Betonin kaluston esittely

Betonin vastaanottoon ja siirtoon on useita vaihtoehtoja. Rudus ylläpitää monipuolista ja riittävää kalustoa, joilla betonin käsittelyt ja siirrot helpottuvat vaikeissakin työmaaolosuhteissa. Suurissa valuissa taloudellinen vaihtoehto on betonipumppu. Uutuutena kalustovalikoima täydentyy vihreämmällä vaihtoehdolla, kun vuoden 2020 alussa ympäristöystävällisempi hybridi kuljetuspumppu, hybridipumi, aloittaa liikennöinnin. Pienissä valuissa kannattaa kuljetus- ja siirtokalusto yhdistää käyttämällä valukohteesta riippuen siirtokuljettimella, rännillä tai pumpulla varustettua PuMi-autoa

Autobetonipumput

betoniauto2

Autobetonipumput - pumppaus nopeuttaa valutyötä

Autobetonipumppu on jakelupuomilla varustettu kuorma-auto. Betonipumppuautolla voi siirtää betonin kätevästi suoraan valukohteeseen. Pumppaus nopeuttaa valutyötä huomattavasti ja vähentää työvoiman tarvetta, sillä varsinainen valutyö sujuu muutaman miehen voimin. Betonoinnin kokonaiskustannukset alentuvat pumppauksen ansiosta merkittävästi.


Hybridipumi 2019 mk28e suomi betomik

Uutuus: Ympäristöystävällisempi hybridi kuljetuspumppuauto

Ruduksen betonitoimitusten kalustovalikoima täydentyy uudella MK28E plug-in hybridi kuljetuspumppuautolla, hybridipumilla, jolla voidaan operoida koko valutapahtuma päästöttömästi ympäristöä säästäen:

 • Polttoaineena sähkö + diesel
 • Nykyaikaisen akkuteknologian avulla koneen käyttö sähköhydraulisesti kaikissa työmaaolosuhteissa
 • Alentaa polttoaineen kulutusta, saastuttamista sekä melua
 • Koneen sähköiset toiminnot: pyörintäsäiliö, tukijalat, puomin ajo, pumppaus, pesulaitteisto
 • Vuoden 2020 alusta Etelä-Suomen alueella; saatavuutta muualle Suomeen voi tiedustella Ruduksen palvelukeskuksesta

Katso mitat sekä tarkemmat tiedot tämän sivun lopusta.


betonipumppaus

Betonipumppu pystyy toimimaan myös vaikeasti lähestyttävissä työkohteissa.Valu tapahtuu nopeasti ja vaivattomasti rakennuskohteen koosta riippumatta.

 • Pumppuauton jakelupuomin ulottuma on pumpusta riippuen vaakasuorassa 17 - 48 m ja pystysuunnassa 20 - 52 m.
 • Linjapumppauksessa ulottumat moninkertaistuvat. 
 • Puomin vaatima avaamiskorkeus on 5 - 11,5 m riippuen puomikoosta.
 • Jakelupuomi voidaan taittaa hydraulisesti kolmesta tai neljästä kohdasta.
 • Jakelupuomin kääntösäde on 360 astetta.
 • Pumppaustehoa voidaan säädellä kohteen mukaan, suurimmillaan se on jopa 100 m3/h.

Kuljetuspumppuauto

Kuljetuspumppuautot ja linja- tai saumapumput

Kuljetuspumppuauto on kätevin ja joutuisin vaihtoehto kaupunkityömaiden vaikeasti lähestyttävissä ja ahtaissa valukohteissa, lattiavaluissa sekä yleensäkin pienissä pumppuvaluissa.

 • Kuljetuspumppuauto (PuMi, lyhennys sanoista Pumpmixer) on jakelupuomilla varustettu sekoitussäiliöauto.
 • PuMi voi tuoda mukanaan 1-6 m³ betonia työmaalle autotyypin kantavuudesta riippuen.
 • Tarvittava lisäbetoni voidaan toimittaa työmaalle muilla betoniautoilla, purkaa kuljetuspumppuauton vastaanottosuppiloon ja pumpata valukohteeseen.
 • Kuljetuspumppuauto voi myös noutaa uuden kuorman tehtaalta itse.
 • Tekniset ominaisuudet kuljetuspumppuauton tyypin mukaan (ulottuvuus): Pystysuunta 16-28 m ja vaakasuunta 11-24 m
 • Pumppausmatkaa voidaan lisätä jatkoletkuja käyttämällä.

betoniautoa

Sekoitussäiliöauto - sekoitustehoa lisäsiivillä

Ruduksella on sekoitussäiliöautoja, joihin on lisätty ns. lisäsekoitussiivet. Niiden sekoitusteho on huomattavasti suurempi kuin normaaleilla sekoitussäiliöautoilla.

 • Soveltuu hyvin esimerkiksi teräskuitubetonien ja muiden erikoisbetonien kuljetukseen. 
 • Sekoitussäiliöautoja on 3- ja 4-akselisia.
 • Niiden suurimmat kuormakoot ovat 5 - 8 m³. 
 • Sekoitussäiliöautoissa lisäaineet voidaan tarvittaessa lisätä ja sekoittaa massaan vasta työmaalla, jolloin niiden vaikutusaika pitenee.

 


siirtokuljetin

Siirtokuljetinauto (hihna) - ulottuu pieniinkin tiloihin

Siirtokuljettimen avulla betoni voidaan siirtää esimerkiksi toiseen kerrokseen tai kellarin ikkunasta sisään.

 • Voidaan valaa myös vaaka- ja nauhamaisia rakenteita, kuten laattoja ja anturoita, jos hihnan kääntösäteellä ei ole esteitä.
 • Maksimiulottuvuudet on laskettu maanpinnasta ylös- ja alaspäin sekä siirtolaitteen kiinnityskohdasta autoon vaakasuoraan suuntaan.
 • Siirtokuljettimen ulottuvuus ylöspäin riippuu huomattavasti massan notkeudesta.

valukouru

Valukouru - edullisin kun valukohde lähellä

 • Käyttökelpoinen ja edullisin betonin siirtotapa, kun betoniautolla päästään aivan valukohteen läheisyyteen.
 • Valukouruja on sekä mekaanisia että hydraulisia.
 • Hydraulisella valukourulla voidaan notkea massa siirtää kätevästi mm. valettaessa maanvaraisia laattoja ja muita matalia rakenteita.
 • Valukourujen ulottuvuus vaakasuoraan riippuu huomattavasti massan notkeudesta.

Rudus betoni Sekoitussäiliöautot 4- ja 5-akselinen
Rudus betoni Sekoitussäiliöautot 2- ja 3-akselinen tilauksesta

Siirtokuljetinauto

siirtokuljetinauto

Uutuus: Vihreämpi vaihtoehto hybridi kuljetuspumppu

Uudessa MK28E plug-in hybridi kuljetuspumppuautossa perinteinen hydraulijärjestelmä on korvattu elektronisella vaihteistolla, joka mahdollistaa rummun pyörittämisen, puomin liikuttelun, tukijalkojen ajamisen sekä pumppausyksikön käytön alustan perinteisen polttomoottorin ollessa sammutettuna. Koneella voidaan operoida koko valutapahtuma päästöttömästi, ympäristöä säästäen. 

Lue lisää Rudus Prosta:

Mitat

Hybridipumi mitat 3
Hybridipumi mitat 1
Hybridipumi mitat 2

Mittasuhteet muuttuvat alustan mukaan. Valmistaja varaa oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ilmoitusta.

Akku

Hybridipumi akku

Latausvaihtoehdot

Hybridipumi latausvaihtoehdot

Pyörintäsäiliön tekniset tiedot

Hybridipumi pyörintäsäiliön tekniset tiedot

Pumppausyksikön tekniset tiedot

Hybridipumi pumppausyksikön tekniset tiedot

Puomin tekniset tiedot

Hybridipumi puomin tekniset tiedot