Nimitys rakennusmateriaalikonserni CRH:n Suomen toiminnoissa

Nimitys fjäder 26 10

CRH:n Suomen toiminnot

Rudus Oy:n toimitusjohtaja Mikael Fjäder on nimitetty emoyhtiö CRH:n Suomen maajohtajaksi 1.11.2021 alkaen vastuualueenaan CRH:n toiminnot Suomessa.

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit