Porraselementtien tietomallintaminen tehokasta nykyaikaa

Rudus Suomen johtavana porraselementtien valmistajana panostaa tietomallintamisen käyttöönottoon elementtisuunnittelun päivittäiseksi työkaluksi. Tietomallien käyttö nopeuttaa ja helpottaa suunnittelutyötä sekä auttaa takaamaan suunnitelmien oikeellisuuden.


Mallintaminen edistää suunnittelun kestävyyttä ja luovuutta sekä tehostaa yhteistyötä. Se antaa myös mahdollisuuden kokeilla vaihtoehtoisia ratkaisuja ennen rakentamista.

Ruduksen porrasliiketoiminnassa on kehitetty tietomallinnusprosesseja vuodesta 2003 asti. Nyt porraselementtien mallinnus toimii Rudus betonituotteiden BIM-teknologian (Building Information Modeling) veturina.

Porrashuoneiden tehokkaaseen suunnitteluun on tarjolla suunnittelutyökaluja, joista hyötyvät niin arkkitehdit, rakennesuunnittelijat, työmaa, rakennuttaja kuin loppukäyttäjäkin. Tietomallinnuksen avulla porraselementtien suunnittelu ja valmistus on myös valmistajalle taloudellisesti tehokasta, mikä on tilaajan etu.

Lisää tehokkuutta

Ruduksen porraselementtien tietomallinnuksen kehittämisessä tavoitteena on asiakastyytyväisyyden takaaminen, suunnittelun ohjaus ja eri sovellustyökalujen tarjoaminen tietomallinnukseen. Tavoitteena on myös oman elementtisuunnittelun ja tuotannon tehostaminen.

Rudus vastaa itse valmistettavien porraselementtien suunnittelusta. Valmistuspiirustukset eivät siis tule ulkopuolelta, kuten suurimmassa osassa rakennustuotannon betonielementeissä on tapana. Elementtikohtaiset piirustukset antavat virheetöntä materiaali- ja raudoitetietoa ja yksityiskohtaisemmat piirustukset tehostavat raudoittajan ja kasaajan työtä. Raudoitteiden mittatarkkuus lisää valmistuksen laatua ja tarkemman informaation ansiosta virheet minimoidaan.

Enemmän kuin työkalu

Tietomallinnus ei ole pelkästään työkalu, vaan se on liiketoiminnan perusta ja yleisesti hyväksytty prosessi rakennushankkeiden suunnitelmien tuottamiseksi.

Rudus on usean eri betonituotteen markkinajohtaja. Tietomallinnuksessa tarvitaan myös tuoteosavalmistajan puolelta suunnannäyttäjää. Rudus kasvattaa rooliaan ja haluaa vastata asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien vaatimuksiin mallintamisen yhteisestä hyödyntämisestä.

Ilkka Kuusi

Suunnittelupäällikkö
Betonituotteet, Elemento-portaat