CRH yhteistyössä UNICEFin kanssa: Standing together to support future generations

Ruduksen emoyhtiö CRH tekee yhteistyötä YK:n lapsijärjestö UNICEFin kanssa rakentaakseen vahvempia ja terveempiä yhteisöjä uudella viisivuotiskaudella, 15 miljoonan dollarin kumppanuudella, jolla tuetaan rokotteiden toimittamista epävakaissa ja konflikteista kärsivissä maissa.

Kumppanuus auttaa suojelemaan yli 1,2 miljoonaa haavoittuvaa lasta henkeä uhkaavilta taudeilta parantamalla heidän mahdollisuuksiaan saada rokotteita – auttamalla heitä selviytymään ja menestymään tulevaisuudessa.

Tällä on myönteinen vaikutus myös miljooniin muihin, jotka hyötyvät paremmista rokotuspalveluista, hyvin koulutettujen terveydenhuollon työntekijöiden määrän lisääntymisestä ja rokotekoulutusohjelmista – luoden näin pysyvän ja vastuullisuuden vaikuttavuuden yhteisöihin.

Edellisen lisäksi kumppanuus keskittyy myös lisäämään rokotusten kysyntää alirokotetuissa yhteisöissä erityisesti Euroopan ja Keski-Aasian maissa.

Yhdistämällä CRH:n sitoutumisen vastuullisten ratkaisujen luomiseen UNICEFin maailmanlaajuiseen johtajuuteen elämää pelastavien rokotteiden hankinnassa ja toimittamisessa, yhdessä rakennamme valoisampaa ja terveempää tulevaisuutta tuleville sukupolville.

 


Katso video:


UNICEF does not endorse any company, brand, product or service.


Kuva: CRH
Lähde: CRH.com >

 

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit