Betonin vähähiilisyysvaatimukset tuovat mielekästä haastetta kehityspäällikkö Mika Aution työhön

Kehityspäällikkö Mika Aution työ betonin parissa tarjoaa vaihtelevuutta ja haasteita. Etenkin alaa koskevat muutokset ovat olleet Mikan työssä esillä.
”Betonin vähähiilisyys on haastanut meidät tekemään asioita eri tavalla kuin aikaisemmin”, kertoo Mika kehitystyöstään betonin parissa.

Betonin haasteellisuus kiehtoo Mikaa

Mikan työpäivät kuluvat betonin parissa, mutta mikä sai kemistin kiinnostumaan betonista?
Mikan mukaan betonista voi tulla väärä käsitys siinä, että se olisi yksinkertainen rakennusmateriaali.
”Kun työskentelee betonin parissa ja betoniin pääsee syventymään, voi yllättyä kuinka monimutkainen ja laajaulotteinen asia on kyseessä,” toteaa Mika.

Vihreä betoni rudus mika autio

Tällä hetkellä pinnalla on betonin vähähiilisyys. Mikan mukaan vähähiilisen betonin raaka-aineita korvataan osittain muilla sidosaineilla.
”Haasteena meillä on miettiä, millä raaka-aineilla saamme betonista mahdollisimman lujaa ja kestävää eri olosuhteissa”, avartaa Mika asiaa tarkemmin.

Mielenkiintoisin konsernin kanssa tehty projekti koski CEVO-betonin kehitystä.

Mika pääsee mukaan emoyhtiö CRH:n mielenkiintoisiin kehitysprojekteihin

Kehityspäällikön päätehtäviin kuuluu Mikan mukaan kehityslaboratorion vetäminen.
”Pienen tiimin voimin teemme laatuun liittyviä tutkimuksia ja kehitämme betonireseptiikkaa”, avartaa Mika kehityslaboratorion tehtäviä.

Mika kertoo vastaavansa laaja-alaisesti laatuasioista ja hän pääsee samalla jakamaan omaa osaamistaan muille.
”Pidän koulutuksia betonista asiakkaille, ruduslaisille ja muille sidosryhmille kuten oppilaitoksille”, sanoo Mika.

Mikan mukaan iso osa päivästä menee erilaisissa palavereissa. Tasapainottavana asiana toimii kuitenkin laboratorioon liittyvät asiat sekä tehdas- ja työmaakäynnit.
Mika kertoo olevansa monessa projektissa mukana. Työnkuva painottuu huomattavasti kehityspuolelle, jonka takia hän osallistuu ulkopuolisiin työryhmiin ja emoyhtiön CRH:n kehitystehtäviin.
”Olen mukana betoniyhdistyksen työryhmässä, jossa edistetään betonin normien ja standardien päivitystä sekä ohjeiden luomista”, kuvailee Mika.

Mika kertoo pääsevänsä toisinaan vierailemaan ulkomailla konsernin muissa yrityksissä ja tutustumaan laajemmin konsernin erilaisiin kehitysprojekteihin.
”Olen usein Ruduksen edustaja CRH:lle päin laatuasioissa. Konsernin kanssa mietimme betonireseptiikan optimointiasioita ja yleisiä laatuseikkoja. Mielenkiintoisin konsernin kanssa tehty projekti koski CEVO-betonin kehitystä. CEVO on uudentyyppinen erittäin vähähiilinen betoni”, avartaa Mika kehityspuolen projekteja.

Työkavereilta saa aina apua pulmaan kuin pulmaan.

Ammattitaitoinen työporukka ja työn tarjoamat haasteet motivoivat Mikaa

Betonin kehittäminen ei ole yksinkertaista. Mika kertoo, että oikeanlaisen betonireseptiikan tekeminen vaatii kokeilua.
”Välillä huomaa laatutestejä tehdessä, että jokin raaka-aine vaikuttaa tietyllä yllättävällä tavalla. Tämä tieto auttaa meitä kehittämään reseptiikkaa jatkossa”, avartaa Mika betonireseptiikan saloja.

Vihreä betoni rudus mika autio 2

Mikan mukaan haasteiden ratkominen on työn suola. Kalasataman tornitalojen projekti on jäänyt Mikan mieleen erityisenä onnistumisena.
”Kalasataman tornitaloissa haluttiin pienentää asuntojen pilarikokoa. Betonille tämä asetti rajuja lujuusvaatimuksia. Onnistuimme valmistamaan korkeimman lujuustason omaavaa betonia ilman, että betoni pääsi lämpenemään liikaa paksuissa pilareissa”, muistelee Mika merkittävää projektia.

Mika kertoo nauttivansa työn haasteiden lisäksi työyhteisön tuesta.
”Hyvä työyhteisö tekee työnteosta mukavaa. Meidän porukassamme on mukavia ihmisiä ja paljon ammattitaitoa. Muilta saa aina apua pulmaan kuin pulmaan”, kuvailee Mika omaa porukkaansa.

Haasteet eivät Mikan työssä lopu.
”Betonin kehittäminen jatkuu. Tulevaisuudessa pyrimme kehittämään betonia, joka on yhä pienempi taakka ympäristölle. Betoni kehittyy koko ajan, joten olemme tämän kanssa hyvällä polulla”, tuumaa Mika.


Lisää ruduslaisten tarinoita löydät täältä:

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit