Myransbäckenin puro kunnostettiin Siuntiossa – WWF ja Rudus yhteistyössä jo neljä vuotta

WWF Suomi, Uudenmaan ELY-keskus ja paikalliset maanomistajat kunnostivat yhteistyössä puroa Siuntion Kirkkojoella. Kunnostuksen tavoitteena on parantaa puroelinympäristöä enemmän virtavesilajistolle soveltuvaksi pohjakynnysten ja eroosiosuojausten avulla sekä avata kaloille kulkuyhteys yläpuolisille elinalueille. Rudus lahjoitti kohteen toteutukseen käytetyn kivimateriaalin.

Wwf yhteistyömerkki 920x190

Ruduksen ja WWF:n yhteistyö on alkanut syyskuussa 2018 eli nyt on käynnistynyt yhteistyön viides vuosi. Rudus on tähän mennessä lahjoittanut kiviaineksia yhteensä 18 kohteelle.
– Yhteistyö Ruduksen vesiensuojelun parissa on meille tärkeää. Kivikustannukset voivat olla joissain tapauksissa huomattavakin osuus projektin kokonaiskustannuksista. Yhteistyö auttaa meitä tekemään enemmän, kun raha riittää pidemmälle. Lisäksi Rudukselta saatava kivimateriaali on laadukasta ja sopii hyvin tarpeisiimme, kertoo WWF Suomen suojeluasiantuntija Viivi Kaasonen.

Wwf  rudus myransbäcken 4768

Kuva: WWF Suomen suojeluasiantuntija Viivi Kaasonen on todella iloinen, kun Myransbäckenin kunnostus toteutui pitkän suunnitteluvaiheen jälkeen. – Mikä hienointa, monet toimenpiteet ovat hyödyllisiä sekä vesistöille että viljelylle.


Hän on vastannut myös Myransbäckenin projektin suunnittelun ja toteutuksen koordinoinnista. Myransbäckenillä tulvat ja voimakkaiden virtaamien aiheuttama uomaeroosio siirtävät ravinteita ja kiintoainetta pelloilta ja niiden reunoilta vesistöön. Tämä on haitallista monille sisävesien asukkaille ja maanviljelylle. Myransbäckenin puron kunnostusprojekti käynnistyi alueen maanomistajien aloitteesta.
– Vesiensuojelutoimia ei saataisi tehtyä ilman maanomistajia ja vapaaehtoisia. Mikä hienointa, monet toimenpiteet ovat hyödyllisiä sekä vesistöille että viljelylle, Kaasonen toteaa.

Rudukselta saatava kivimateriaali on laadukasta ja sopii hyvin tarpeisiimme.

– Myranbäckenissä olleet tierummut estivät kalojen liikkumisen. Avaamalla kulkuyhteys tierumpujen läpi mahdollistettiin kalojen pääseminen myös yläpuolisille elinalueille. Tästä hyötyy esimerkiksi Kirkkojoessa viihtyvä taimen, Uudenmaan ELY-keskuksessa asiasta vastaava luonnonsuojelun asiantuntija Aki Janatuinen kertoo.

Wwf  rudus myransbäcken 50

Kuva: Myransbäckenin puro Siuntiossa on peltojen reunustama. Puron kunnostusprojekti käynnistyikin alueen maanomistajien aloitteesta.  


Wwf  rudus myransbäcken 4845

Kuva: Myränsbäckenillä tulvat ja voimakkaiden virtaamien aiheuttama uomaeroosio siirtävät ravinteita ja kiintoainetta pelloilta ja niiden reunoilta vesistöön. Tämä on haitallista monille sisävesien asukkaille ja maanviljelylle.


Kaikille tärkeä asia

Ruduksen toiminnalle on tunnistettu neljä ympäristövastuun painopistealuetta: hiilijalanjälki, hiilikädenjälki, kiertotalous ja luonnon monimuotoisuus.
– Rudus haluaa LUMO-ohjelmallaan edesauttaa suomalaisen luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. Monimuotoisuutta edistävillä toimenpiteillä pyrimme lisäksi tehostamaan hiilensidontaa ja vaikuttamaan sitä kautta ilmastonmuutoksen hillintään, toteaa Ruduksen kiviainesten Uusimaan myyntipäällikkö Päivi Vainikka.

Wwf  rudus myransbäcken 7964

Kuva: Rudus lahjoitti Myransbäckenin puron kunnostamiseen tarvittavat 300 tonnia kiviainesta.


– Kiviaineslahjoitukset WWF Suomelle ovat konkreettinen tapa auttaa meille kaikille tärkeää asiaa: suomalaisen luonnon elinvoimaisuuden parantamista, Vainikka lisää.

Vesiensuojelutoimia ei saataisi tehtyä ilman maanomistajia ja vapaaehtoisia.

Tarvittavaa kiviainesta löytyy

Myransbäckenin kunnostus on osa ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaa. Rudus lahjoitti elokuussa 300 tonnia kiviainesta Myransbäckenin kunnostamiseen.
– Tästä kohteestahan tuli todellinen helmi Helmi-ohjelmassa, Kaasonen iloitsee työmaalla.
– Yhteistyö Ruduksen kanssa on ollut tälläkin kerralla oikein sujuvaa. Kiviaineskyselyihin vastataan aina nopeasti ja ammattitaidolla. Jos pyydettyä kiviainesta ei ole löytynyt, niin hyvä korvaava vaihtoehto on ollut olemassa. Olemme saaneet aina Rudukselta hyvissä ajoin tiedon siitä, mitä raekokoja on saatavilla.

Wwf  rudus myransbäcken 40

Kuva: Ruduksen ja WWF Suomen yhteistyö on kestänyt jo neljä vuotta. Tänä aikana Rudus on lahjoittanut tarvittavat kiviainekset 18 vesienkunnostamisen projektiin. – Toivottavasti yhteistyömme vesiensuojelun parissa jatkuu pitkälle tulevaisuuteen, WWF Suomen Viivi Kaasonen toteaa.


– Suuret kiitokset Rudukselle hyvästä yhteistyöstä tähän mennessä. Toivottavasti yhteistyömme vesiensuojelun parissa jatkuu pitkälle tulevaisuuteen, Kaasonen toteaa.

Kivikustannukset voivat olla huomattavakin osuus projektin kokonaiskustannuksista.

Myransbäckenin projektin suunnittelusta vastannut VALUTA-hanke rahoitetaan Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Hankkeen omarahoitusosuuden mahdollistaa Lassi Leppinen Säätiön merkittävä lahjoitus WWF:lle. Kohteen toteutukseen käytetyn kivimateriaalin lahjoitti Rudus.


Lisätietoja:

 • Rudus Oy
  Myyntipäällikkö Päivi Vainikka, Kiviainekset, Uusimaa
  050 473 6123, paivi.vainikka(at)rudus.fi

 • WWF Suomi
  Suojeluasiantuntija Viivi Kaasonen
  050 471 9785, viivi.kaasonen(at)wwf.fi


Laadukkaat kiviainekset rakentamiseen:

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit