikkuu dieselillä varmasti vielä aika pitkään. Neuvottelemme tulevissa sopimuksissa aliurakoitsijoidemme kanssa mahdollisuudesta siirtyä Neste MY uusiutuvan dieselin käyttöön ja tulemme myös kannustamaan siihen siirtymiseen, Vasama sanoo.

Kokonaisuus ratkaisee – voimme laittaa ”kiven kiertämään” alusta loppuun.

– Lisäksi joillakin työmailla vaaditaan jo esimerkiksi kiviaineskuljetuksissa biopolttoaineiden käyttöä. Tällöin myös meidän aliurakoitsijamme käyttävät biopolttoaineita ja sitä valvotaan työmailla. Tämän tyyppiset tilaajalta tulevat vaatimukset tulevat lisääntymään merkittävästi jatkossa.

Rudus nestemy autot

Kuva: Vähähiilisyys tulee tästä eteenpäin korostumaan kaikessa Ruduksen toiminnassa. Siirtyminen Neste MY:n käyttöön on yksi konkreettinen esimerkki tästä. Neste MY vähentää polttoaineen kulutuksen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % verrattuna fossiilisen dieselin käyttöön.
*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.


Kokonaisuus ratkaisee

Mikko Vasama huomauttaa, että pienilläkin energiaa säästävillä ja vähähiilisyyttä edistävillä teoilla saadaan aikaan hyviä ratkaisuja.
– Mutta kokonaisuuden ymmärtäminen merkitsee jo merkittävästi enemmän. Rudus toimii valtakunnallisesti ja voimme laittaa ”kiven kiertämään” alusta loppuun. Aloitetaan louhimalla laadukkaat kiviainekset omilta kiviaineslouhoksilta, tehdään laadukkaita ja vähähiilisiä betonituotteita, jotka käyttöiän lopussa kierrätetään ja murskataan uudestaan käytettäväksi Betoroc-murskeeksi. Kiven alkulähteinä olleet toimipisteet palautetaan kiviaineksen oton jälkeen luonnon kannalta alkuperäistä monimuotoisemmaksi. Kivi kiertää, mutta ei häviä. Ruduksella se toteutuu vastuullisesti ja esimerkkiä näyttäen.

Ruduksen ympäristövastuuohjelman selkeät tavoitteet tullaan asettamaan tämän vuoden aikana.

– Vastuullisuus on yksi arvoistamme ja olemme investoineet tähän työhön jatkuvasti ja systemaattisesti. Luonnon monimuotoisuuden tukeminen, yhteistyö eri luonnonsuojelujärjestöjen kanssa ja vähähiilisten tuotteiden kehittäminen ovat nekin asioita, jotka maksavat Rudukselle. Ruduksen perusarvojen noudattaminen on kuitenkin tärkeää ja yli 100-vuotiaana yrityksenä haluamme olla jatkossakin turvaamassa ja kehittämässä vastuullista ja kestävää liiketoimintaa.
– Ruduksen toiminta kehittyy jatkuvasti ja vähähiilisyys tulee korostumaan toiminnassamme jatkossa entistä voimakkaammin. Tämän edistämiseksi teemme hartiavoimin töitä päivittäin.


Neste MY -uusiutuva diesel: jopa 90 % pienemmät päästöt

  • Neste MYn valmistuksessa käytettävä NEXBTL-teknologia on Nesteen kehittämä ja patentoima suomalainen innovaatio
  • Kemialliselta koostumukseltaan täysin vastaava fossiiliseen dieseliin tai polttoöljyyn verrattuna
  • Vähentää polttoaineen kulutuksen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % verrattuna fossiilisen dieselin käyttöön
  • Suomessa myytävä Neste MY on valmistettu 100 %:sti uusiutuvista raaka-aineista
  • Uusiutuvan dieselin päästövähennys on ilmoitettu hiilidioksidiekvivalentteina, CO2e. Tämä tarkoittaa, että laskenta pitää sisällään hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös muut kasvihuonekaasupäästöt muunnettuna vastaamaan hiilidioksidin ilmastovaikutusta 

Tutustu lisää:

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit