Betonin laatu syntyy osaamisesta

Rudus Oy:ssä panostetaan betonin laadunohjaukseen sekä uusien betonituotteiden kehittämiseen. Betonin tulee aina täyttää laadultaan viranomaisten vaatimukset, mutta asiakkaan toive toteutuu parhaiten, kun betoni täyttää kaikki sille asetetut tekniset vaatimukset, on hyvin valettavaa ja viimeisteltävää sekä maksaa kohtuullisesti. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää oman henkilöstön jatkuvaa kouluttamista. Betonin valmistajien tulee tuntea uusimpien normien vaatimukset ja betonin tekniseen laatuun vaikuttavat tekijät. Oikealla osaamisella varmistetaan, että betoni on hyvin pumpattavaa, hierrettävää ja rakenteiden valupinnat saadaan laadukkaiksi.

Ruduksen laadunohjaukseen on panostettu muun muassa nimittämällä alueille laatu- ja reseptivastaavat. He pitävät ensisijaisesti huolta siitä, että toimialajohdon antamia laatuohjeita ja -vaatimuksia noudatetaan alueen tehtailla. He antavat myös teknistä tukea alueen kaikille betoniasemille. Tarvittaessa toimialan laatuvastaava tukee vielä aluevastaavia ja tehtaita. Laadunohjaukseen perustettiin myös oma VB-laatujory, joka käsittelee ajankohtaiset laatuasiat sekä asettaa vuosittaiset laatutavoitteet.

Ruduksen uusi laadunohjaussysteemi tulee mahdollistamaan kaikkien tietojen saatavuuden aina tuotteen myynnistä tuotantoon ja laatutuloksiin asti. Myös raportointi Inspecta Oy:lle sekä asiakkaille tehostuu. Inspecta on järjestelmäsertifikaattien auditoinneissa todennut uuden systeemin toimivan ja antanut sille tukensa.

KPI kertoo laatutason hallinnasta

KPI-mittaristolla arvioidaan yrityksen toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Betonin laadun suhteen mittaristolla seurataan lähinnä lujuushajontoja, ylilujuuksia sekä sementin käytön tehokkuutta. Rudus Oy seuraa myös itse toimitettuja notkeustasoja tilattuihin. Mittareiden avulla varmistetaan, että kuukausittain toiminta etenee vuoden alussa sovittujen tavoitteiden mukaan. Tarvittaessa toimintoja säädetään haluttuun suuntaan. Erityisesti laatu-KPI-mittarien tulokset kertovat hyvin myös laatutason hallinnasta.

Rudus oli kehittänyt oman mittaristonsa jo ennen kuin emoyhtiö CRH aloitti mittaristojen käyttöönoton. Ruduksen mittarit ovatkin nyt pitkälti CRH:n käytössä. Mittareita on seurattu Ruduksella jo seitsemän vuoden ajan ja vuosi 2014 oli tähän saakka seuratuista parhain. Se osoittaa, että Rudus toimii tehokkaasti ja määrätietoisesti laatuasioissa.

Vesa Anttila

Kehitysjohtaja
Rudus Oy