Raide-Jokerin kaapelisuojaukselle löytyi fiksu ratkaisu

Raide-Jokerin työmaalla kunnallistekniikalle jäi Viikinkaaren katualueella vain vähän tilaa, kun rata päätettiin perustaa paalulaatalle. Ruduksen Cubis-kaapelisuojajärjestelmän avulla kaapeliputkitukset saatiin sijoitetuksi tilaa säästävästi.

Itäkeskuksesta Keilaniemeen ulottuva 25-kilometrinen Raide-Jokeri -pikaraitiotie avataan liikenteelle vuonna 2024. Linja kulkee taajamien kautta, ja niillä kohdin tilaa kunnallistekniikalle on niukasti. Kun osapuolia teleoperaattoriyritykset mukaan lukien on pitkälti toistakymmentä, ja jokaisen tulee saada omat putkensa ja kaapelinsa turvallisesti ja ehjinä niille suunniteltuun paikkaan, tilaa säästävät ja muutenkin tarkoituksenmukaiset suojausratkaisut ovat erityisen tervetulleita.

Rudus cubis kaapelisuojajärjestelmä 1

Kuva: Cubis antaa suojan kaapeleille, ja ne myös löytyvät myöhemmin käytössä ollessaan tarvittaessa helposti.


Cubis-kaapelisuojajärjestelmä koostuu modulaarisista kaapelisuojaelementeistä sekä kaapelikaivoista. Moduulit liitetään toisiinsa legopalikoiden tapaan, ilman erillisiä kiinnikkeitä; kaapelisuojien tuotenimi on Multiduct, kaivoista käytetään termiä Stakkabox.

– On hyvä, että raidelinjan haastavimpiin paikkoihin tulee tällaisia innovaatioita. Verrattuna siihen, että kaapelit olisivat kaikki erillään, Cubis-järjestelmän etuna on kaapelien pysyvä sijainti ja se siis tiedetään käyttöaikanakin, arvioi projektinjohtaja Jyrki Paavilainen Helsingin kaupungilta.

Paavilainen korostaa, että uusi ratkaisu on vasta pilotointivaiheessa.
– Tällaiset pilottihankkeet ovat erityisen perusteltuja, koska jatkossa integroitujen verkostojen tarve entisestään kasvaa, hän lisää.

Rudus cubis kaapelisuojajärjestelmä 3

Kuva: Mikko Vierimaa ja Riku Pennanen Rudukselta arvioivat Cubis-järjestelmän yleistyvän kaupunkien infrarakentamisessa.


Viikissä ja Leppävaarassa Cubis jo käytössä

Cubis-järjestelmään sisältyvät kaivot valmistetaan kierrätysmateriaalista. Näitä tuotteita asennetaan Raide-Jokeri -linjalle Leppävaaran kohdalle ja Viikkiin.
– Näiden käyttökohteiden lisäksi ratkaisu sopii muihinkin ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi sellaisiin kevyen liikenteen väylien rakenteisiin, joissa olemassa olevan kunnallistekniikan joukkoon pitäisi saada mahtumaan uusia kaapeleita, kertoo Raide-Jokerin suunnittelutiimiin kuuluva Mikko Rahikkala Swecolta.

Rudus cubis kaapelisuojajärjestelmä 2

Kuva: Cubis-järjestelmään kuuluvat kaivot valmistetaan GRP:sta (Glassfiber Reinforced Plastic) tai HDPE:stä (High-density polyethylene) ja Multiduct-suojaelementit HDPE:stä.


Työmaan kannalta Cubiksella on Raide-Jokerin Viikinkaaren aluevastaava Teemu Mannisen mukaan useita etuja. Edellä mainittu tilansäästö konkretisoituu Viikinkaarella. Siellä maapohja on heikosti kantavaa, minkä vuoksi ratarakenne perustetaan paalulaatalle, joka vie Mannisen mukaan jopa puolet katualeen kokonaisleveydestä.
– Toiseen puolikkaaseen pitää saada mahtumaan kaikki kunnallistekniikka. Cubiksen avulla tämä saatiin ratkaistuksi, vieläpä paljon suuremmalla asennusnopeudella kuin perinteisiä kaapelisuojaputkia käyttämällä, hän perustelee.

Asennussyvyys on matala, mikä tekee Cubiksen käytöstä erityisen perustellun.

Helppo asentaa ja käsitellä työmaalla

Suuri asennusnopeus perustuu sekä helppoon kiinnittämiseen että elementtien keveyteen. Alle 20-kiloiset Cubis-osat ovat yhden ihmisen käsiteltävissä, mikä luonnollisesti on ergonomisesti tärkeää.

Rudus cubis kaapelisuojajärjestelmä 5

Kuva: Helsingin Viikinkaarella Cubis asennettiin katualueelle.


Muun muassa johtosiirroista vastaava lohkopäällikkö Veli-Matti Aaltonen Raide-Jokerista näkee Cubiksen käyttömahdollisuudet suurina erityisesti keskusta-alueilla. Raide-Jokerissa hän vastaa töistä kakkoslohkolla, johon muun muassa Leppävaaran alue sisältyy. Sello-kauppakeskuksen kohdalle tullaan asentamaan Cubis-kaivojärjestelmä.
– Asennussyvyys on matala, mikä tekee Cubiksen käytöstä erityisen perustellun, hän toteaa.

Rudus cubis kaapelisuojajärjestelmä 4

Kuva: Cubiksen yhtenä etuna on sen keveyden tuoma ergonomia, toteavat Mikko Vierimaa ja Riku Pennanen.


Jatkossa Aaltonen arvioi Cubiksen yleistyvän myös muissa kaupunkien rakennuttamissa hankkeissa sekä teleoperaattorien ja energiayhtiöiden hankkeissa.

Uutuus Cubis-kaapelisuojajärjestelmä on tilaa säästävä ratkaisu, kevyt ja helppo asentaa.


Cubis-järjestelmä on irlantilaislähtöisen Cubis Systems -yhtiön tuotekehityksen tulos. Cubis Systems kuuluu Ruduksen kanssa samaan kansainväliseen CRH-konserniin.

Sujuvan asentamisen, kuormituskestävyyden ja tilan säästön lisäksi Cubiksen etuja ovat myös säänkestävyys, keveys, modulaarisuus ja tulenkestävyys. Cubis täydentää hyvin Ruduksen monipuolista betonista valmistettujen infratuotteiden valikoimaa.


Lue lisää Cubis-järjestelmästä:


Lisätietoja:

Rudus Oy

Pennanen Riku
Tuoteryhmäjohtaja, Infra- ja kunnallistekniset tuotteet, Infraelementit
020 447 4437
riku.pennanen(at)rudus.fi

Mikko Vierimaa
Myyntipäällikkö, Infratuotteet, Infraelementit
050 575 6662
mikko.vierimaa(at)rudus.fi


Teksti: Vesa Tompuri
Kuvat: Olli Urpela

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit