Ruduksen betonitoimitusten kalustovalikoimaan vihreämpi vaihtoehto

Ruduksen betonia voidaan toimittaa vuoden alusta alkaen myös nykyistä ympäristöystävällisemmin hybridikalustolla, pääosin Etelä-Suomen alueella.

Ruduksen betonitoimitukset ovat jatkossa mahdollista toimittaa normaalia ympäristöystävällisemmin, kun kalustovalikoima täydentyy alihankkija Betomik Oy:n uusimmalla hankinnalla, Suomen ensimmäisellä hybriditeknologiaa hyödyntävällä kuljetuspumppuautolla.  

Ruduksen betonitoimitukset myös hybridi kuljetuspumppuautolla 2020

Koneella voidaan operoida koko valutapahtuma päästöttömästi, ympäristöä säästäen. Normaalitapaa ympäristöystävällisempi toimitus perustuu hybridikaluston käyttämään polttoaineeseen (sähkö + diesel). Järjestelmä mahdollistaa nykyaikaisen akkuteknologian avulla koneen käytön ilman polttomoottoriteknologiaa sähköhydraulisesti kaikissa työmaaolosuhteissa.

Uusi hybridi kuljetuspumppu käyttöön vuoden vaihteen kunniaksi

Uusi hybridipumi, MK28E Hybridi kuljetuspumppu ”Magnum”, läpäisi katsastuksen marraskuun lopussa. Parhaillaan koneeseen tehdään viimeisiä varustelutoimenpiteitä ja koneen kuljettajat sekä huoltohenkilöt koulutetaan, jonka jälkeen kone lähtee neitsytmatkalleen.

Uusinta teknologiaa hyödyntävän kuljetuspumppuauton voi tilata sujuvasti Ruduksen palvelukeskuksen kautta, kuten normaalinkin pumppuauton, eikä koneen käyttäminen työmaaolosuhteissa vaadi työmaan osalta mitään erikoistoimenpiteitä. Hybridipumi kulkee pääosin Etelä-Suomen alueella, mutta sen saatavuutta myös muualle Suomeen voi tiedustella Ruduksen palvelukeskuksesta.

– Suunta on oikea eli vääjäämättä kohti entistä ympäristötietoisempaa rakentamista. Asiakkaamme ja heidän asiakkaat jo vaativat kohteissaan ympäristöä kuormittavien asioiden vähentämistä tai poistamista ja me haluamme toiminnassamme vastata tähän, sanoo Ruduksen Betoni- ja kivimateriaalit toimialajohtaja Mikko Vasama.

Hybridi kuljetuspumppu – vähemmän polttoainetta, saastuttamista ja melua

MK28E plug-in hybridi on Cifan ENERGYA-sarjan uutuus. Sarjan näkökulmana on alentaa polttoaineen kulutusta, saastuttamista sekä melua. Perinteinen hydraulijärjestelmä on korvattu elektronisella vaihteistolla, joka mahdollistaa rummun pyörittämisen, puomin liikuttelun, tukijalkojen ajamisen sekä pumppausyksikön käytön alustan perinteisen polttomoottorin ollessa sammutettuna. Näin kone ei tuota pakokaasuja ja käytön ääni on normaalia huomattavasti matalampi.

Kuljetuspumppu ”Magnum”:in sähköiset toiminnot:

  • Pyörintäsäiliö
  • Tukijalat
  • Puomin ajo
  • Pumppaus
  • Pesulaitteisto

Rakentaminen kokonaisuudessaan on menossa vähäpäästöisempään suuntaan ja jokaisen osa-alueen hiilijalanjälkeä on pyrittävä pienentämään kaikin keinoin. Rudus Oy on yhdessä Betomik Oy:n kanssa ottanut ensimmäiset konkreettiset askeleet kohti päästöttömämpää betonitoimitusprosessia, jolla pyritään hillitsemään ympäristön tarpeetonta kuluttamista.


Lisätietoja:

Ruduksen betonitoimitukset myös hybridi kuljetuspumppuautolla 2 2020

Havainnekuvat valmistajan, CIFA S.p.A., www.cifa.com 

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit