Rudus otti vastaan innovaatiohaasteen kierrätysmineraalivillan jatkokäytöstä

Rudus vastasi Helsingin kaupungin kertotalousklusterin innovaatiohaasteeseen betoniteollisuudelle ja tutki kierrätysmineraalivillan jatkokäytön mahdollisuuksia betonin valmistuksessa.

Rudus osallistui innovaatiohaasteeseen tutkimalla hienoksi jauhetun kierrätysmineraalivillan käyttöä sementin korvaajana betonin valmistuksessa. Lähtökohtaisesti potentiaali kierrätysmineraalivillan käytölle betonin valmistuksessa on olemassa, koska mineraalivilla on lasimainen materiaali ja se sisältää samoja ainesosia kuin sementti sekä vaihtoehtoiset sideaineet.

–Haaste oli mielenkiintoinen ja ajankohtainen ajassa, missä pyrimme kaikin tavoin keventämään ympäristötaakkaa, vähentämään jätettä ja löytämään uusia kierrätysraaka-aineita hyödynnettäväksi, Ruduksen tuotantopäällikkö Anna Silventoinen sanoo.

Tutkimuksen tulokset näyttivät haasteet ja mahdollisen soveltuvuuden

Ruduksen tutkimuksessa villajauhetta testattiin valmisbetonin sideaineena. Tavoitteena oli käyttää villajauhetta korvaamaan sementtiä masuunikuonan tai lentotuhkan tapaan.

Betonin lujuudenkehitystä seurattiin 28 vuorokauden ikään asti. Tänä aikana villajauheen ei havaittu kehittävän lujuutta ja todennäköisesti villajauheen käyttö sideaineena vaatisi erillistä aktivointia lisäaineilla. Tässä tutkimussuunnitelmassa aktivaattorit oli rajattu kokeilun ulkopuolelle.
Tulosten mukaan muita haasteita olivat villajauheen suuri veden tarve sekä villan valmistuksessa lisättyjen lisäaineiden yhteydessä muodostuva ja vapautuva ammoniakki.

Innovaatiohaaste testi

Kuva: Villajauhe (keskellä) sekoitettiin betoniin sementin tapaan ja betonin lujuudenkehitystä seurattiin valettujen koekappaleiden avulla.


Haasteen puitteissa valmistuneen tutkimuksen mukaan kierrätysmineraalivilla ei sellaisenaan sovellu betonin sideaineeksi, vaan vaatii vielä lisätutkimusta.

Innovaatiohaaste huipentui 28.10. pidettävään demopäivään, missä osallistujat esittelivät lopputuloksia. Ruduksen tutkimustuloksista kertoi tuotantopäällikkö Anna Silventoinen. Hän myös vastaanotti kunniakirjan sekä erityiskiitokset toteutetun tutkimuksen laadusta.
Haasteen voittajayritys Sweroc pääsee jatkokehittämään innovaatiotaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa.

Innovaatiohaaste7 rudus anna silventoinen 920

Kuva: Anna Silventoinen (vas.) vastaanottamassa Rudukselle osoitetun kunniakirjan kilpailun palkintoraadilta. 
Palkintoraadissa (alkaen toinen vasemmalta) professori Mirja Illikainen Oulun yliopistosta, professori Jouni Punkki Aalto-yliopistosta, BY:n puheenjohtaja, VTT:n johtava tutkija Markku Leivo ja projektipäällikkö Mira Jarkko Kiertotalouden klusteriohjelmasta, Helsingin kaupunki. Taustaa:

Innovaatiohaaste betoniteollisuuden yrityksille tuli Helsingin kaupungin kiertotalousklusterilta.
Rakennusten eristeenä käytettävälle mineraalivillalle ei löydy vielä juurikaan uusiokäytön mahdollisuuksia, joten sitä päätyy kaatopaikoille pelkästään Suomessa jopa 20 000 tonnia vuodessa.
Purkuvilla oli kerätty purettavasta Laakson sairaalasta. Materiaali jauhettiin sideaineeksi sopivaksi villajauheeksi, jonka hyödyntämistä betoniteollisuuden yritykset testasivat betonin valmistuksessa.

Lisää innovaatiohaasteesta voit lukea täältä >


Lisätietoja:

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit