Maisemarakentaminen on tiimityötä

Onnistunut ja kestävä maisemarakentaminen vaatii koko ketjun yhteistoimintaa suunnittelusta rakennuttamiseen, urakointiin ja ylläpitoon. Materiaalintoimittaja on kaikkien osapuolten kumppani.


Ruduksen Tuusulan Sammonmäen betonituotetehtaalla maisematuotteiden parissa työskentelee tiivis tiimi: markkinointipäällikkö Pirkko Merisalo, asiakasryhmäpäällikkö Jaani Turunen ja markkinointisuunnittelija Iia Suikki ovat tehneet yhdessä työtä jo 17 vuotta.

Tiimin jäsenten osaaminen, kokemus ja vastuut täydentävät toisiaan.

– Me olemme osa Ruduksen valtakunnallista asiakaspalvelua ja Rudus Formento -tuotteiden markkinointia, Pirkko täsmentää.

Varmuutta, laatua ja valikoimaa

Ruduksella on toimialan laajin valikoima, johon kuuluvat pihakivet, reunakivet, kourut, muurikivet, porraskivet ja kalusteet sekä betonista että graniitista valmistettuina. Lisäksi on oheistuotteita kuten seulanpääkivet, hiekat ja muut saumausaineet. Maisematuotteita täydentää Ruduksen muiden toimialojen valikoima kuten tukimuurit ja kaiteet, kaivot ja putket, kiviainekset, Betoroc-murske sekä valmisbetoni.

– Yksittäiseen tarpeeseen vastaamme erikoistuotteilla. Valmistamme myös projektikohtaisia tuotteita, jolloin tuotteella voi olla uusi muoto, pinta tai väri, Iia lisää.

– Asiakkaamme saavat myös toimitusvarmuutta ja laatua. Samoin kehitämme tuotteitamme koko ajan asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Valikoimassamme on uusia tuotteita vuosittain, Pirkko sanoo.

Monipuolinen neuvonta on myös oleellinen osa maisematuotteiden asiakaspalvelua.

Täytyy tietää, mitä tekee

Pirkon, Iian ja Jaanin mukaan maisemarakentamisen yksi iso ongelma on se, että ei oikein tiedetä, mitä ollaan tekemässä ja tilaamassa.

– Suunnittelija pitää kytkeä projektiin jo heti sen alkuvaiheessa. Kun tiedetään, mitä tehdään, voidaan esimerkiksi pyrkiä hyödyntämään pohjatöissä siirrettäviä maa-aineksia piharakentamisessa.

– Rakennusprojekteissa pihaan liittyvä suunnittelu ja toteutus tehdään liian usein vasta sen jälkeen, kun kaikki muut ratkaisut on jo tehty, Jaani sanoo.

– Ammattitaitoinen suunnittelija ymmärtää, miten eri ratkaisut ovat sekä rakennettavissa että ylläpidettävissä.

– Parhaimmillaan maisemasuunnittelu osataan ottaa joukkuepelinä. Tilaajan tahto näkyy suunnitelmissa niin vahvana, että se ei rakentamisen aikana muutu. Hyvä urakoitsija osaa huomioida suunnittelun mahdollisia puutteita.

Tuotekehitys ajan tasalla

Ympäristörakentamisen ajankohtaisia aiheita on sade- ja hulevesien hallinta.

Oman tuotekehityksen ansiosta Ruduksella on saatu tuotantoon muun muassa läpäisevä betonikivi Hule-Kartanokivi.

Ilmaston muutoksen myötä ilmaston hiilidioksidipitoisuuden ja typen oksidien vähentäminen on myös ajankohtaista. Typen oksideja neutraloivan ja näin ilmaa puhdistavan Airi-betonikiven reseptissä on mukana muun muassa titaanidioksidia.

Tuotekehityksessä kuunnellaan asiakkaiden tarpeita ja toiveita.

– Asiakaspalautetta kerätään sekä suunnittelijoilta että rakentajilta. Asiakkailta saadun toiveen perusteella on tehty muun muassa Rombakivi, Viherässä viherradoille, viisteettömät kivet markettien pihoille, isot laatat Espoon Tapiolaan, esteettömyystuotteet, Hule-Kartanokivi, Airi sekä luonnonkivistä Keskuskadun kiveykset, Pirkko luettelee.

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit