Betonin kaluston esittely

Betonin vastaanottoon ja siirtoon on useita vaihtoehtoja. Rudus ylläpitää monipuolista ja riittävää kalustoa, joilla betonin käsittelyt ja siirrot helpottuvat vaikeissakin työmaaolosuhteissa.Suurissa valuissa taloudellinen vaihtoehto on betonipumppu. Pienissä valuissa kannattaa kuljetus- ja siirtokalusto yhdistää käyttämällä valukohteesta riippuen siirtokuljettimella, rännillä tai pumpulla varustettua PuMi-autoa

Autobetonipumput

betoniauto2

Autobetonipumput - pumppaus nopeuttaa valutyötä

Autobetonipumppu on jakelupuomilla varustettu kuorma-auto. Betonipumppuautolla voi siirtää betonin kätevästi suoraan valukohteeseen. Pumppaus nopeuttaa valutyötä huomattavasti ja vähentää työvoiman tarvetta, sillä varsinainen valutyö sujuu muutaman miehen voimin. Betonoinnin kokonaiskustannukset alentuvat pumppauksen ansiosta merkittävästi.


betonipumppaus

Betonipumppu pystyy toimimaan myös vaikeasti lähestyttävissä työkohteissa.Valu tapahtuu nopeasti ja vaivattomasti rakennuskohteen koosta riippumatta.

 • Pumppuauton jakelupuomin ulottuma on pumpusta riippuen vaakasuorassa 17 - 48 m ja pystysuunnassa 20 - 52 m.
 • Linjapumppauksessa ulottumat moninkertaistuvat. 
 • Puomin vaatima avaamiskorkeus on 5 - 11,5 m riippuen puomikoosta.
 • Jakelupuomi voidaan taittaa hydraulisesti kolmesta tai neljästä kohdasta.
 • Jakelupuomin kääntösäde on 360 astetta.
 • Pumppaustehoa voidaan säädellä kohteen mukaan, suurimmillaan se on jopa 100 m3/h.

Kuljetuspumppuauto

Kuljetuspumppuautot ja linja- tai saumapumput

Kuljetuspumppuauto on kätevin ja joutuisin vaihtoehto kaupunkityömaiden vaikeasti lähestyttävissä ja ahtaissa valukohteissa, lattiavaluissa sekä yleensäkin pienissä pumppuvaluissa.

 • Kuljetuspumppuauto (PuMi, lyhennys sanoista Pumpmixer) on jakelupuomilla varustettu sekoitussäiliöauto.
 • PuMi voi tuoda mukanaan 1-6 m³ betonia työmaalle autotyypin kantavuudesta riippuen.
 • Tarvittava lisäbetoni voidaan toimittaa työmaalle muilla betoniautoilla, purkaa kuljetuspumppuauton vastaanottosuppiloon ja pumpata valukohteeseen.
 • Kuljetuspumppuauto voi myös noutaa uuden kuorman tehtaalta itse.
 • Tekniset ominaisuudet kuljetuspumppuauton tyypin mukaan (ulottuvuus): Pystysuunta 16-28 m ja vaakasuunta 11-24 m
 • Pumppausmatkaa voidaan lisätä jatkoletkuja käyttämällä.

betoniautoa

Sekoitussäiliöauto - sekoitustehoa lisäsiivillä

Ruduksella on sekoitussäiliöautoja, joihin on lisätty ns. lisäsekoitussiivet. Niiden sekoitusteho on huomattavasti suurempi kuin normaaleilla sekoitussäiliöautoilla.

 • Soveltuu hyvin esimerkiksi teräskuitubetonien ja muiden erikoisbetonien kuljetukseen. 
 • Sekoitussäiliöautoja on 3- ja 4-akselisia.
 • Niiden suurimmat kuormakoot ovat 5 - 8 m³. 
 • Sekoitussäiliöautoissa lisäaineet voidaan tarvittaessa lisätä ja sekoittaa massaan vasta työmaalla, jolloin niiden vaikutusaika pitenee.

 


siirtokuljetin

Siirtokuljetinauto (hihna) - ulottuu pieniinkin tiloihin

Siirtokuljettimen avulla betoni voidaan siirtää esimerkiksi toiseen kerrokseen tai kellarin ikkunasta sisään.

 • Voidaan valaa myös vaaka- ja nauhamaisia rakenteita, kuten laattoja ja anturoita, jos hihnan kääntösäteellä ei ole esteitä.
 • Maksimiulottuvuudet on laskettu maanpinnasta ylös- ja alaspäin sekä siirtolaitteen kiinnityskohdasta autoon vaakasuoraan suuntaan.
 • Siirtokuljettimen ulottuvuus ylöspäin riippuu huomattavasti massan notkeudesta.

valukouru

Valukouru - edullisin kun valukohde lähellä

 • Käyttökelpoinen ja edullisin betonin siirtotapa, kun betoniautolla päästään aivan valukohteen läheisyyteen.
 • Valukouruja on sekä mekaanisia että hydraulisia.
 • Hydraulisella valukourulla voidaan notkea massa siirtää kätevästi mm. valettaessa maanvaraisia laattoja ja muita matalia rakenteita.
 • Valukourujen ulottuvuus vaakasuoraan riippuu huomattavasti massan notkeudesta.

Rudus betoni Sekoitussäiliöautot 4- ja 5-akselinen
Rudus betoni Sekoitussäiliöautot 2- ja 3-akselinen tilauksesta

Siirtokuljetinauto

siirtokuljetinauto