Ruduksen EEJ-betonimursketta infrarakentamiseen Espoossa: ”Jäte-sana voitaisiin poistaa käytöstä”

Syyskuun alusta ”Ei enää jätettä” eli EEJ-betonimursketta on voitu käyttää rakentamisessa tietyin reunaehdoin kuin mitä tahansa vastaavaa luonnonkiviainesta. Espoon Kivenlahdessa EEJ-betonimursketta käytettiin ajoradan rakentamiseen.
– Kiertotalouden puolestapuhujana sana ’jäte’ voitaisiin mielestäni poistaa kokonaan käytöstä, toteaa hankesuunnittelija Iina Kallio Espoon kaupungilta.

Syyskuun alussa astui voimaan pitkään odotettu asetus, jonka mukaan betonimursketta ei luokitella enää jätteeksi. EEJ-betonimursketta voidaan nyt käyttää kiviaineksena maan-, talon- ja viherrakentamisessa tietyin reunaehdoin kuin mitä tahansa vastaavaa luonnonkiviainesta. EEJ-betonimursketta voidaan käyttää raaka-aineena myös valmisbetonin ja betonituotteiden valmistuksessa.

Rudus eej betoroc kiviruukki peab markus tiihonen 920

Kuva: –Kiertotalouden tuotteet ovat nykyisin hyvin tärkeitä rakentamisessa ja uusi EEJ-betonimurske on hyvä vahvistus tähän valikoimaan, sanoo työmaapäällikkö Markus Tiihonen Peab Industri Oy:stä.


Espoon Kivenlahdessa, uuden metroaseman läheisyydessä on rakenteilla tilapäinen ajorata Kiviruukintien ja Ruukintien välille. Alun perin suunnitelmiin oli kirjattu käytettäväksi mara-asetuksen alaista betonimursketta, mutta kohteen urakoitsijan, Peab Industri Oy:n työmaapäällikkö Markus Tiihonen ehdotti EEJ-betonimurskeen käyttöä.
– Kyseessä on väliaikainen ajorata eli se tullaan joskus purkamaan pois. Tuolloin EEJ-betonimurskeen uudelleen käsittely ja kierrätys on joustavampaa, kun ei tarvita erillisiä ilmoituksia. EEJ-betonimurskeen käyttö oli näin ollen tilaajankin kannalta parempi valinta, Tiihonen toteaa.

Kiertotaloutta ja säästöjä

Iina Kallio toimii Espoon kaupunkitekniikan keskuksessa kiertotalouden ja kestävän kehityksen asiantuntijana. Hän pitää EEJ-betonimurskeen käytön asetusta erittäin merkittävänä uudistuksena.
– Kiertotaloudessa myös asenteiden muutos on paljon helpompi toteuttaa, kun näemme betonimurskeen materiaalina, Kallio sanoo.

EEJ-betonimurskeen käyttö oli tilaajankin kannalta parempi valinta.

– Kiertotalouden näkökulman lisäksi tässä on tarjolla huomattavan suuret taloudelliset säästöoptiot tarjolla. Purkubetonin käytön myötä vältämme neitseellisen kiviaineksen ostamisen ja kuljetukset, mikä säästää merkittävän paljon säästökuurilla olevan kaupungin euroja.
– Parhaillaan selvitämme kaupungin prosesseja ja asiakirjoja vastaamaan uutta asetusta EEJ-betonimurskeen käytössä. Massakoordinaatio-hankkeissa on mukana myös geo-toimiala, joka vastaa infrarakentamisen laadusta kuten rakenteen kantavuudesta. Heidän näkemyksensä pitää ottaa tarkoin huomioon käytännön prosesseissa.

Rudus eej betoroc kiviruukki1 920

Kuva: EEJ-betonimursketta käytettiin Espoon Kivenlahdessa väliaikaisen ajokaistan rakentamiseen. Kun tien purkamisen aika tulee, EEJ-murske voidaan sujuvasti käyttää uudelleen seuraavassa kohteessa. Se on kiertotaloutta parhaimmillaan ja samalla huomattava taloudellinen säästö.

Rudus eej betoroc kiviruukki2 920

Kuva: Ruduksen EEJ-betonimurske ja Betoroc-murske ovat todistetusti hiilinegatiivisia tuotteita.


Betoroc on hiilinegatiivinen

Betoroc-betonimurske on Ruduksen kehittämä, CE-merkitty, korkealuokkainen kierrätystuote. Sillä voidaan korvata neitseellisiä luonnon sora- ja kalliomurskeita rakenteiden kantavissa ja jakavissa kerroksissa sekä käyttää erilaisissa täyttötöissä.
Betoroc on todistetusti hiilinegatiivinen tuote. Se perustuu betonin karbonatisaatioon, joka kiihtyy betonijätteen murskaamisen jälkeen. Murske pystyy sitomaan jopa puolet sementin valmistuksessa aiheutuneista hiilidioksidipäästöistä, joten se toimii hiilinieluna.

Tässä on huomattavan suuret taloudelliset säästöoptiot tarjolla.

Iina Kallio toteaa, että rakentamisen päästöjen vähentäminen on oleellista, jotta Espoo saavuttaa tavoitteensa olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
– Päästövähennyksiä on saatava aikaan nopeasti, joten aktiivista yhteistyötä tarvitaan kaupungin, yritysten ja organisaatioiden välillä. Selkeän ja faktapohjaisen päästölaskennan kehittäminen on avainasia, jotta voimme määrittää tarvittavien vähennysten määrän sekä priorisoida toimenpiteitä vaikuttavuuden mukaan. Aikataulu ilmastomuutosta hillitseville toimille ja hiilineutraalisuuden tavoitteelle on tiukka. Ilman synergiaa alan toimijoiden kanssa emme tavoitteita saavuta.

Rudus eej betoroc kiviruukki3 920

Kuva: Espoon Kivenlahden työmaa oli Peabin Markus Tiihoselle ensimmäinen kohde, jossa käytettiin Ruduksen EEJ-betonimurskaa.
– Yhteistyö ja tuotetuki sujuivat hyvin, Tiihonen (vas) kiittää Rudus Kierrätyksen myyntipäällikköä Santtu Tahvanaista (oik).


EEJ-betonimurske jatkaa Ruduksen kierrätysmurskeen kehitystyötä, joka on alkanut jo 1990-luvulla.
– Materiaalivalmistajien aloitteellinen rooli on merkittävässä asemassa. Kaupungin tehtävänä on mahdollistaa ja avustaa innovaatioiden jalkautumista käytäntöön, Iina Kallio toteaa.

Betoroc on todistetusti hiilinegatiivinen tuote.

Tässä eri osapuolten, myös asukkaiden, intressit ovat yhteiset.
– Asukaskyselyissä lähiluonnon merkitys ja ilmastotoimien tarpeellisuus nousevat kerta toisensa jälkeen esiin arvokkaimpina teemoina. Espoolaiset ovat hyvin kiinnostuneita asuinympäristöstään, joten kaupungin tekemät kestävän kehityksen mukaiset päätökset ja hankinnat saavan enemmistön kannatuksen.


Lisätietoja:


Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Kimmo Haimi


RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit