Paikallarakennettu laatu on varmaa, ei kallista

As Oy Helsingin Kuunarille myönnettiin Kestävä Kivitalo -palkinto 2015. Vuonna 2014 Lauttasaareen valmistunut yhtiö täytti kirkkaasti palkinnon perusteet.
Helsingin Kuunarin upea sijainti ansaitsi huolella suunnitellun ja laadukkaasti paikalla rakennetun talon. Paikallarakentaminen otettiin suunnittelun lähtökohdaksi jo aivan projektin alkuvaiheessa. Kohteen toteuttaneen Rakennusosakeyhtiö Hartelan mukaan paikallarakentaminen valittiin laatukriteeriksi sekä rakentamisen että asiakkaan näkökulmasta. Rudus Oy:n Valmisbetoni Etelä-Suomen yksikkö toimitti kohteen betonit paikallavaluihin.

Kivitalo on aina ollut hyvän rakentamisen symboli. Paikallarakentamisella varmistetaan rakentamisen ehdoton laatu.
Suomesta löytyy osaajia, jotka hallitsevat kustannustehokkaan ja taitavan paikallarakentamisen. Asuntojen hinnassa määräävänä tekijänä on kuitenkin myös niiden sijainti, mikä nosti myös As Oy Helsingin Kuunarin neliöhintoja. Jonnekin muualle rakennettuna myyntihinta olisi ollut useampien asunnon tarvitsijoiden ulottuvissa.

Oppimisen, harjaantumisen, volyymin kasvun ja tuotantotekniikan kehittymisen myötä paikallarakentamisen kustannukset ovat asettumassa samalle tasolle kuin valtatekniikan kustannukset. Kustannukset perustuvatkin yleensä enemmän siihen, miten hyvin runkotyöryhmä hallitsee käyttämänsä toteutustavan kuin tekniikan valintaan sinänsä.
Pitää myös muistaa, että kestävä kivitalo on nimensä veroinen ja sen arvo säilyy. Asukkaille tärkeää ovat myös kodin paloturvallisuus, kosteudenhallinta, hyvä ääneneristys ja terve sisäilma.

Lisätietoja:

As Oy Helsingin Kuunari Kestävä Kivitalo -palkinto 2015 As Oy Helsingin Kuunari valmistui Lauttasaareen 2014. Kuva: Anders Portman / Kuvatoimisto Kuvio Oy.

Pentti Lumme

Projektipäällikkö
Kestävä Kivitalo -yritysryhmä