Pihakivien hiilijälki pienenee

Päästöjä vähennetään seossementillä ja kierrätysmateriaalilla merkittävästi

Jopa 20 prosenttia kierrätyskiviainesta sisältävien Uuma-pihakivien lanseeraus vuonna 2019 on ollut hyvä alku. – Asiakkaat ovat ottaneet tuotteet erinomaisesti vastaan ja niiden kysyntä kasvaa koko ajan, Rudus Oy:n maisemabetonituotteiden myyntijohtaja Vesa Hopponen kertoo tyytyväisenä.

Vesa Hopponen tähdentää, ettei työ maisemabetonituotteiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ole millään muotoa valmis, vaan vasta hyvässä vauhdissa. Reseptiikan optimoinnilla ja uusien seossementtien käytöllä voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä.

Ruduksen maisematuotetehtailla tehdään Hopposen mukaan hartiavoimin töitä vähähiilisten ratkaisujen löytämiseksi ja betonituotteiden kehittämiseksi.
– Haluamme Ruduksessa olla edelläkävijä. Olemme nostaneet hiilijalanjäljen pienentämisen tärkeäksi tavoitteeksi, mikä näkyy myös Concrete Acts! -ympäristövastuuohjelmastamme. Etsimme realistisia, aitoja keinoja toimia vastuullisesti.

Reseptiikan optimoinnilla ja uusien seossementtien käytöllä voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä.

Luonnonvaroja säästämässä

Ensimmäisenä Ruduksen uusiotuotteista lanseerattiin Uuma-Kartanokivi ja sen jälkeen tuoteperheeseen on lisätty muita pihakivimalleja.
Uuma-pihakivien valmistuksessa luonnonkiviaineksista on korvattu betonimurskeella jopa 20 prosenttia. Ominaisuuksiltaan CE-merkityt ja kaikki standardit täyttävät Uuma-betonikivet vastaavat tavallisia betonikiviä. Ulkonäkö on identtinen ja käyttöominaisuudet ennallaan.

Ympäristöarvot huomioitu ikoni Rudus

Kierrätysmateriaalin – betonimurskeen – käytöstä Ruduksen pihakivituotepakkauksessa on merkkinä vihreä lehti -kuvake. Sen saattaa siis löytää myös muun kuin Uuma-kartanokiven pakkauksesta.

Kierrätysbetonia sisältäviä uusiomateriaalituotteita valmistetaan kaikilla Ruduksen maisematuotetehtailla. Viime syksynä valtaosassa Tampereen tehtaalla valmistetuissa tuotteissa oli mukana kierrätysmateriaalia.
– Meillä betonimurskeen käyttäminen on ihan arkipäivää ja arvostamme uusiotuotteitamme jopa muita enemmän, koska siellä on kierrätyselementti mukana, Ruduksen Ristikiven tehtaan tehdaspäällikkö Miika Veteläinen kertoo.

Ruduksen maisematuotetehtailla syntyvän ylijäämäbetonin murskaaminen ja kierrättäminen takaisin betonikivien pohjamassaan on ruduslaisten mukaan kaikin puolin järkevää ja säästää tietysti vielä luonnonvaroja.

Betonimurskeella voidaan korvata noin 15-20 prosenttia luonnonmateriaalista.

Pulaa kierrätysmateriaaleista – Uutta asetusta odotellessa

Betonimurskeella voidaankin korvata noin 15-20 prosenttia luonnonmateriaalista.
Vesa Hopponen sanoo, että uusiomateriaalituotteita on tähän mennessä toimitettu jo kymmeniä tuhansia neliöitä. Enemmänkin mielellään toimitettaisiin. Tehtailla on nimittäin pulaa kierrätysmateriaalista. Kaikki käytetään mikä suinkin on murskattavissa, mutta loputtomiin eivät omat virrat riitä.

Betoni kiertää pihakivien raaka-aineeksi 1

Alalla odotetaankin kuumeisesti jätteiden uusiokäytön laajemmin mahdollistavaa End-Of-Waste -asetusta ehkä jo vuoden 2022 kuluessa. Kun betonimurske muuttuu jätteestä tuotteeksi, ylijäämäbetonin ei tarvitse olla välttämättä enää omaa valmistuksesta syntynyttä, kunhan murskattu raekoko on sopiva ja sitä pystytään maisematuotetehtaalla hyödyntämään.
– Vanhojen, kohteesta purettujen betonikivien kierrättämisen ja hyödyntämisen voi nähdä myös tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuutena, Vesa Hopponen sanoo. Vanhat kiveykset saavat näin uuden elämän.

Uusiotuotteille on kysyntää ja moni asiakas sellaisia mielellään kohteessa haluaa käyttää. – Uuma-Kartanokiveä tietysti löytyy varmuudella, mutta muitakin tuotteita pystymme valmistamaan vaikka suurempaankin aluerakentamiskohteeseen kunhan toiveen kertoo ajoissa.

Vähähiiliset pihakivet ladonta

Vähähiilistä sementtiä

Pihakivien valmistuksessa käytetään betonia ja betonin valmistuksessa kiviaineksia, sementtiä, vettä ja lisäaineita. Valtaosan pihakivien hiilidioksidipäästöistä tuottaa sementti. – Merkittävin keino vähentää betonikivien päästöjä on käyttää niiden valmistuksessa markkinoilla jo olevia seossementtejä, Miika Veteläinen kertoo.
– Vaihdoimme Ristikiven tehtaalla vuonna 2021 uuteen sementtilaatuun ja pelkästään sillä hiilidioksidipäästömme putosivat tuotetasolla jo 15 prosenttia. Vielä reilummin seostetuilla aivan uuden tyyppisillä sementeillä päästöt voisivat vuoden 2020 tasosta vähentyä jopa 30 prosenttia.


Pihakivien matka valmistuksesta pakkaamiseen,

ympäristön kannalta merkittävät asiat – kiertotalous, vähähiilisyys ja ekologisuus – huomioiden:


Seossementit eivät Miika Veteläisen mukaan kuitenkaan välttämättä käy kaikkiin tuotteisiin tai tuoteryhmiin – tai betonikiviä kaikkina vuodenaikoina valmistettaessa. –Tutkimmekin, mihin tuoteryhmiin ne parhaiten soveltuvat.
– Tulevaisuuden aidosti vähähiilisissä tuotteissa on varmastikin hyvin vähän sementtiä. Niiden valmistuksessa hyödynnetään teollisuuden sivuvirtoja ja voimakkaasti seostettuja materiaaleja. Haasteena on löytää sopivat yhdistelmät käytettävien seosmateriaalien ja lisäaineiden välillä nopean lujuudenkehityksen varmistamiseksi. Teemme Ruduksessa töitä aktiivisesti ratkaisujen löytämiseksi. Ratkaisuja on käytössä varmasti jo aivan lähitulevaisuudessa, Miika Veteläinen arvelee.

Uusiotuotteille on kysyntää ja moni asiakas sellaisia mielellään käyttää.

Myös maisematuotteiden valmistuksessa käytettäviin energianlähteisiin ja energiatehokkuuteen kiinnitetään jatkossa entistä enemmän huomiota. Paljon on jo toki tehtykin, esimerkiksi kaikilla tehtailla on käytössä led-valaistus ja polttoöljyn käyttöä lämmityksessä on korvattu uusiutuvilla energianlähteillä.
– Kaikki on käytävä läpi, myös logistiikka, kuten tavaravirrat tavarantoimittajalta meille ja meiltä asiakkaalle.

Hiilijäljen pienentäminen, monista pienistä puroista

Maisematuotteiden hiilijäljen pienentäminen ei ole helppoa eikä se ole hetkessä tehty. Tulosta syntyy vähitellen, sitkeällä työllä ja kiinnittämällä huomiota pienimpiinkin yksityiskohtiin. Kysymyksessä on maraton, ei sprintti.
Tuloksia syntyy vähitellen. – Pienistä puroista, Vesa Hopponen sanoo.

Päästöjen vähentäminen on Ruduksen maisematuotetehtailla yksi tulevaisuuden tärkeimmistä prioriteeteistä.
– Mietimme koko ajan, miten päästöjä saataisiin pienemmäksi ympäristövastuuohjelmamme mukaisesti.


Tutustu lisää:


Teksti: Dakota Lavento
Kuvat: Rudus Oy

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit