Kuitubetoni korvaa perinteisen raudoituksen – huomattava säästö ajassa ja rahassa

Porin Sataman alueella on menossa mittava urakka, johon Rudus toimittaa 20 000 kuutiota valmisbetonia. Siitä 7 000 kuutiota käytettiin kuitubetonina lattioiden valuihin.

– Perinteiseen valuun olisi tarvittu raju raudoitus, ja harjateräksen hinta on nyt kova. Kuitubetonilla saatiin myös vauhtia valuihin, kertoo toimitusjohtaja Jyri Honkaniemi Ruoppaus Suominen Oy:stä.


Katso video:


Metallinjalostaja Boliden Harjavalta Oy:lle rakennutetaan suurinvestoinnissa Porin Sataman alueelle uusi rikasteraaka-aineiden punnitus- ja näytteenottolaitos sekä uusi varasto. Projektissa parannetaan merkittävästi rikasteiden käsittelyä Porin Satamassa.

Urakassa tarvittava valmisbetoni tuotetaan Rudus Express -mobiilitehtaassa, joka on pystytetty ihan työmaan viereen.
– Oma betoniasema työmaan vieressä on oleellista näin vaativan urakan sujumisen kannalta, Honkaniemi sanoo.

Rudus  porin satama kuitubetoni 2 920

Kuva: Ruduksen mobiili Express-betonitehdas on samalla tontilla rakennustyömaan kanssa eli 20 000 kuution betonitoimitukset sujuvat tehokkaasti ilman välimatkaa. Tämä säästää niin aikaa, kuljetuskustannuksia kuin luontoakin.

Rudus  porin satama kuitubetoni 1 920

Kuva: Ruoppaus Suomisen Bolidenille tekemässä urakassa Porin Satamassa käytetään 7 000 kuutiota kuitubetonia. – Raudoituksen työvaihe jäi pois ja työmaa eteni rivakasti, toteaa toimitusjohtaja Jyri Honkaniemi.


Mobiiliasemaltakin saadaan kaikki tarvittavat betonilaadut, kuten nyt Porissa käytetty kuitubetoni.
– Lattioiden valuissa kuitubetoni oli yhtenä vaihtoehtona alun perinkin, mutta harjateräksen raju hinnannousu teki valinnan helpoksi.
– Kuitubetonin ansiosta pystyttiin korvaamaan noin 90 prosenttia raudoituksesta. Raudoituksen työvaihe jäi pois ja työmaa eteni rivakasti. Lattioita valettiin jopa 300 kuutiota päivässä eli betonia tarvittiin valtavia määriä. Tahti oli kova. Parhaimmillaan tehtiin neljä valua viikossa. Onneksi oli lyhyt toimitusmatka, kun betoniasema oli ihan vieressä, Honkaniemi toteaa.

Ruduksen laskelmien mukaan kuitulaatan käyttö tuo jopa 40 prosentin aikasäästön verrattuna normaalin raudoituksen käyttöön.

Kuitubetonilla pystyttiin korvaamaan noin 90 % raudoituksesta.

Kuitupata osana mobiiliasemaa

Kuitubetoni on betonilaatu, johon Ruduksen valmisbetonitehtaalla sekoitetaan teräs ja/tai muovikuituja. Kuidut parantavat betonin vetolujuutta, dynaamisten kuormien kestävyyttä sekä sitkeää murtokestävyyttä.

Rudus on kehittänyt oman, tehokkaan tapansa valmistaa kuitubetonia. Mihin tahansa Rudus Express -betonitehtaaseen voidaan integroida erityinen kuitupata. Kuidut ovat hiuspinnin kaltaisia säikeitä. Padassa ne kietoutuvat toisiinsa, mutta padan tärinän ansiosta eivät paakkuunnu.
– Kuitubetonissa onkin riskinä se, että jos kuidut sekoittuvat huonosti massaan, se aiheuttaa tukoksia pumppauksessa. Nyt ei ollut sitä ongelmaa, Jyri Honkaniemi kertoo.

Rudus  porin satama kuitubetoni 3 920

Kuva: Rudus Express -betonitehtaaseen voidaan integroida erityinen kuitupata, jossa kuidut kietoutuvat toisiinsa paakkuuntumatta.

Rudus  porin satama kuitubetoni 4 920

Kuva: Betoniaseman laboratoriossa tutkitaan kuidun hajontaa ja punnitaan betonista pestyt kuidut.


Ruduksen mobiiliasemalla kuitu lisätään massaan kiviainesvirran mukana punnituksen yhteydessä automaattisesti. Laadunvalvonnassa varmistetaan vielä betonille määritetyt kuitupitoisuudet ja kuitujen hajonta betonissa.

Onneksi oli lyhyt toimitusmatka, kun betoniasema oli ihan vieressä.

Kuitubetonin käyttö lisääntyy

Kuitubetonin tyypillisiä käyttökohteita ovat maanvaraiset laatat, lattiat, ruiskubetonoinnit sekä paalulaatat.
– Kuitubetonin käyttö tulee varmasti lisääntymään, Honkaniemi uskoo oman yrityksensä saamien hyvien kokemusten myötä.

Rudus  porin satama kuitubetoni 5 920

Kuva: Kuitubetonia käytettiin muun muassa rikastevaraston laarien lattioihin. Yhden laarin laatassa 300 kuutiota betonia.


Kuitubetonin käytön yhtenä etuna on myös se, että betonilaatan teräsverkkoja ei tarvitse kuljettaa työmaalle eikä erikseen varastoida siellä. Se helpottaa logistiikkaa sekä osaltaan säästää kustannuksia.

Kuitubetonin käyttö tulee varmasti lisääntymään.

Ruoppaus Suomisen urakka on Honkaniemen mukaan sujunut hyvässä aikataulussa ja erinomaisessa yhteistyössä. Lattiavalujen betonoinneista vastasi Megalattiat Oy aliurakkana. Koko rakennusurakka on valmis luovutukseen vuoden vaihteessa.
– Iso kiitos vielä Rudukselle betonin mobiilitehtaasta. Sillä oli oleellinen merkitys koko urakan toteutumiselle, Honkaniemi toteaa.


Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat ja video: Inspiroiva Creative


Kuitubetonin edut

 • korvaa raudoitusta
 • helpottaa valua
 • kustannustehokas
 • korkea laatu
 • säästää jopa 40 % työaikaa verrattuna normaalin raudoituksen käyttöön
 • parantaa betonin vetolujuutta
 • parantaa dynaamisten kuormien kestävyyttä sekä murroskestävyyttä
 • mahdollisuus ohentaa laatan paksuutta – jopa 20 %:n säästö

Lisätietoja:

Rudus Oy
Myyntijohtaja Petri Pihlajamäki
Betoni, Länsi-Suomi
020 447 6320, petri.pihlajamaki(at)rudus.fi

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit