Rudukselta vähähiiliset ratkaisut talonrakentamiseen

Ruduksen vähähiilisiin elementtiratkaisuihin kuuluvat jo tällä hetkellä Elpo-talotekniikkaelementit, Elemento-portaat, seinä- ja laattaelementit sekä pihakivet. Vähähiilisyyden todentamiseen Ruduksella on käytössä laskentaohjelma (GCCA), jolla voidaan tehdä tarkkoja laskelmia ja verifioida tuote ulkopuolisella todentajalla.

Espooseen valmistui hiljattain asuinkerrostalo, johon asennettiin Elpo-talotekniikkaelementit. Jos elementit olisi valmistettu erittäin vähähiilisestä CEVO-betonista, olisi laskelmien mukaan saavutettu 70 prosentin säästö päästöissä verrattuna EU:ssa sem 1 -resepteillä valmistettavien betonien päästöihin, joita ei ole korjattu konservatiiviisuuskertoimella.

Havainnollisimmin kuvattuna päästöjen säästö oli sama kuin mikä olisi saavutettu ajamalla Toyota Corolla hybridiautolla viisi kertaa maapallon ympäri eli 196 000 kilometriä.

Huomattavan korkeita CO2-päästövähenemiä on saavutettu muissakin tuoteryhmissä: seinäelementeissä 69, parveke-elementeissä 38, porraselementeissä 65 ja betonikivissä 57 prosentin säästöt. Päästövähenemät on tarkasteltava tuotekohtaisesti.

CEVO-tuotteet ja Vihreä Betoni alan huippuja

Ruduksen vähähiilisissä betonituotteissa hyödynnetään uutta, mullistavaa CEVO-betonia ja jo kymmenen vuotta sitten lanseerattua Vihreä Betonia.

Rudus toi viime vuonna markkinoille uuden sukupolven erittäin vähähiilistä CEVO-betonin, jolla voidaan valaa betonia jopa 70 prosenttia pienemmillä päästöillä.

CEVO (the carbon evolution of concrete) on usean vuoden kehitystyön tulos ja osa emoyhtiö CRH:n tutkimushanketta. Suomen lisäksi kehitystyötä on tehty konsernissa useissa Euroopan maissa.

Betonin pienet hiilidioksidipäästöt johtuvat vähäisestä sementin määrästä. Sementin sijaan lujuudenkehityksen mahdollistavat muut erittäin vähäpäästöiset raaka-aineet. Toisin kuin vähäpäästöiset betonit yleensä, Ruduksen CEVO-betoni kovettuu aivan yhtä nopeasti tai jopa nopeammin kuin tavanomainen betoni.

Rudus on tehnyt pitkäjänteistä työtä vähähiilisen betonirakentamisen edistämiseksi. Se kehitti jo kymmenen vuotta sitten Vihreä Betonin, jossa sementtiä korvataan muun teollisuuden sivuvirroilla.

Vihreän Betonin tuotesarjassa on viisi vaihtoehtoa, joista esimerkiksi Vihreä GWP.40 -betonilla CO2-päästö on pienempi kuin vastaavilla betonilaaduilla.

Suunnittelu ja optimointi oleellisia

Elementtien optimoinnilla voidaan saada merkittäviä vähennyksiä̈ tuotteiden hiilijalanjälkeen.

– Olemme Ruduksella jo kautta aikain pitäneet esimerkiksi Elpo-talotekniikkaelementtien suunnittelun lähtökohtana optimointia. Tehokkain optimointi kohdistuu betonin laatuun ja määrään. Suurin vaikutus saadaan, kun valitaan elementtien optimoitu rakenne sekä vähähiilinen betoni ja teräs, toteaa Ruduksen suunnittelujohtaja Kimmo Leimola.

– Elementtien optimointi vaatii tarkkaa suunnittelua, ymmärrystä rakenteista ja työmaiden tarpeista, Leimola korostaa.

Rakennuksen koko elinkaaren aikaisen vähähiilisyyden saavuttamiseksi se tulee suunnitella mahdollisimman energiatehokkaaksi. Elementtien ajatuksella tehty suunnittelu on tässä oleellista.

– Ammattitaitoisella suunnittelulla voidaan lisätä vähähiilisten ja pitkäikäisten materiaalien käyttöä ja ottaa tarkemmin huomioon myös käytettyjen materiaalien sekä rakennusosien kierrätettävyys ja käyttäminen uudelleen.

– Myös muuntojoustavuus pidentää rakennuksen käyttöikää ja näin pienentää sen hiilijalanjälkeä, toteaa Ruduksen myyntijohtaja Jukka Kyllönen.

Rudukselta saa ammattitaitoisen palvelun talotekniikka-, porras- ja julkisivuelementtien suunnitteluun.

Yhdessä ympäristön hyväksi

Rudus panostaa jatkuvasti talonrakentamisen entistä vähähiilisempiin ratkaisuihin. Omien, huomattavien resurssin lisäksi CRH antaa konsernin kansainvälistä vetoapua.

– Nykyisiä reseptejä kehitetään jatkuvasti ja elementtitehtailla tehdään koeajoja säännöllisesti, Kyllönen toteaa.

Ruduksen Concrete Acts! -ympäristövastuuohjelman tavoitteena on puolittaa koko arvoketjun päästöt vuoteen 2035 mennessä ja hiilineutraaliutta yritys tavoittelee vuoteen 2050 mennessä. Rudus on koko toimitusketjun huomioivalla hiilijalanjälkilaskennallaan toimialansa edelläkävijöiden joukossa.

– Tavoitteenamme on saada markkinoille kattava valikoima vähähiilisiä betonituotteita, joiden avulla myös asiakkaamme voivat saavuttaa omat päästötavoitteensa, Leimola toteaa.

Lue artikkeli ruduspro.fi-sivustolta tästä linkistä

Kuvatekstit

 

Kuva_1_Rudus_Vähähiilisyys

Ruduksen Elpo-talotekniikkaelementtiä nostetaan paikalleen työmaalla.

 

Kuva_2 A_ja_2_B_Rudus_Vähähiilisyys

Ruduksen vähähiiliset elementit perustuvat CEVO-tuotteisiin, Vihreä Betoniin ja entistä vähähiilisempiin resepteihin.

 

Kuva_3_Rudus_Vähähiilisyys

Myös Elemento-portaat kuuluvat tällä hetkellä Ruduksen vähähiilisiin elementtiratkaisuihin.

 

Lisätietoja:

 

Rudus Oy

 

Myyntijohtaja Jukka Kyllönen

044 019 6707, jukka.kyllonen(at)rudus.fi

 

Suunnittelujohtaja Kimmo Leimola

020 447 7420, kimmo.leimola(at)rudus.fi