Kiven ja betonin toimittaja keskittyy konkreettisiin vastuullisuustekoihin

Alati kiristyvät ympäristö- ja energiatehokkuuspykälät sekä vastuullisuusvaateet ravistelevat rajusti myös rakennusalaa. Rudus on aistinut muutostuulet ajoissa ja kääntänyt uhat kilpailuvalteiksi. Samalla siitä on tullut ympäristö-, kiertotalous- ja vastuullisuusasioissa yksi alansa suunnannäyttäjistä.

Rakennusalalla on perinteisesti reagoitu muutoksiin vasta sitten, kun lakipykälät tai alan uudet standardit sitä edellyttävät. Kivipohjaisten materiaalien jalostaja Rudus on kuitenkin toiminut pitkälti päinvastoin. Odottelun sijaan yhtiö reagoi tuleviin muutostuuliin jo hyvissä ajoin ennen virallisia velvoitteita – ja samalla myös kilpailijoita.

Yhtenä esimerkkinä on Ruduksen vuonna 2012 käynnistämä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja ilmastonmuutokseen sopeuttamiseen tähtäävä Rudus LUMO -ohjelma. Kyseisen ympäristöohjelman ja siihen sisältyvien uudistus- ja hoitotoimien myötä esimerkiksi monet vanhat kiviainesten ottoalueet ovat saaneet entistä laajemman kasvi- ja elinkirjon. Samalla on parannettu monien eliölajien elinympäristöjä ja vahvistettu niiden levinneisyyttä.

Rudus lumo 1 920

Toimitusjohtaja Mikko Vasaman mukaan LUMO-ohjelman kaltaisten biodiversiteettihaasteiden äärellä ovat nyt monet muutkin yritykset.
– Meille ne ovat jo osa arkea. Samalla tavoin olemme olleet etujoukoissa myös kierrätysbetonin hyödyntämisessä, vaikka EEJ-betonia koskeva asetus tuli virallisesti voimaan vasta viime syksynä, Vasama toteaa.

Kompensaatiokikkailun sijaan konkretiaa

Toimitusjohtajan mukaan rakennusalan toimintaympäristö onkin nyt muutoksessa, jollaista ei ole ennen koettu. Se vaatii alan yrityksiltä katseen suuntaamista entistä pidemmälle tulevaisuuteen, vaikka näkymät ovat varsin usvaiset.
– Ensi vuosikymmenellä rakennetaan todennäköisesti aivan toisella tavalla kuin nyt. Jos omia toimintatapojaan alkaa muuttaa vasta pakon tai lainsäädännön edessä, on jo auttamatta myöhässä. Fiksummat kilpailijat ja asiakkaat ovat ehtineet edelle, Vasama toteaa.

Rudus mikko vasama 2

Tämä jatkuvan parantamisen filosofia ohjaa toimitusjohtajan mukaan myös Ruduksen toimintaa. Koko tuotantoketju kiviainesten louhinnasta valmiisiin tuotteisiin ja kuljetuksiin on tarkasti mittaroitu niin päästöjen, kierrätysasteen kuin materiaalihukan osalta.

Vihreä betoni auto ikoni

Kierrätysbetonin osuus raaka-aineena on tuplaantunut. Käytämme päästötöntä sähköä ja meillä on jokavuotiset kunnianhimoiset tavoitteet korvata fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla. Pian markkinoille tulee myös entistä vihreämpi betonilaatu, joka on kehitetty laskennallisen
kompensoinnin sijaan konkreettisella reseptillä.
– Alan muutos- ja kehitysvauhti tulee jatkossa vain kiihtymään. Pelkkä vihreys ei enää riitä, vaan koko ESG-vastuullisuusketjun on oltava aukottomassa kunnossa. Tavoitteena on pysyä jatkossakin alan edelläkävijänä, Vasama vakuuttaa.


Teksti: Timo Sormunen
Kuvat: Rudus Oy
Lähde: Helsingin Sanomat Johtajuus-liite 7.1.2023


Lisätietoja: