Betoninen öljynerotuskaivo kestää rekat

Asiakas esitti Ruduksen asiantuntijoille kysymyksen, löytyisikö yhtiöltä liikennekuormat kestävä öljynerotuskaivoratkaisu? Kyllä löytyi, ja kaivojärjestelmä asennettiin ovitehtaan logistiikkakeskuksen pihalle vielä samana kesänä yhden viikonlopun aikana.

Kun rakennetaan pohjavesialueelle tai pohjaveden valuma-alueelle, viranomaisten ehdot ympäristöluvan myöntämiselle ovat tavallista tiukemmat. JELD-WEN Suomi Oy:n pääkonttoripaikkakunnalla Vääksyssä yhtiö rakennutti hulevesien öljynerotusjärjestelmän logistiikkakeskuksen pihalle. Ruduksen toimittama järjestelmä koostuu öljynerotus-, hiekanerotus- ja tarkastuskaivosta.

Rudus laitekaivoratkaisut öljynerotuskaivo1

Tuotekokonaisuus rakennettiin yhdessä asiakkaan kanssa, asiakkaan tarpeisiin perustuen. Betonisessa kaivopaketissa asiakasta houkutti etenkin kuormituskestävyys sekä yksinkertainen asennettavuus, kun erilliset ankkurointi- tai paineentasauslaatat ovat tarpeettomia, kertoo Ruduksen myyntipäällikkö Jarmo Pärssinen muihin materiaalivaihtoehtoihin verraten.

Öljynerotuskaivot täydentävät Ruduksen laajaa hulevesijärjestelmien tuoteperhettä. Pärssinen kiteyttää asian toteamalla markkinoiden olevan nyt siinä vaiheessa, että on tarpeen huolehtia myös järjestelmien käsittelemien vesien pysymisestä puhtaina.

Tuotteet räätälöitiin asiakkaan tarpeeseen. Asiakaskohteisiin sopivien tuotteiden toteuttaminen on Ruduksella ´arkipäivää´.

Suodatinjärjestelmä estää öljyn pääsyn pohjavesiin

Järjestelmäkokonaisuus toimii niin, että öljyn pääsy pohjaveteen estyy erityisellä suodatinjärjestelmällä, joka on asennettu öljynerotuskaivoon. Ensimmäiseksi on sijoitettu hiekanerotuskaivo, josta öljypitoinen vesi jatkaa öljynerotuskaivoon. Siellä vesi erottuu tiheydeltään suurempana nesteenä öljystä. Järjestelmän kolmannesta kaivosta otetaan näytteitä, ja siis tarkastetaan, että öljypitoisuus on laskenut riittävän alhaiselle tasolle.


Rudus laitekaivoratkaisut öljynerotuskaivo 2000 tyyppikuva 2

Kuva: Öljynerotuskaivo 2000 tyyppikuva, leikkaus (vas.) sekä läpikuultava.


– Työmaa oli pohjaveden nousun vuoksi vaativa. Itse öljynerotuskaivo ja muut kokonaisuuteen kuuluvat kaivot sen sijaan olivat helpot ja nopeat asentaa. Homma hoitui yhden viikonlopun aikana, kun oli käytettävissä sopiva nostokalusto. Raskain kaivoista oli juuri öljynerotuskaivo. Halkaisijaltaan 2,5-metrinen kaivo painaa kahdeksan tonnia, kertoo urakan toteuttaneen Peabin työmaapäällikkö Petri Hyttinen.

Öljynerotuskaivo ja muut kokonaisuuteen kuuluvat kaivot olivat helpot ja nopeat asentaa.


Lisätietoja:


Teksti: Vesa Tompuri

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit