Jokirannan polut -laatta on huikeaa betonista käyttötaidetta

Kun betonista valettu ”taidelaatta” pääsee paikalleen Vantaalle Tikkurilan jokirantaan Väritehtaanranta-puistoon, siitä tulee varmasti elämys puistossa kulkijoille. Sitä se on ollut jo tekijöilleen, laatta onkin monen eri osaajan ammattitaidon ja luovuuden summa.

Tikkurilan jokirannasta ollaan kehittämässä vehreää vastinparia kaupunginosan urbaanille keskustalle. Laajan puistokokonaisuuden kehittäminen perustuu LOCI maisema-arkkitehdit Oy:n voittamaan maisema-arkkitehtikilpailuun.

Jokirannan polut laatta taidelaatta erikoislaatuinen ja vaativa työ

Kuva: – Taidelaatta oli hyvin erikoislaatuinen ja vaativa työ, vaikka se ei kooltaan kovin iso olekaan. Graafisen pinnan tarkkuuden ja muottiratkaisun osalta työ oli ensimmäinen koko tehtaan historiassa, kertoo yksikön päällikkö Artturi Aalto.


Ensimmäinen toteutusvaihe, Åvikin leikkipuisto ympäristöineen, valmistui viime kesänä ja nyt ovat rakenteilla radan itäpuoliset puistoalueet Vernissaranta ja Väritehtaanranta sekä Keravanjoen ylittävä Vernissasilta.
– Jokirannan puiston yksi pääidea on tehdä kulkureitit joen molemmin puolin ja tuoda jokiluonto näkyväksi aiheeksi puistoon, toteaa alueen pääsuunnittelija, maisema-arkkitehti Milla Hakari LOCI maisema-arkkitehdit Oy:stä.
– Mukana on myös ympäristökasvatuksellinen näkökulma, hän lisää.Taideteos nostaa jokirannan upean luonnon esiin.

Laatta kuin pieni lampi

Graafisen betonin menetelmällä toteutettu Jokirannan polut -taidelaatta on muodoltaan symmetrinen ellipsi ja kooltaan 5000x3200x200 mm.
– Taideteoksessa on konkreettisesti kysymys jokirannan upean luonnon nostamisesta esiin. Teos on kuin pieni lampi, jossa saukot, harjukset, taimenet sekä joen harvinaiset ja uhanalaiset vuollejokisimpukat uivat joen kasvillisuuden seassa, kertoo laatan pääsuunnittelija, maisema-arkkitehti Veera Tolvanen LOCI maisema-arkkitehdit Oy:stä. Hän toimii myös yhtenä puiston suunnittelijoista.

Jokirannan polut laatta graafisen betonin menetelmä 1
Jokirannan polut laatta graafisen betonin menetelmä 2

Kuvat (yllä): Graafisen betonin menetelmällä valmistetussa taidelaatassa on kuvattuna joen eläimiä ja kasvistoa. Graafinen kalvo oli toimittajan tarkimman mahdollisen pikselimäärän mukaan tehty.


– Laatan suuri koko aiheutti itse kuvion suunnittelulle oman haasteensa, sillä kuvion täytyy toimia niin läheltä kuin kaukaa katsottuna.

Taidelaatta tulee sijaitsemaan Tikkurilankosken rannalla, joelle päin suunnatun pienen katsomon edessä.
– Jokirannan polut -nimi paljastaa teoksen alkuperäisen idean. Eri kasvien ja eläinten polkuja voi seurata hyppelemällä ympäri laattaa. Taidelaatta on sekä infotaulu että esiintymislava, Veera Tolvanen kertoo.

Muotti, jota ei purettukaan

Taidelaatan valmistus Ruduksen Nurmijärven betonituotetehtaalla toi tekijöilleen uusia kokemuksia.
– Graafisia elementtejä on tehty aiemminkin, mutta tässä työssä niin graafisen pinnan tarkkuus kuin muottiratkaisu olivat ensimmäisiä koko tehtaan historiassa, yksikönpäällikkö Artturi Aalto kertoo.

Jokirannan polut laatta taidelaatan valmistus

Kuva: Taidelaatan valmistus on tässä jo pitkällä eli laatta on valettuna ja valmiina purkua varten.


Taidelaatan muotin suunnitteli Ruduksen pitkäaikainen kumppani Unique Metal Oy.
– Valun ulkopinnassa muottina käytettiin säänkestävää corten-terästä, joka jätettiin elementin reunoille paikalleen eli tässä tapauksessa muottia ei purettu pois. Muotti oli yksilöllinen ja toteutuksen kannalta haastava. Unique Metal Oy:n kanssa yhteistyössä suunniteltiin muotin valmistusvaiheet hyvissä ajoin ennen materiaalien tilaamista, Artturi Aalto kertoo.

Muihin graafisen betonin tuotteisiin verrattuna taidelaatan pinnan laadun vaatimus oli todella korkea.

Säänkestävä teräs eli corten-teräs on kuparilla, kromilla, nikkelillä ja fosforilla niukasti seostettu teräslaatu, jonka pinnalle muodostuu ulkoilmassa hapen ja kosteuden vaikutuksesta oksidikerros. Pintaan muodostuva tiivis oksidikerros estää korroosion jatkumisen syvemmälle. Patinoituessaan corten-teräs antaa taidelaatan ulkokehään halutun pinnan.

Vaativaa työtä joka vaiheessa

Unique Metalin toimitusjohtaja Heikki Järvinen sanoo, että taidelaatan muotin valmistus oli paljon erikoistöitä tehneelle yhtiöllekin uniikki työ.
– Corten-teräkselle tehtiin taivutuskartta, jonka perusteella laadittiin tarkat taivutussektorit. 3000 milliä pitkät teräslaatat mankeloitiin näiden sektoreiden mukaan ja hitsattiin yhtenäiseksi soikioksi. Teräslaatat muotoutuivatkin halutun näköiseksi soikioksi yllättävän hyvin. Soikion kiinni pysyminen muotissa varmistettiin hitsatuilla tuilla, Heikki Järvinen kertoo.

Valun ulkopinnassa muottina käytettiin corten-terästä, joka jätettiin elementin reunoille paikalleen.

Artturi Aallon mukaan ennen laatan tekoa piti varmistua siitä, että saadaan riittävän tarkka graafinen kuvio aikaiseksi käytettävillä tekniikoilla ja työvälineillä. Ennen varsinaisten graafisten kalvojen tilaamista tehtiin mallilaatat, jotka tilaaja hyväksyi.
Raudoitukset oli suunniteltava niin, että ne eivät koskettaneet valun aikana graafista kalvoa.

Tehtaalla kalvon asentamisesta, valusta ja elementin purusta vastasivat Ruduksen oma työntekijä Tero Halme sekä Ruduksen pitkäaikaisen alihankkijan Pohjolan Runkorakenne Oy:n Erkki Välitalo. Ruduksen omat työntekijät raudoittivat elementin ja mittatarkan raudoituksen valmistuksesta vastasi Jari Heiskanen.
– Täryttäminen on tarkkaa työtä graafisen kalvon kanssa valettaessa. Vaadittavan tiiveyden saaminen betonille, ilmamäärän tasapaino ja graafisen kalvon koskemattomuus valun aikana pysyi hyvin hallussa, Erkki Välitalo kertoo.

Jokirannan polut laatta taidelaatan pinnan pesu

Kuva: Graafisen elementin pinnassa oleva irroitinaine poistetaan pesemällä pinta. – Pesussa työntekijän on arvioitava sopiva etäisyys ja paine lopputuloksen varmistamiseksi, kertoo Ruduksen Tero Halme.


– Laatan lujuuskehitys oli tarkkaan valvottua, jotta ehkäistiin mahdollinen hidastimen ”palaminen” kiinni ja samalla varmistettiin riittävä lujuus turvalliseen purkuun sekä ehkäistiin mahdolliset halkeamat tai lohkeamat nostettaessa.
– Muihin graafisen betonin tuotteisiin verrattuna taidelaatan pinnan laadun vaatimus oli todella korkea ja käytettävä graafisen betonin kalvo oli toimittajan tarkimman mahdollisen pikselimäärän mukaan tehty, Artturi Aalto sanoo.

Betonielementti taipuu myös taiteeksi

Graphic Concrete toimi projektissa graafisen betonin menetelmän ja kuviosuunnittelun teknisenä konsulttina suunnittelijoille ja Rudukselle.
– Laatassa käytettiin graafisen betonin kuvan käsittelyn perusmenetelmiä yhdistettyinä eli vektorigrafiikkaa sekä rasterointia. On myös harvinaisempaa, että lopputulos on perinteistä harmaabetonia. Tätä näkee graafisella betonilla hämmästyttävän vähän, projektipäällikkö Linda Hirvonen kertoo.

Jokirannan polut laatta taidelaatta valmiina ruduksen nurmijärven tehtaalla

Kuva: Jokirannan polut 2020 -taidelaatta valmis ja kuivumassa Ruduksen Nurmijärven betonituotetehtaalla. Matka jatkuu Vantaan Tikkurilassa rakenteilla olevaan Vernissarantaan kaikkien puistossa kulkevien iloksi ja opiksi.


Jokirannan polut laatta valmis taidelaatta

Kuva: Hyvä tuli! toteavat tyytyväisinä Rudukselta Klaus Lundahn ja Tero Halme sekä Pohjolan Runkorakenne Oy:n Erkki Välitalo. Työn tekemiseen käytettiin kokeneita työntekijöitä ja luotettavia pitkäaikaisia alihankkijoita. – Näin yksikön päällikön tehtäväksi jäi huolehtia aikataulujen toteutumisesta, materiaalien oikea-aikaisesta tilaamisesta sekä työn turvallisesta suorittamisesta, Artturi Aalto sanoo ja lähettää suuret kiitokset koko tiimille loistavasti onnistuneesta projektista.


– Taidekohteet ovat graafisen betonin menetelmällä toteutettuina joskus haastavia, sillä usein kuvioissa on detaljiikkaa huomattavasti enemmän kuin julkisivuelementeissä. Graafisen betonin menetelmässä tulee myös huomioida silkkipainotekniikan reunaehdot.
– Taidelaatan ellipsin muoto on harvinainen, mutta hyvä muistutus siitä, mihin myös betonielementtitekniikka taipuu, Linda Hirvonen sanoo.


Jokirannan polut 2020 -taidelaatta

 • Suunnittelija: maisema-arkkitehti Veera Tolvanen, LOCI maisema-arkkitehdit Oy
 • Rakennesuunnittelu: Vahanen suunnittelupalvelut Oy, Jukka Horttanainen
 • Graafisen betonin menetelmin valmistettu luontoaiheinen taidelaatta
 • Tilaaja: Vantaan kaupunki
 • Sijoitus: Tikkurilan jokiranta, Vantaa
 • Koko: 5000x3200x200
 • Valutyö ja raudoitus: Rudus Oy, Tero Halme ja Jari Heiskanen, Pohjolan Runkorakenne Oy, Erkki Välitalo
 • Muotinvalmistus: Unique Metal, Heikki Järvinen ja Veli-Matti Tanskanen
 • Graafinen kalvo ja konsultointi: Graphic Concrete Oy, Linda Hirvonen
 • Betonimassa C30/37 XC4, XF1, P30
 • Elementin pinta käsitellään sen käyttöikää pidentävällä impregnointiaineella

Lisätietoja:

Rudus Oy
Yksikön päällikkö Artturi Aalto
040 139 4223
artturi.aalto(at)rudus.fi


Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Olli Urpela

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit